Plakat   Regulamin   Załącznik 1   Załącznik 2

  


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


                                                                     wejście

  

  

  


UWAGA STUDENCI !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń JM Rektora UPWr z dnia 29 maja 2020 r.:

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Link do strony: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok


  


Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

będzie nieczynny do 24 maja 2020 roku

więcej

  


HARMONOGRAM REKRUTACJI

na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

więcej

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 30 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  

  

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 10 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  


Dyżury telefoniczne 
Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

wiecej


  Problemy związane z pocztą studencką

wiecej


 


Zapobieganie  rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-Cov-2

wiecej


  


UWAGA WAŻNE !!!

LEGITYMACJE STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

więcej

  

 

Zaproszenie na wykłady

Morten Kargo

"Possibilities of cattle breeding for specific environments"

Rūta Šveistienė

"Animal genetic resources in Lithuania"

 

11.03.2020  o godz. 14:30

                                                                                                 więcej

  

 

Zapisy elektroniczne na przedmioty

„Przedsiębiorczość akademicka” (6 sem. SL i 8 sem. NI)

„Innowacje” (1 i 2 sem. SM i sem. 1 NM)

więcej

  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  IV edycja konkursu „Młode Talenty”

organizowana przez Dolnośląski Klub Kapitału

więcej


  

 

 

  

  

 

  

  

DZIAŁ NAUKI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

przedłuża rekrutację

NA SZKOLENIA DLA DOKTORANEK I DOKTORANTÓW
REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

pn. Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca

więcej


  

 

  

  

 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria

wiecej

  

 

  

  

 

 

  

 

Zaproszenie

DOKTORANTÓW

na wykład

prof. Jacka Koziela

w dniu 26.11.2019 w godz. 9.00-10.30

w sali 1.22 w Instytucie Inżynierii Rolniczej

ul. Chełmońskiego 37a

 Plakat

  

 

pdf     

  

 

poster

  

 

Zapisy na przedmiot obowiązkowy 
Przedsiębiorczość akademicka

wiecej


  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  

 


 

  

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego

i Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Higieny Zwierząt

(International Society for Animal Hygiene, ISAH)


serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w

 

XIX Międzynarodowym Kongresie ISAH 2019

który odbędzie się w dniach 8 - 12 września 2019 r. we Wrocławiu

 

wiecej


  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

                                                                                    więcej

 

  

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

                                                                                    więcej

 

 
Zapraszamy na wykład  gościnny

Jennifer Deichman

z

SAXON STATE OFFICE FOR ENVIRONMENT,

AGRICULTURE AND GEOLOGY

pt.:

Research into emissions from animal farming

 Wykład odbędzie się dnia 11 czerwca 2019

w sali AZ o godz. 15.30

 


XX">

 

Zapraszamy na seminarium

"O wilku mowa"

w dniu 21.05.2019

we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

więcej          

 

  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

w dniach 16-17 maja 2019 roku

zorganizował

XXIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN)

więcej     
         FOTO 1    FOTO 2    FOTO 3    FOTO 4    FOTO 5    FOTO 6    FOTO 7

 

  


  


  

Dodatkowa rekrutacja na zajęcia

pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych

do dnia 27.03.2019

  

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane


  

14 - 23 lutego 2019 r. odbędzie się zimowa ankietyzacja

zajęć dydaktycznych i prowadzących


  

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  Uroczyste absolutorium Absolwentów i promocja Doktorów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

oraz uroczystość nadania tytułu „Profesora Honorowego”

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Panu RADOSŁAWOWI RATAJSZCZAKOWI

 

17 listopada 2018 roku, godz. 11.00

Aula Jana Pawła II

Centrum Dydaktyczno – Naukowe

UP we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24 a

 


  

Dzień Wstępny

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych


  


 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych  

pierwszego i drugiego stopnia


 w dniu 13 października  2018 r. (sobota)

od 8.00 do 11.00

 


    


  Link    Link do fotogalerii   Relacja z Konferencji

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

  

W dniach 18 - 28 czerwca 2018 r. odbywa się

letnia ankietyzacja zajęć dydaktycznych i prowadzących

https://www.upwr.edu.pl/ankietyzacja

    

    Galeria zdjęć (Fot. M. Kuczaj)  wejście

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

    


 

https://www.facebook.com/xiii.oska/

http://antropologia.upwr.edu.pl/xiii-oska/

 

  

ZAGINĄŁ!!!   

DAWID WOŹNIAK dnia 06.03.2018

więcej

 .

Europejska Karta Naukowa – co wiemy o naszej uczelni?   więcej

 

  

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 listopada 2017 r. Wydziałowi Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.  

  

                                                         wejście  
 

DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Aula im. Jana Pawła II,

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a.

13.10.2017 godz. 16.00


  wejście 

Harmonogram godzin dziekańskich

dla studentów I roku studiów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

  wejścieUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z

Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

oraz

Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA

mają zaszczyt zaprosić na:

 

XV KONFERENCJĘ:

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT

 

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusza Trziszki


3 października 2017 r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Program konferencji pdf         Conference programme pdf          więcejUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych,

szczególnie studentów V roku oraz słuchaczy studiów doktoranckich,

na serię wykładów prowadzonych przez

 

Assoc. Prof. Dr. Jacka Kozieła

Iowa State University

 

Program wykładów pdf                                              Dorobek i osiągnięcia pdfIX KONFERENCJA

HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE WYZWANIA

I PERSPEKTYWY dla „ZIELONEJ DOLINY”

poświęcona pamięci Profesora Aleksandra Dobickiego


w dniach 10-12 września 2017 roku

w Hotelu ARTUS, ul. Wilcza 9

oraz w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Radomierz

 

Komunikat I pdf

Komunikat II pdf

więcej


Wizyta w ramach programu Visiting Professors

prof. John Hickey

The Roslin Institute University of Edinburgh, Scotland

06-06.2017 – 09.06.2017

więcejXXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

25-26. 05. 2017

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)  Transmitting Science specialized courses in biology

      We would like to announce the new edition of Transmitting Science specialized courses for the first quarter of 2017. Please, remember that all Wroclaw University of Environmental and Life Sciences members can benefit from a 20 % discount in any of our courses fees.

 moreWYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 zapraszamy na wykład


Dr. Luc De Bruyn i Ralf Gyselings

Research Institute for Nature and Forest (Brussels) i Evolutionary Ecology Group

University of Antwerp (Belgia)

 

"A novel approach for analysing time series of temperatures in bat hibernacula"

 

9 maja (wtorek), godz. 15:30 – 16:30, sala wykładowa 8W

ul. Kożuchowska 5 (Kampus Biskupin, obiekt E3)PLAKAT                               PROGRAMXLI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

ELIMINACJE OKRĘGOWE

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 21.04.2017r.

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)
Otwarcie rekrutacji na II edycję staży w ramach projektu pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

więcej 

Cykl krótkoterminowych programów szkoleniowych

 dla pracowników instytucji partnerskich

w ramach projektu LiveNutrition

 "Rational Livestock Nutrition in Rural Areas"

realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+ KA2

Fotogaleria

więcej   moreZbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu !!!

więcej  Listy gratulacyjne

z okazji

Jubileuszu 65-lecia

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Rektor i Senat

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 65-lecia

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pod patronatem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina


14 listopada 2016 r. godz. 11.00

Aula im. Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A

 

Więcej informacji: http://www.up.wroc.pl/jubileusz65


XIV KONFERENCJA

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT


4 października 2016 roku, godz. 10:00


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, UP we Wrocławiu
aula Auditorium Zootechnicum, ul. Chełmońskiego 38C

więcejHARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO

DLA STUDENTÓW I ROKU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

więcejKonferencja Naukowa

„Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska.

Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro”


połączona z


Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego


Wrocław – Duszniki Zdrój 26 – 28 wrzesień 2016


                                                                               Program Konferencji

więcejProgramme of the LiveNutrition International Conference

“Rational Livestock Nutrition in Rural Areas”

 

Wrocław, University of Environmental and Life Sciences,

Chełmońskiego Street 38c

 

Auditorium Zootechnicum, 23rd September 2016

more