Rada WydziałuLista członków Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 – 2020

Lista członków Rady Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w kadencji 2016 – 2020

 

1.         dr hab. Adam ROMAN, prof. nadzw. – dziekan                                             

2.       dr hab. Wojciech KRUSZYŃSKI, prof. nadzw. – prodziekan                        

3.       dr hab. Barbara KWIATKOWSKA, prof. nadzw. – prodziekan     

4.       dr inż. Barbar KRÓL – prodziekan                                                                      

5.       dr Magdalena SENZE – prodziekan                                                                   

6.       dr hab. Maciej ADAMSKI, prof. nadzw.                                                            

7.       dr hab. Rafał BODARSKI                                                                                    

8.       dr hab. Robert BODKOWSKI                                                               

9.       dr hab. Krzysztof BORYSŁAWSKI, prof. nadzw.                                            

10.    dr hab.  Wojciech DOBICKI, prof. nadzw.                                                         

11.    prof. dr hab. Andrzej FILISTOWICZ                                                  

12.    prof. dr hab.  Bogusław FUCHS                                                                          

13.    prof. dr hab. Witold JANECZEK                                                                          

14.    prof. dr hab. Damian KNECHT                                                                           

15.    prof. dr hab. Roman KOŁACZ                                                                            

16.    dr hab. Halina Ewa KOŁODZIEJ                                                                        

17.    dr hab. Grzegorz KOPIJ, prof. nadzw.                                                  

18.    dr hab. Mariusz KORCZYŃSKI                                                                           

19.    prof. dr hab. Barbara KOSOWSKA                                                                     

20.    dr hab. Artur KOWALCZYK, prof. nadzw.                                                        

21.    prof. dr hab. Marian KUCZAJ                                                                             

22.    dr hab. Robert KUPCZYŃSKI, prof. nadzw.                                      

23.    dr hab. Anna LIPOWICZ                                                                                      

24.    prof. dr hab. Ewa ŁUKASZEWICZ                                                                    

25.      dr hab. Krzysztof MARYCZ                                                                                

26.    prof. dr hab. Jan MATUŁA                                                                                    

27.    prof. dr hab. Joanna MĄKOL                                                               

28.    prof. dr. hab. Piotr NOWAKOWSKI                                                     

29.    dr hab. Sebastian OPALIŃSKI                                                                             

30.      prof. dr hab. Janusz ORDA                                                                                  

31.    prof. dr hab. Edward PAWLINA                                                                          

32.    dr hab.  Ryszard  POLECHOŃSKI, prof. nadzw.                                              

33.    dr hab. Jarosław PROĆKÓW, prof. nadzw.                                                        

34.    prof. dr hab.  Leonid  REKOVETS                                                                      

35.    prof. dr hab. Joanna  SZYDA                                                               

36.    dr hab. Heliodor WIERZBICKI, prof. nadzw.                                   

37.    dr hab. Andrzej WILICZKIEWICZ, prof. nadzw.                                            

38.      prof. dr hab. Andrzej ZACHWIEJA                                                   

PRZEDSTAWICIELE grupy pozostałych  nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego

 

1.  dr inż. Maria  CHRZANOWSKA                                                          

2.  dr inż. Przemysław CWYNAR                                                               

3.  dr inż. Anna JANKOWSKA – MĄKOSA                                             

4.  dr inż. Przemysław POKORNY                                                                               

5.  dr  Ewa POPIELA – PLEBAN                                                                 

6.  dr Maja SŁUPCZYŃSKA                                                                         

7.  dr inż. Magdalena ZATOŃ – DOBROWOLSKA                               

 

 

PRZEDSTAWICIELE grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 

1.  mgr Patrycja FRANIA – SENIUK                                                        

2.  mgr inż. Rafał GOCHA                                                                            

3.  dr inż. Anna JERYSZ                                                                              

4.  mgr Alicja ŁOZA                                                                                      

5.  dr Dariusz ŁUPICKI                                                                                

6.  mgr Teresa ZYGADLIK                                                                                

 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

1.     mgr Paweł Migdał                                                                                     

2.     mgr inż. Martyna Mońka                                                                         

                                                                                                                    

PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW

 

1.     Piotr Barski /bioinformatyka/                                                                 

2.     Marta Dratwa /biologia/                                                                          

3.     Katarzyna Wujcikowska /zootechnika/                               

4.     Damian Kropisz /zootechnika/                                               

5.     Jakub Pacoń /zootechnika/                                                                     

6.     Wiktor Baura /bioinformatyka/                                                             

7.     Joanna Szydlarska /biologia/                                                                  

8.     Aleksandra Hoder /zootechnika/                                                           

9.     Katarzyna Tuzikiewicz / zootechnika/                                                 

10. Sylwia Szczepańska /bioinformatyka/                                                 

11. Zuzanna Piekarska /biologia człowieka/                                              

                                                                                                                          

CZŁONKOWIE  RW  Z  GŁOSEM  DORADCZYM:

 

1.     dr inż. Krystyna  POGODA-SEWERNIAK – ZNP                                               

2.     dr Tomasz STRZAŁA – NSZZ Solidarność 80                                                    

3.     dr Tomasz KOKUREWICZ – NSZZ Solidarność                                                

 

ZAPROSZENI  DO  UDZIAŁU  EMERYTOWANI  NAUCZYCIELE AKADEMICCY  Z  GŁOSEM  DORADCZYM: 

 

1.         prof. dr hab. Bronisława CHEŁMOŃSKA                                      

2.         dr hab. Krystyn CHUDOBA, prof. nadzw.                                      

3.         prof. dr hab. Zbigniew DOBRZAŃSKI                                            

4.         dr hab. Paweł GAJEWCZYK, prof. nadzw.                                    

5.         prof. dr hab. Henryk GERINGER de OEDENBERG                    

6.         prof. dr hab. Ryszard HAITLINGER                                               

7.         prof.  dr hab. Andrzej HIBNER                                                        

8.         prof. dr hab. Dorota JAMROZ                                                          

9.         prof. dr hab. Stanisław JASEK                                                          

10.      dr hab. Ewa JODKOWSKA, prof. nadzw.                                         

11.      prof. dr hab.  Jerzy  JUSZCZAK                                                        

12.      prof. dr hab. Stefania KINAL                                                            

13.      prof. dr hab. Adolf  KORNIEWICZ                                                 

14.      prof. dr hab. Stanisław KRZYWIECKI                                           

15.      prof. dr hab. Janusz KUŹNIEWICZ                                                 

16.      dr hab. Wacław ŁUCZAK                                                                  

17.      dr hab. Jan MAREK                                                                            

18.      prof. dr hab. Jerzy MONKIEWICZ                                                  

19.      prof. dr hab. Bolesław NOWICKI                                                    

20.      prof. dr hab. Bożena PATKOWSKA-SOKOŁA                              

21.      prof. dr hab. Wiesław POZNAŃSKI                                                 

22.      prof. dr hab.  Jerzy  PREŚ                                                                   

23.      dr hab. Alina SCHLEICHER                                                             

24.      prof. dr hab. Tadeusz SZULC                                                           

25.      prof. dr hab. Elżbieta SZULKOWSKA-WOJACZEK                    

26.      dr hab. Agnieszka SZYSZKOWSKA                                                

27.      prof. dr hab. Ryszard ZIEMIŃSKI

prof. dr hab. Bolesław ŻUK