Szanowni Państwo,

W imieniu CKU zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach programu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”:

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Program zaawansowany (dla studentów)
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/warsztaty-z-zakresu-przedsiebiorczosci/

Wycena technologii metodą quicklook/ broker technologii (dla studentów)
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/wycena-technologii-dla-studentow/Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na

XXXVII Sejmik Studenckich Kół Naukowych

XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

więcej informacji na stronie: sejmik-skn-2020-bihz

 


Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuję, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni, wprowadzonym od 19.10.2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.), zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym w szczególności:

zgodnie z brzmieniem ust. 4 tego artykułu, legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 


Szanowni Państwo,

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości ~ $29 500 – $33,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży; pełne ubezpieczenie medyczne
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu

 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
 • Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny
 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą)
 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej


Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab


Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłamy informację na temat stypendiów Prezydenta Wrocławia na studia za granicą.
pobierz


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 12 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie Studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z Dziekanem Wydziału oraz Prodziekanami. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem uczelnianego kanału YouTube.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/0e6IePj5cfk

 


Szanowni Państwo,

na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 12 listopada 2020 r. /czwartek/ od godz. 9.30 do godz. 12.00.

 

Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dr hab. Adam Roman, prof. uczelni


Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Szanowni Państwo,

Z początkiem października wystartował konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu ochrony zdrowia”, któwy ma na celu zainspirowanie studentów do poszukiwania rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, które będą odpowiadały potrzebom naszego społeczeństwa. Rekomendacje te powinny być oparte na dobrych przykładach z innych europejskich krajów, w których przyczyniły się do realnej poprawy sytuacji pacjentów. Powinny one zostać również zaczerpnięte z Indeksów FutureProofing Healthcare, które porównują sytuację w ochronie zdrowia w 30 europejskich państwach. Zakończenie konkursu przewidziane jest na 10 listopada 2020 r. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania.

W związku z organizacją konkursu zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o konkursie swoim studentom oraz zachęcenie ich do podjęcia wyzwania. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.futureproofinghealthcare.com/konkurs, gdzie znajdują się wszystkie informacje o konkursie oraz jego regulamin.

Mecenasem i inicjatorem projektu jest firma Roche.


Z poważaniem,

Klaudia Sibielak

Fundacja Instytut Innowacji
i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

 


Szanowni Państwo,

W dniach 21-23 października 2020 roku Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt będzie pracował zdalnie.

Prosimy o kontakt poprzez email lub telefonicznie.


Szanowni Państwo,

Informujemy że od dnia 19 października 2020 można opłacać składki ubezpieczenia NNW OC zdalnie bez kontaktu z dziekanatem.

Więcej informacji w załącznikach:

Komunikat: pobierz

Warunki ubezpieczenia: pobierz


Szanowni Państwo,

dotyczy wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

w sprawach związanych z przyznaniem pomocy socjalnej uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z panią Aliną Szczepaniak:

alina.szczepaniak@upwr.edu.pl


Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uprzejmie informuje, że

od 12 października 2020 na wniosku o przyznanie stypendium rektora nie jest wymagane potwierdzenie średniej z dziekanatu.

Skrócona instrukcja składania wniosku: pobierz


Szanowni Państwo,

W dniach 19-20 października 2020r. Dziekanat WBiHZ będzie pracował w trybie zdalnym. Kontakt z pracownikami będzie możliwy jedynie drogą elektroniczną.

Decyzja o ewentualnym otworzeniu Dziekanatu lub przedłużeniu zdalnego trybu pracy zostanie ogłoszona na początku tygodnia.


 

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prowadzenie zajęć w siedzibie UPWr zostaje wstrzymane do 30 października 2020 r.

Zajęcia – dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe (kursów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań kół naukowych, grup twórczych itd.) – będą realizowane zdalnie, z wyłączeniem zajęć dla semestru 11. na kierunku weterynaria (studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim).

W formie zdalnej będą również przeprowadzone wszystkie zajęcia, które były zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej poza uczelnią, z wyłączeniem zajęć dla semestru 11. kierunku weterynaria (studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim).

Decyzja o dalszej realizacji zajęć zostanie ogłoszona do 28 października 2020 r.

Przeniesienie wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni, jednak w miarę możliwości wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie i mailowo.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem poinformowania o tym fakcie drogą mailową oraz podania źródła artykułu. W serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu artykułu.


 

Praca szuka studenta lub absolwenta

Zatrudnienie dla absolwenta (studenta) Wydz. BiHZ na etacie zootechnika
Miejsce: Gospodarstwo Rolne Tadeusz Lisiecki Bojanowo Czechnów
Zatrudnimy osobę na stanowisko zootechnik/pomocnik zootechnika
Praca w zespole na nowoczesnej fermie bydła mlecznego.
Wymagane prawo jazdy kat.
BIstnieje możliwość zakwaterowania

Kontakt:
tel. 508132866 lub grhodowla@wp.pl
Małgorzata Lisiecka

 Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 30 października 2020 r. upływa termin składania wniosków w ramach Studenckiego Programu Sttypendialnego realizowanego przez Prezydenta Wrocławia, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Szczegóły w załączniku.

 Szanowni Państwo,

osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu na kierunki prowadzone na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr, (w szczególności: osoby przyjęte w III naborze na studia stacjonarne I stopnia; osoby zrekrutowane na studia niestacjonarne; osoby, które nie mogły wziąć udziału w Dniu Wstępnym 10 października br.; osoby przeniesione decyzją Dziekana na inny kierunek, osoby przyjęte na I rok studiów rozpoczynający studia II stopnia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni) mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach tzw. Dnia Wstępnego (I etap).

Z uwagi na komunikat z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wstrzymania prowadzenia zajęć w siedzibie UPWr do 18.10.2020 r.,
Dzień Wstępny (I etap) dla ww. studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt odbędzie się 17.10.2020 r. /sobota/ o godz. 11.00 w formie zdalnej.

W związku  z powyższym uprzejmie informuję, że użytym narzędziem do przeprowadzenia spotkania będzie platforma Google G Suite (Hangouts Meet).
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości transmisji danych zalecane jest stosowanie przeglądarki Google Chrome. W przypadku braku ww. przeglądarki na komputerze należy w dowolnej przeglądarce wybrać stronę internetową: https://www.google.pl/chrome/, następnie kliknąć pobierz i dalej postępować zgodnie z instrukcją instalatora oprogramowania.

Każda uprawniona osoba otrzyma zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Wstępnym (I etap) na swoją imienną, studencką skrzynkę pocztową w domenie upwr w piątek tj. 16 października 2020 roku.
Zaproszenie należy potwierdzić, gdyż spowoduje to automatyczne dodanie do kalendarza powiązanego z tym kontem.

Jednocześnie informuję, że w późniejszym terminie zorganizowany zostanie II etap Dnia Wstępnego (forma online), na którym przekazane zostaną Państwu następujące informacje:
omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”, informacja o działalności Poradni Rozwoju Osobistego i Biura Karier, informacja o działalności biblioteki, wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów, wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i informacja o szkoleniu BHP i p. poż. na platformie e-learningowej, wykład z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy, spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów – omówienie struktury organizacyjnej uczelni, prawa i obowiązki studenta, zasady przyznawania świadczeń dla studentów, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni, informacja o pomocy dla studentów z niepełnosprawnością.
Szkolenie BHP jest obowiązkowe i jego ukończenie jest warunkiem zaliczenia I semestru. W powyższym szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci I roku studiów II stopnia rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni.

Jeśli nie otrzymacie Państwo zaproszenia do udziału w Dniu Wstępnym uprzejmie proszę o natychmiastowy kontakt z dziekanatem:

kier. bioinformatyka - monika.sentorek@upwr.edu.pl,

kier. biologia, biologia człowieka - karolina.sendor@upwr.edu.pl

kier. zootechnika - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 


 

Szanowni Państwo,  

Centrum Spraw Studenckich informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, zostaje wstrzymana możliwość opłacania w Dziekanatach składek na ubezpieczenie NNW i OC, w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wybranym dla Uczelni przez brokera.

Trwają prace, które umożliwią opłacania składek bezpośrednio na konto Ubezpieczyciela, o dalszych ustaleniach będziemy Państwa informować mailowo.Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uprzejmie prosi o przestrzeganie zasad odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UPWr, obowiązujących w roku akademickim 2020/2021.

Komunikaty dostępne są na stronie internetowej uczelni https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia.

Uprasza się wszystkich studentów o przestrzeganie zaleceń w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla osób przebywających na terenie dziekanatu w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do dziekanatu, przestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy (z wykorzystaniem studenckiej poczty uczelnianej w domenie upwr).UWAGA WAŻNE !!!

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATEM, KTÓRY W DNIU DZISIEJSZYM ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU:
"W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prowadzenie zajęć w siedzibie UPWr zostaje wstrzymane od 12 do 18 października 2020 r.
Wszystkie zajęcia – dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe (kursów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań kół naukowych, grup twórczych itd.) – będą realizowane zdalnie.
W formie zdalnej będą również przeprowadzone wszystkie zajęcia, które były zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej poza uczelnią.
Decyzja o dalszej realizacji zajęć zostanie ogłoszona do 16 października 2020 r.
Dni wstępne odbędą się zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie rekrutacji.
Przeniesienie wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni, jednak w miarę możliwości wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie i mailowo."

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pierwszy zjazd dla studentów I roku kier. zootechnika /tryb niestacjonarny/ W DNIU 10 - 11 PAŹDZIERNIKA 2020 roku został odwołany.

 


 

Szanowni Państwo,

osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia w drodze wpisu W TRZECIM NABORZE, rozpoczynający studia na kierunkach: biologia, biologia człowieka, bioinformatyka, zootechnika, dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mailowej, która wysłana została na Państwa prywatne skrzynki pocztowe podane w toku procesu rekrutacyjnego.

 


 

Szanowni Państwo,

w dniach 5-18.10.2020 r.  uruchomiona zostanie rekrutacja na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zaproszenie kierowane jest do studentów V i VII semestru stacjonarnych studiów I stopnia.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu http://powernaupwr.upwr.edu.pl/aktualnosci  

 


Szanowni Państwo,

 

osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia w drodze wpisu, rozpoczynający studia na kierunkach: biologia, biologia człowieka oraz bioinformatyka, którzy ukończyli studia na innej uczelni, dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mailowej, która wysłana została na Państwa prywatne skrzynki pocztowe podane w toku procesu rekrutacyjnego.Szanowni Państwo,

Centrum Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że każda osoba wpisana na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia Wstępnego”.
Dzień wstępny dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt w formie stacjonarnej odbędzie się 10.10.2020r.
/informacja dotyczy wyłącznie osób przyjętych w I naborze na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Dla osób przyjętych w III naborze Dzień Wstępny odbędzie się w innym terminie/.

Dodatkowe informacje:
  http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/73339/dzien_wstepny.html


Szanowni Państwo!

 

 


Informujemy, że od 1.10.2020 r. obowiązuje nowy Regulamin Świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zmianie uległy załączniki do w/w regulaminu w szczególności wniosek dotyczący stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Nowy regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo na stornie: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-2592020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-11-wrzesnia-2020-roku-262.html

  Plakat   Regulamin   Załącznik 1   Załącznik 2

  


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


                                                                     wejście

  

  

  


UWAGA STUDENCI !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń JM Rektora UPWr z dnia 29 maja 2020 r.:

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Link do strony: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok


  


Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

będzie nieczynny do 24 maja 2020 roku

więcej

  


HARMONOGRAM REKRUTACJI

na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

więcej

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 30 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  

  

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 10 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  


Dyżury telefoniczne 
Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

wiecej


  Problemy związane z pocztą studencką

wiecej


 


Zapobieganie  rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-Cov-2

wiecej


  


UWAGA WAŻNE !!!

LEGITYMACJE STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

więcej

  

 

Zaproszenie na wykłady

Morten Kargo

"Possibilities of cattle breeding for specific environments"

Rūta Šveistienė

"Animal genetic resources in Lithuania"

 

11.03.2020  o godz. 14:30

                                                                                                 więcej

  

 

Zapisy elektroniczne na przedmioty

„Przedsiębiorczość akademicka” (6 sem. SL i 8 sem. NI)

„Innowacje” (1 i 2 sem. SM i sem. 1 NM)

więcej

  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  IV edycja konkursu „Młode Talenty”

organizowana przez Dolnośląski Klub Kapitału

więcej


  

 

 

  

  

 

  

  

DZIAŁ NAUKI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

przedłuża rekrutację

NA SZKOLENIA DLA DOKTORANEK I DOKTORANTÓW
REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

pn. Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca

więcej


  

 

  

  

 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria

wiecej

  

 

  

  

 

 

  

 

Zaproszenie

DOKTORANTÓW

na wykład

prof. Jacka Koziela

w dniu 26.11.2019 w godz. 9.00-10.30

w sali 1.22 w Instytucie Inżynierii Rolniczej

ul. Chełmońskiego 37a

 Plakat

  

 

pdf     

  

 

poster

  

 

Zapisy na przedmiot obowiązkowy 
Przedsiębiorczość akademicka

wiecej


  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  

 


 

  

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego

i Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Higieny Zwierząt

(International Society for Animal Hygiene, ISAH)


serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w

 

XIX Międzynarodowym Kongresie ISAH 2019

który odbędzie się w dniach 8 - 12 września 2019 r. we Wrocławiu

 

wiecej


  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

                                                                                    więcej

 

  

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

                                                                                    więcej

 

 
Zapraszamy na wykład  gościnny

Jennifer Deichman

z

SAXON STATE OFFICE FOR ENVIRONMENT,

AGRICULTURE AND GEOLOGY

pt.:

Research into emissions from animal farming

 Wykład odbędzie się dnia 11 czerwca 2019

w sali AZ o godz. 15.30

 


XX">

 

Zapraszamy na seminarium

"O wilku mowa"

w dniu 21.05.2019

we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

więcej          

 

  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

w dniach 16-17 maja 2019 roku

zorganizował

XXIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN)

więcej     
         FOTO 1    FOTO 2    FOTO 3    FOTO 4    FOTO 5    FOTO 6    FOTO 7

 

  


  


  

Dodatkowa rekrutacja na zajęcia

pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych

do dnia 27.03.2019

  

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane


  

14 - 23 lutego 2019 r. odbędzie się zimowa ankietyzacja

zajęć dydaktycznych i prowadzących


  

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  Uroczyste absolutorium Absolwentów i promocja Doktorów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

oraz uroczystość nadania tytułu „Profesora Honorowego”

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Panu RADOSŁAWOWI RATAJSZCZAKOWI

 

17 listopada 2018 roku, godz. 11.00

Aula Jana Pawła II

Centrum Dydaktyczno – Naukowe

UP we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24 a

 


  

Dzień Wstępny

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych


  


 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych  

pierwszego i drugiego stopnia


 w dniu 13 października  2018 r. (sobota)

od 8.00 do 11.00

 


    


  Link    Link do fotogalerii   Relacja z Konferencji

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

  

W dniach 18 - 28 czerwca 2018 r. odbywa się

letnia ankietyzacja zajęć dydaktycznych i prowadzących

https://www.upwr.edu.pl/ankietyzacja

    

    Galeria zdjęć (Fot. M. Kuczaj)  wejście

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

    


 

https://www.facebook.com/xiii.oska/

http://antropologia.upwr.edu.pl/xiii-oska/

 

  

ZAGINĄŁ!!!   

DAWID WOŹNIAK dnia 06.03.2018

więcej

 .

Europejska Karta Naukowa – co wiemy o naszej uczelni?   więcej

 

  

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 listopada 2017 r. Wydziałowi Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.  

  

                                                         wejście  
 

DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Aula im. Jana Pawła II,

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a.

13.10.2017 godz. 16.00


  wejście 

Harmonogram godzin dziekańskich

dla studentów I roku studiów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

  wejścieUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z

Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

oraz

Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA

mają zaszczyt zaprosić na:

 

XV KONFERENCJĘ:

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT

 

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusza Trziszki


3 października 2017 r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Program konferencji pdf         Conference programme pdf          więcejUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych,

szczególnie studentów V roku oraz słuchaczy studiów doktoranckich,

na serię wykładów prowadzonych przez

 

Assoc. Prof. Dr. Jacka Kozieła

Iowa State University

 

Program wykładów pdf                                              Dorobek i osiągnięcia pdfIX KONFERENCJA

HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE WYZWANIA

I PERSPEKTYWY dla „ZIELONEJ DOLINY”

poświęcona pamięci Profesora Aleksandra Dobickiego


w dniach 10-12 września 2017 roku

w Hotelu ARTUS, ul. Wilcza 9

oraz w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Radomierz

 

Komunikat I pdf

Komunikat II pdf

więcej


Wizyta w ramach programu Visiting Professors

prof. John Hickey

The Roslin Institute University of Edinburgh, Scotland

06-06.2017 – 09.06.2017

więcejXXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

25-26. 05. 2017

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)  Transmitting Science specialized courses in biology

      We would like to announce the new edition of Transmitting Science specialized courses for the first quarter of 2017. Please, remember that all Wroclaw University of Environmental and Life Sciences members can benefit from a 20 % discount in any of our courses fees.

 moreWYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 zapraszamy na wykład


Dr. Luc De Bruyn i Ralf Gyselings

Research Institute for Nature and Forest (Brussels) i Evolutionary Ecology Group

University of Antwerp (Belgia)

 

"A novel approach for analysing time series of temperatures in bat hibernacula"

 

9 maja (wtorek), godz. 15:30 – 16:30, sala wykładowa 8W

ul. Kożuchowska 5 (Kampus Biskupin, obiekt E3)PLAKAT                               PROGRAMXLI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

ELIMINACJE OKRĘGOWE

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 21.04.2017r.

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)
Otwarcie rekrutacji na II edycję staży w ramach projektu pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

więcej 

Cykl krótkoterminowych programów szkoleniowych

 dla pracowników instytucji partnerskich

w ramach projektu LiveNutrition

 "Rational Livestock Nutrition in Rural Areas"

realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+ KA2

Fotogaleria

więcej   moreZbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu !!!

więcej  Listy gratulacyjne

z okazji

Jubileuszu 65-lecia

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Rektor i Senat

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 65-lecia

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pod patronatem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina


14 listopada 2016 r. godz. 11.00

Aula im. Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A

 

Więcej informacji: http://www.up.wroc.pl/jubileusz65


XIV KONFERENCJA

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT


4 października 2016 roku, godz. 10:00


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, UP we Wrocławiu
aula Auditorium Zootechnicum, ul. Chełmońskiego 38C

więcejHARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO

DLA STUDENTÓW I ROKU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

więcejKonferencja Naukowa

„Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska.

Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro”


połączona z


Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego


Wrocław – Duszniki Zdrój 26 – 28 wrzesień 2016


                                                                               Program Konferencji

więcejProgramme of the LiveNutrition International Conference

“Rational Livestock Nutrition in Rural Areas”

 

Wrocław, University of Environmental and Life Sciences,

Chełmońskiego Street 38c

 

Auditorium Zootechnicum, 23rd September 2016

more