UWAGA!
Nowe zasady odbioru dyplomów!

DLA ABSOLWENTÓW,
KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO
EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
OD 1 LIPCA 2021 ROKU


Szczegółowe informacje w załączniku: pobierz


Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

ogłoszenie konkursowe: pdf
regulamin: pdf


 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH
Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z:

1. zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zasad weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz obsługi procesu dyplomowania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-1082021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-16-czerwca-2021-roku-111.html

2. zarządzeniem nr 432/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-4322020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-31-grudnia-2020-roku-440.html

3. zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-62021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-7-stycznia-2021-roku-5.html


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zasad weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz obsługi procesu dyplomowania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów
https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-1082021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-16-czerwca-2021-roku-111.html


 

Uwaga studenci/absolwenci!

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Więcej informacji: klik!


 

Baner informujący o konkursie na najlepszą pracę dyplomową


 

Dziekanat nieczynny


W dniu 4.06.2021 dziekanat będzie nieczynny


 

 

Zaproszenie na zjazd PTZ


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu studiów UPWr,
Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt dr hab. Adam Roman, prof. uczelni,
na wniosek Wydziałowego Samorządu Studenckiego ustanowił dzień 2 czerwca 2021 roku (środa) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt jako nagrodę za liczny udział Studentów Wydziału w ankiecie oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich.


 

Zaproszenie na wykład pt:Ogłoszenie o rekrutacji

webinar informacyjny odbędzie się 18 maja o godz. 10:30

link do spotkania na platformie komunikacyjnej https://bit.ly/2SQQl40

 


 

Praca szuka studenta!

Gabinet Weterynaryjny prof. A. Gaweł poszukuje studenta do zespołu szczepień dorbiu.

Więcej informacji

 


 

Student poszukiwany!

Zoo Wrocław poszukuje studentów do współpracy przy projekcie obserwacji wyjców i gerez angolskich. Projekt dotyczy żywienia tych gatunków. Powstanie z niego publikacja, istnieje zatem możliwość wpisania jako współautorów.

Obserwacja dot. nagrań – nie trzeba być fizycznie w zoo. Prace koordynuje Pan Marcin Przybyło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie.

Więcej informacji: Marta Zając-Ossowska


 

Szanowni Państwo,

W dniu 30 kwietnia 2021 (piątek) Dziekanat będzie nieczynny


Terminy składania pracy dyplomowych

stosownie do § 32 Regulaminu studiów, decyzją Dziekana dr. hab. Adama Romana, prof. uczelni ustalone zostały terminy wprowadzenia prac dyplomowych i magisterskich w semestrze letnim 2020/2021 w Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

 1. dla studiów pierwszego stopnia - do 15 czerwca 2021 roku,
 2. dla studiów drugiego stopnia - do 30 czerwca 2021 roku.

 Pracę należy napisać zgodnie z instrukcją dla autorów prac zamieszczoną na stronie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

 Powyższe terminy obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

 Jednocześnie bardzo proszę o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami:

1. Zarządzeniem nr 432/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zasad przeprowadzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Link do strony: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-4322020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-31-grudnia-2020-roku-440.html

2. Zarządzeniem nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznej karty obiegowej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Link do strony: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-62021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-7-stycznia-2021-roku-5.html 

 


Zajęcia zdalne do końca semestu

Więcej informacji: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/zajecia-zdalnie-do-konca-semestru-letniego-2020-2021-3516.html


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem okólnym nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczonym na stronie internetowej: click!

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wszystkie zajęcia dydaktyczne, które były prowadzone na uczelni, zostają odwołane do 18 kwietnia 2021 r. i będą odbywały się zdalnie.

Ogranicza się także funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt będzie nieczynny.

Bardzo prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

STUDIA STACJONARNE

 • kierunek biologia

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor - karolina.sendor@upwr.edu.pl

 •  kierunek biologia człowieka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor - karolina.sendor@upwr.edu.pl

 •  kierunek bioinformatyka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek - monika.sentorek@upwr.edu.pl

 •  kierunek bezpieczeństwo żywności

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek - monika.sentorek@upwr.edu.pl

 • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 •  studia drugiego stopnia z podwójnym dyplomowaniem

Animal production management - Chinese and European circumstances

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 STUDIA NIESTACJONARNE

 •  kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 STUDIA DOKTORANCKIE

 •  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 Sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

 osoba prowadząca: Alina Szczepaniak - alina.szczepaniak@upwr.edu.pl

 Informatyk Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

 mgr inż. Krzysztof Łukaszewicz - krzysztof.lukaszewicz@upwr.edu.pl


Jednocześnie informuję, że Dziekanat będzie pełnił dyżury telefoniczne w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00:

71 3205 855 - dyżur pełni mgr Karolina Sendor lub mgr Teresa Zygadlik

 • kierunek biologia
 • kierunek biologia człowieka
 • kierunek zootechnika
 • Animal production management - Chinese and European circumstances
 • kierunek zootechnika
 • studia doktoranckie

71 3205 854 - dyżur pełni mgr Monika Sentorek lub lic. Alina Szczepaniak

 • kierunek bioinformatyka
 • kierunek bezpieczeństwo żywności
 • sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

71 3205 856 - dyżur pełni mgr Beata Małyska-Strzała

 


 

Dni Otwarte na UPWr!

Już dzisiaj tj. 8 kwietnia 2021 odbędzie się dzień otwarty Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

Wydarzenie na Facebook'u click!

więcej informacji


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku /piątek/ Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 71 3205 856.

Przypominamy również, że do dnia 9 kwietnia 2021r. Dziekanat pracuje zdalnie. Więcej informacji poniżej (pod kartkami świątecznymi).

 


 

Kartka świąteczna z życzeniami Dziekana


 

 

Kartka świąteczna z życzeniami Przewodniczącego Rqdy DyscyplinySzanowni Państwo,

uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem okólnym nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zamieszczonym na stronie internetowej:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/komunikaty--obwieszczenia--pisma-okolne/pisma-okolne-rektora/2021/pismo-okolne-nr-12021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-26-marca-2021-roku-1.html

 Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wszystkie zajęcia dydaktyczne, które były prowadzone na uczelni, zostają odwołane od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. i będą odbywały się zdalnie.

 


 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma okólnego nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uprzejmie informuję, że w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

W związku z powyższym Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt będzie nieczynny.

Bardzo prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

STUDIA STACJONARNE

 • kierunek biologia

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor - karolina.sendor@upwr.edu.pl

 •  kierunek biologia człowieka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor - karolina.sendor@upwr.edu.pl

 •  kierunek bioinformatyka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek - monika.sentorek@upwr.edu.pl

 •  kierunek bezpieczeństwo żywności

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek - monika.sentorek@upwr.edu.pl

 • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 •  studia drugiego stopnia z podwójnym dyplomowaniem

Animal production management - Chinese and European circumstances

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 STUDIA NIESTACJONARNE

 •  kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 STUDIA DOKTORANCKIE

 •  w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 Sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

 osoba prowadząca: Alina Szczepaniak - alina.szczepaniak@upwr.edu.pl

 Informatyk Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

 mgr inż. Krzysztof Łukaszewicz - krzysztof.lukaszewicz@upwr.edu.pl

 

Jednocześnie informuję, że Dziekanat będzie pełnił dyżury telefoniczne w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00:

71 3205 855 - dyżur pełni mgr Karolina Sendor lub mgr Teresa Zygadlik

 • kierunek biologia
 • kierunek biologia człowieka
 • kierunek zootechnika
 • Animal production management - Chinese and European circumstances
 • kierunek zootechnika
 • studia doktoranckie

71 3205 854 - dyżur pełni mgr Monika Sentorek lub lic. Alina Szczepaniak

 • kierunek bioinformatyka
 • kierunek bezpieczeństwo żywności
 •  sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

71 3205 856 - dyżur pełni mgr Beata Małyska-Strzała


 

V edycja konkursu „Młode Talenty"

Dolnośląski Klub Kapitału zaprasza do zgłaszania się do V edycji konkursu „Młode Talenty".
Zgłoszenia można składać do 31.03.2021r.

Więcej informacjiPlakat zapraszający na spotkanie PTB


Plakat informujący o konkursie na najlepszą pracę dyplomową

 


 

 

Szanowni Państwo,

w dniach 1-14.03.2021 r. uruchomiona zostanie rekrutacja na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zaproszenie kierowane jest do studentów IV i VI semestru stacjonarnych studiów I stopnia oraz VIII i X semestru studiów jednolitych magisterskich - kier. Weterynaria.

 Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie projektu http://powernaupwr.upwr.edu.pl/aktualnosci

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że 18.02.2021 roku MEIN poinformował o rozpoczęciu naboru wniosków do projektu wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju naukowego wybitnych studentów, ich kreatywności i innowacyjności. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Konkurs ma być zachętą do prowadzenia i rozwijania pracy naukowej w przyszłości. Z tegorocznego wsparcia będzie mogło skorzystać przynajmniej 130 wybitnie uzdolnionych studentów.


Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

 

 


 


 

Praca szuka studenta/absolwenta

Więcej informacji: plakat

Zootechnik ds. żywienia zwierząt
Przedstawiciel handlowy ds. sprzedaży komponentów i produktów paszowych
Agronom ds produkcji roślinnej

 


Zapisy na przedmioty

uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt dr. hab. Adama Romana, prof. uczelni na podstawie Zarządzenia nr 242/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji roku akademickiego 2020/2021, w porozumieniu z Sekcją Systemów Dziekanatowych Uczelnianego Centrum Informatyzacji przedstawiamy

terminarz obowiązkowych zapisów na semestr letni 2020/2021:

• kierunkowe przedmioty obligatoryjne oraz przedmioty fakultatywne – II stopień

 • 23.02.2021 r. godz. 8.00 do 24.02.2021 r. godz. 23.59

 • przedmioty fakultatywne – I stopień

 • 23.02.2021 r. godz. 8.00 do 24.02.2021 r. godz. 23.59

Ww. terminy zapisów dotyczą wszystkich studentów I oraz II stopnia studiów stacjonarnych realizujących kształcenie na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.
Terminy są obligatoryjne również dla osób, które rozpoczynają studia II stopnia od semestru letniego 2020/2021.
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną w systemie USOSweb https://usos.upwr.edu.pl/ zakładka DLA STUDENTÓW/REJESTRACJA/

Jednocześnie przypominamy o obowiązku terminowego zapisywania się na zajęcia.
Student niezapisany na zajęcia nie ma możliwości uczestniczenia w tych zajęciach.
Student niezapisany na zajęcia nie uzyskuje zaliczenia z tego przedmiotu!!!

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe!

Plany zajęć są już dostępne do pobrania

Plan zajęć dla 1 roku studiów II stopnia na kierunku Zootechnika zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.


Przedłużenie zajęć zdalnych do maja 2021 r.

Zajęcia zdalne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zostają przedłużone do maja 2021 r.
Powrót na uczelnię planowany jest po długim weekendzie majowym, tj. 4 maja.
Ostateczne decyzje dotyczące powrotu, formy i warunków prowadzenia zajęć stacjonarnych na uczelni uzależnione będą od sytuacji epidemicznej w kraju. Decyzje te ogłoszone zostaną najpóźniej 15 kwietnia.
Do 7 czerwca ogłoszone zostaną zasady sesji letniej.


Szanowni Państwo,

Dział Współpracy z Zagranicą  informuje o możliwości udziału w konkursie  Fundacji Dekaban  na 5-miesięczny staż naukowy w kategorii junior scholar w terminach: od lipca do listopada 2021 oraz od stycznia do maja 2022 roku odbywany na Uniwersytecie British Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada.

Staż finansowany jest przez Fundację Państwa A. i P. Dekaban.
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, będących przed habilitacją – nie stosuje się kryterium wieku.

Stypendium Post-Doc:

Stypendium Senior Faculty Member (Associate / Full Professor):

Osoby zainteresowane stypendium proszone są o składanie wniosków do 3 marca 2021 w Dziale Współpracy z Zagranicą (Anna Raułuszkiewicz, tel. 713205103), pok. IIZ,( II piętro, wejście od ul. Skłodowskiej-Curie).

Dekaban Foundation formularz

Dekaban 2021 Project Proposals


Szanowni Państwo!

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na nowy semestr studiów za granicą w ramach programy Erasmus+

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 4.03.2021r
Początek rekrutacji: 8.03.2021r.

Więcej informacji

 


Szanowni Państwo!

W dniu 4 lutego rozpoczynają się egzaminy inżynierskie na kierunkach Bezpieczeństwo żywności oraz Zootechnika. W związku z tym, że w systemie APD nie ma jeszcze wszystkich recenzji, pragnę przypomnieć wszystkim nauczycielom o obowiązku wypełnianie recenzji prac dyplomowych w APD. Bardzo proszę, aby nauczyciele, którzy zalegają z wykonaniem recenzji, zrobili to jak najszybciej.

Wypełnienie recenzji w APD na kilka dni przed egzaminem jest niezbędne, aby student mógł się zapoznać z recenzją swojej pracy przed przystąpieniem do egzaminu, jej brak w APD spowoduje także nie dopuszczenie studenta do egzaminu inżynierskiego.

Z poważaniem

Adam Roman
Dziekan WBiHZ

 


 

Szanowni Państwo!

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację, dla studentów uczelni wyższych będących na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji.


Więcej informacji:
https://www.ci.edu.pl/harmonogram-rekrutacji
https://tiny.pl/r54lx
https://www.facebook.com/events/698156274232356


 

Szanowni Państwo,

Informujemy że Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni wyraża zgodę na wyjazdy i przyjazdy studentów w semestrze letnim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ z zaleceniem przedstawienia przez przyjeżdżających studentów aktualnych wyników testu wykonanego na 72h przed przyjazdem do Polski.


 

Szanowni Państwo,

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych "Czasoprzestrzeń" poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby się włączyć w ich działalność jako koordynatorzy w ramach projektu ogrodu społecznego.

Dodatkowe informacje:

Barbara Matczak
specjalista ds. studenckich
ul. Tramwajowa 1-3, Wrocław
tel. 781984538

czasoprzestrzen.org
facebook.com/czasoprzestrzenzajezdniadabie
facebook.com/klublacznik

 


 

Szanowni Państwo,

Firma Ruminta poszukuje studentów zarówno na staż/praktykę (płatne) jak i do pracy. 

ogłoszenie: pobierz

dodatkowe informacje: www.ruminta.eu

kontakt: career@ruminta.eu


 

Szanowni Państwo,

Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu szuka studentów zainteresowanych współpracą z Placówką Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach w zakresie tłumaczeń podczas czynności administracyjnych dokonywanych wobez cudzoziemców.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wojciech.biernat@strazgraniczna.pl lub zpg.gsg.wroclawstrachowice@strazgraniczna.pl


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w terminie od 23 do 31 grudnia 2020 r. Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt będzie nieczynny.


 

Szanowni Państwo, 

Centrum Spraw Studenckich informuje, że w związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych, okres zbierania składek na ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz OC w życiu prywatnym (w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group)  został przedłużony  do dnia 07.12.2020 roku.

Szczegółowe informacje umieszczono, w ogłoszeniach na stronie Uczelni.

 


 

Szanowni Państwo,

W zeznaniach podatkowych składanych przez i dla obcokrajowców pojawia się duża ilość błędów dotyczących PESEL i NIP. Jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

W związku z tym dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przesyła informacje o sposobach uzyskania numeru PESEL lub NIP. Prosimy o przekazanie tej informacji do Państwa obcojęzycznych pracowników oraz studentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie na stronie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (w języku polskim) oraz na stronie gov.pl (w języku polskim, angielskim i ukraińskim).

 


 

Szanowni Państwo,

W imieniu CKU zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach programu „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni”:

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Program zaawansowany (dla studentów)
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/warsztaty-z-zakresu-przedsiebiorczosci/

Wycena technologii metodą quicklook/ broker technologii (dla studentów)
http://www.cku.upwr.edu.pl/product/wycena-technologii-dla-studentow/Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na

XXXVII Sejmik Studenckich Kół Naukowych

XXV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

więcej informacji na stronie: sejmik-skn-2020-bihz

 


Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuję, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni, wprowadzonym od 19.10.2020 r. rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r.), zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym w szczególności:

zgodnie z brzmieniem ust. 4 tego artykułu, legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 


Szanowni Państwo,

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i doktorantów nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: 

 • University of Virginia, Charlottesville
 • University of Chicago, Chicago
 • University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
 • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

Udział w Programie obejmuje:

 • Stypendium w wysokości ~ $29 500 – $33,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży; pełne ubezpieczenie medyczne
 • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
 • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów programu

 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

 • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
 • Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny
 • W roku wyjazdu będą studentami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu
 • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą)
 • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej


Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab


Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłamy informację na temat stypendiów Prezydenta Wrocławia na studia za granicą.
pobierz


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 12 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie Studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt z Dziekanem Wydziału oraz Prodziekanami. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem uczelnianego kanału YouTube.

Link do wydarzenia: https://youtu.be/0e6IePj5cfk

 


Szanowni Państwo,

na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 12 listopada 2020 r. /czwartek/ od godz. 9.30 do godz. 12.00.

 

Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dr hab. Adam Roman, prof. uczelni


Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.


Szanowni Państwo,

Z początkiem października wystartował konkurs „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców organizacji systemu ochrony zdrowia”, któwy ma na celu zainspirowanie studentów do poszukiwania rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia, które będą odpowiadały potrzebom naszego społeczeństwa. Rekomendacje te powinny być oparte na dobrych przykładach z innych europejskich krajów, w których przyczyniły się do realnej poprawy sytuacji pacjentów. Powinny one zostać również zaczerpnięte z Indeksów FutureProofing Healthcare, które porównują sytuację w ochronie zdrowia w 30 europejskich państwach. Zakończenie konkursu przewidziane jest na 10 listopada 2020 r. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania.

W związku z organizacją konkursu zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o konkursie swoim studentom oraz zachęcenie ich do podjęcia wyzwania. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.futureproofinghealthcare.com/konkurs, gdzie znajdują się wszystkie informacje o konkursie oraz jego regulamin.

Mecenasem i inicjatorem projektu jest firma Roche.


Z poważaniem,

Klaudia Sibielak

Fundacja Instytut Innowacji
i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

 


Szanowni Państwo,

W dniach 21-23 października 2020 roku Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt będzie pracował zdalnie.

Prosimy o kontakt poprzez email lub telefonicznie.


Szanowni Państwo,

Informujemy że od dnia 19 października 2020 można opłacać składki ubezpieczenia NNW OC zdalnie bez kontaktu z dziekanatem.

Więcej informacji w załącznikach:

Komunikat: pobierz

Warunki ubezpieczenia: pobierz


Szanowni Państwo,

dotyczy wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

w sprawach związanych z przyznaniem pomocy socjalnej uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z panią Aliną Szczepaniak:

alina.szczepaniak@upwr.edu.pl


Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uprzejmie informuje, że

od 12 października 2020 na wniosku o przyznanie stypendium rektora nie jest wymagane potwierdzenie średniej z dziekanatu.

Skrócona instrukcja składania wniosku: pobierz


Szanowni Państwo,

W dniach 19-20 października 2020r. Dziekanat WBiHZ będzie pracował w trybie zdalnym. Kontakt z pracownikami będzie możliwy jedynie drogą elektroniczną.

Decyzja o ewentualnym otworzeniu Dziekanatu lub przedłużeniu zdalnego trybu pracy zostanie ogłoszona na początku tygodnia.


 

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prowadzenie zajęć w siedzibie UPWr zostaje wstrzymane do 30 października 2020 r.

Zajęcia – dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe (kursów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań kół naukowych, grup twórczych itd.) – będą realizowane zdalnie, z wyłączeniem zajęć dla semestru 11. na kierunku weterynaria (studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim).

W formie zdalnej będą również przeprowadzone wszystkie zajęcia, które były zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej poza uczelnią, z wyłączeniem zajęć dla semestru 11. kierunku weterynaria (studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim).

Decyzja o dalszej realizacji zajęć zostanie ogłoszona do 28 października 2020 r.

Przeniesienie wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni, jednak w miarę możliwości wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie i mailowo.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem poinformowania o tym fakcie drogą mailową oraz podania źródła artykułu. W serwisach internetowych prosimy o zamieszczenie podlinkowanego adresu artykułu.


 

Praca szuka studenta lub absolwenta

Zatrudnienie dla absolwenta (studenta) Wydz. BiHZ na etacie zootechnika
Miejsce: Gospodarstwo Rolne Tadeusz Lisiecki Bojanowo Czechnów
Zatrudnimy osobę na stanowisko zootechnik/pomocnik zootechnika
Praca w zespole na nowoczesnej fermie bydła mlecznego.
Wymagane prawo jazdy kat.
BIstnieje możliwość zakwaterowania

Kontakt:
tel. 508132866 lub grhodowla@wp.pl
Małgorzata Lisiecka

 Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 30 października 2020 r. upływa termin składania wniosków w ramach Studenckiego Programu Sttypendialnego realizowanego przez Prezydenta Wrocławia, dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Szczegóły w załączniku.

 Szanowni Państwo,

osoby przyjęte na I rok studiów w drodze wpisu na kierunki prowadzone na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr, (w szczególności: osoby przyjęte w III naborze na studia stacjonarne I stopnia; osoby zrekrutowane na studia niestacjonarne; osoby, które nie mogły wziąć udziału w Dniu Wstępnym 10 października br.; osoby przeniesione decyzją Dziekana na inny kierunek, osoby przyjęte na I rok studiów rozpoczynający studia II stopnia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni) mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach tzw. Dnia Wstępnego (I etap).

Z uwagi na komunikat z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wstrzymania prowadzenia zajęć w siedzibie UPWr do 18.10.2020 r.,
Dzień Wstępny (I etap) dla ww. studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt odbędzie się 17.10.2020 r. /sobota/ o godz. 11.00 w formie zdalnej.

W związku  z powyższym uprzejmie informuję, że użytym narzędziem do przeprowadzenia spotkania będzie platforma Google G Suite (Hangouts Meet).
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości transmisji danych zalecane jest stosowanie przeglądarki Google Chrome. W przypadku braku ww. przeglądarki na komputerze należy w dowolnej przeglądarce wybrać stronę internetową: https://www.google.pl/chrome/, następnie kliknąć pobierz i dalej postępować zgodnie z instrukcją instalatora oprogramowania.

Każda uprawniona osoba otrzyma zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Wstępnym (I etap) na swoją imienną, studencką skrzynkę pocztową w domenie upwr w piątek tj. 16 października 2020 roku.
Zaproszenie należy potwierdzić, gdyż spowoduje to automatyczne dodanie do kalendarza powiązanego z tym kontem.

Jednocześnie informuję, że w późniejszym terminie zorganizowany zostanie II etap Dnia Wstępnego (forma online), na którym przekazane zostaną Państwu następujące informacje:
omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”, informacja o działalności Poradni Rozwoju Osobistego i Biura Karier, informacja o działalności biblioteki, wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów, wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i informacja o szkoleniu BHP i p. poż. na platformie e-learningowej, wykład z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy, spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów – omówienie struktury organizacyjnej uczelni, prawa i obowiązki studenta, zasady przyznawania świadczeń dla studentów, odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni, informacja o pomocy dla studentów z niepełnosprawnością.
Szkolenie BHP jest obowiązkowe i jego ukończenie jest warunkiem zaliczenia I semestru. W powyższym szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci I roku studiów II stopnia rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy ukończyli studia na innej uczelni.

Jeśli nie otrzymacie Państwo zaproszenia do udziału w Dniu Wstępnym uprzejmie proszę o natychmiastowy kontakt z dziekanatem:

kier. bioinformatyka - monika.sentorek@upwr.edu.pl,

kier. biologia, biologia człowieka - karolina.sendor@upwr.edu.pl

kier. zootechnika - teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 


 

Szanowni Państwo,  

Centrum Spraw Studenckich informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, zostaje wstrzymana możliwość opłacania w Dziekanatach składek na ubezpieczenie NNW i OC, w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, wybranym dla Uczelni przez brokera.

Trwają prace, które umożliwią opłacania składek bezpośrednio na konto Ubezpieczyciela, o dalszych ustaleniach będziemy Państwa informować mailowo.Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt uprzejmie prosi o przestrzeganie zasad odnośnie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UPWr, obowiązujących w roku akademickim 2020/2021.

Komunikaty dostępne są na stronie internetowej uczelni https://www.upwr.edu.pl/ogloszenia.

Uprasza się wszystkich studentów o przestrzeganie zaleceń w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla osób przebywających na terenie dziekanatu w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do dziekanatu, przestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy (z wykorzystaniem studenckiej poczty uczelnianej w domenie upwr).UWAGA WAŻNE !!!

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATEM, KTÓRY W DNIU DZISIEJSZYM ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU:
"W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prowadzenie zajęć w siedzibie UPWr zostaje wstrzymane od 12 do 18 października 2020 r.
Wszystkie zajęcia – dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe (kursów, szkoleń, zajęć sportowych, spotkań kół naukowych, grup twórczych itd.) – będą realizowane zdalnie.
W formie zdalnej będą również przeprowadzone wszystkie zajęcia, które były zaplanowane do realizacji w formie stacjonarnej poza uczelnią.
Decyzja o dalszej realizacji zajęć zostanie ogłoszona do 16 października 2020 r.
Dni wstępne odbędą się zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie rekrutacji.
Przeniesienie wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni, jednak w miarę możliwości wszystkie sprawy powinny być załatwiane telefonicznie i mailowo."

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pierwszy zjazd dla studentów I roku kier. zootechnika /tryb niestacjonarny/ W DNIU 10 - 11 PAŹDZIERNIKA 2020 roku został odwołany.

 


 

Szanowni Państwo,

osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia w drodze wpisu W TRZECIM NABORZE, rozpoczynający studia na kierunkach: biologia, biologia człowieka, bioinformatyka, zootechnika, dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mailowej, która wysłana została na Państwa prywatne skrzynki pocztowe podane w toku procesu rekrutacyjnego.

 


 

Szanowni Państwo,

w dniach 5-18.10.2020 r.  uruchomiona zostanie rekrutacja na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zaproszenie kierowane jest do studentów V i VII semestru stacjonarnych studiów I stopnia.
Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie projektu http://powernaupwr.upwr.edu.pl/aktualnosci  

 


Szanowni Państwo,

 

osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia w drodze wpisu, rozpoczynający studia na kierunkach: biologia, biologia człowieka oraz bioinformatyka, którzy ukończyli studia na innej uczelni, dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt UPWr uprzejmie prosi o zapoznanie się z treścią wiadomości e-mailowej, która wysłana została na Państwa prywatne skrzynki pocztowe podane w toku procesu rekrutacyjnego.Szanowni Państwo,

Centrum Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że każda osoba wpisana na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach „Dnia Wstępnego”.
Dzień wstępny dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt w formie stacjonarnej odbędzie się 10.10.2020r.
/informacja dotyczy wyłącznie osób przyjętych w I naborze na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Dla osób przyjętych w III naborze Dzień Wstępny odbędzie się w innym terminie/.

Dodatkowe informacje:
  http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/zasady_rekrutacji/73339/dzien_wstepny.html


Szanowni Państwo!

 

 


Informujemy, że od 1.10.2020 r. obowiązuje nowy Regulamin Świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zmianie uległy załączniki do w/w regulaminu w szczególności wniosek dotyczący stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Nowy regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo na stornie: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-2592020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-11-wrzesnia-2020-roku-262.html

  Plakat   Regulamin   Załącznik 1   Załącznik 2

 

  


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021


                                                                     wejście

 

  

  

  


UWAGA STUDENCI !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzeń JM Rektora UPWr z dnia 29 maja 2020 r.:

w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Link do strony: https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok


  


Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

będzie nieczynny do 24 maja 2020 roku

więcej

  


HARMONOGRAM REKRUTACJI

na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

więcej

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 30 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  

  

  Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

 będzie nieczynny do 10 kwietnia 2020 roku 

wiecej


  


Dyżury telefoniczne 
Dziekanatu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

wiecej


  Problemy związane z pocztą studencką

wiecej


 


Zapobieganie  rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-Cov-2

wiecej


  


UWAGA WAŻNE !!!

LEGITYMACJE STUDENCKIE I DOKTORANCKIE

więcej

  

 

Zaproszenie na wykłady

Morten Kargo

"Possibilities of cattle breeding for specific environments"

Rūta Šveistienė

"Animal genetic resources in Lithuania"

 

11.03.2020  o godz. 14:30

                                                                                                 więcej

  

 

Zapisy elektroniczne na przedmioty

„Przedsiębiorczość akademicka” (6 sem. SL i 8 sem. NI)

„Innowacje” (1 i 2 sem. SM i sem. 1 NM)

więcej

  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  IV edycja konkursu „Młode Talenty”

organizowana przez Dolnośląski Klub Kapitału

więcej


  

 

 

  

  

 

  

  

DZIAŁ NAUKI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

przedłuża rekrutację

NA SZKOLENIA DLA DOKTORANEK I DOKTORANTÓW
REALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

pn. Narzędzia wspierające rozwój młodego naukowca

więcej


  

 

  

  

 

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości

dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria

wiecej

  

 

  

  

 

 

  

 

Zaproszenie

DOKTORANTÓW

na wykład

prof. Jacka Koziela

w dniu 26.11.2019 w godz. 9.00-10.30

w sali 1.22 w Instytucie Inżynierii Rolniczej

ul. Chełmońskiego 37a

 Plakat

  

 

pdf     

  

 

poster

  

 

Zapisy na przedmiot obowiązkowy 
Przedsiębiorczość akademicka

wiecej


  

 

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

wiecej


  

 


 

  

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego

i Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Higieny Zwierząt

(International Society for Animal Hygiene, ISAH)


serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w

 

XIX Międzynarodowym Kongresie ISAH 2019

który odbędzie się w dniach 8 - 12 września 2019 r. we Wrocławiu

 

wiecej


  

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

                                                                                    więcej

 

  

Studenci mają głos! Oceń swoje zajęcia

                                                                                    więcej

 

 
Zapraszamy na wykład  gościnny

Jennifer Deichman

z

SAXON STATE OFFICE FOR ENVIRONMENT,

AGRICULTURE AND GEOLOGY

pt.:

Research into emissions from animal farming

 Wykład odbędzie się dnia 11 czerwca 2019

w sali AZ o godz. 15.30

 


XX">

 

Zapraszamy na seminarium

"O wilku mowa"

w dniu 21.05.2019

we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym

więcej          

 

  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

w dniach 16-17 maja 2019 roku

zorganizował

XXIV Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych (XXXVI Sejmik SKN)

więcej     
         FOTO 1    FOTO 2    FOTO 3    FOTO 4    FOTO 5    FOTO 6    FOTO 7

 

  


  


  

Dodatkowa rekrutacja na zajęcia

pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych

do dnia 27.03.2019

  

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane


  

14 - 23 lutego 2019 r. odbędzie się zimowa ankietyzacja

zajęć dydaktycznych i prowadzących


  

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku   więcej

  Uroczyste absolutorium Absolwentów i promocja Doktorów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

oraz uroczystość nadania tytułu „Profesora Honorowego”

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Panu RADOSŁAWOWI RATAJSZCZAKOWI

 

17 listopada 2018 roku, godz. 11.00

Aula Jana Pawła II

Centrum Dydaktyczno – Naukowe

UP we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 24 a

 


  

Dzień Wstępny

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych


  


 

GODZINY DZIEKAŃSKIE

dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych  

pierwszego i drugiego stopnia


 w dniu 13 października  2018 r. (sobota)

od 8.00 do 11.00

 


    


  Link    Link do fotogalerii   Relacja z Konferencji

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

  

W dniach 18 - 28 czerwca 2018 r. odbywa się

letnia ankietyzacja zajęć dydaktycznych i prowadzących

https://www.upwr.edu.pl/ankietyzacja

    

    Galeria zdjęć (Fot. M. Kuczaj)  wejście

  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne 2018/2019

wejście

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia i zootechnika   załącznik

 więcej

Szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Studia doktoranckie w dyscyplinie biologia realizowane w ramach projektu pn. „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”   załącznik

wiecej

    


 

https://www.facebook.com/xiii.oska/

http://antropologia.upwr.edu.pl/xiii-oska/

 

  

ZAGINĄŁ!!!   

DAWID WOŹNIAK dnia 06.03.2018

więcej

 .

Europejska Karta Naukowa – co wiemy o naszej uczelni?   więcej

 

  

  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 listopada 2017 r. Wydziałowi Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.  

  

                                                         wejście  
 

DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Aula im. Jana Pawła II,

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a.

13.10.2017 godz. 16.00


  wejście 

Harmonogram godzin dziekańskich

dla studentów I roku studiów

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

  wejścieUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z

Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

oraz

Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA

mają zaszczyt zaprosić na:

 

XV KONFERENCJĘ:

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT

 

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. Tadeusza Trziszki


3 października 2017 r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Program konferencji pdf         Conference programme pdf          więcejUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 

ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych,

szczególnie studentów V roku oraz słuchaczy studiów doktoranckich,

na serię wykładów prowadzonych przez

 

Assoc. Prof. Dr. Jacka Kozieła

Iowa State University

 

Program wykładów pdf                                              Dorobek i osiągnięcia pdfIX KONFERENCJA

HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO W POLSCE WYZWANIA

I PERSPEKTYWY dla „ZIELONEJ DOLINY”

poświęcona pamięci Profesora Aleksandra Dobickiego


w dniach 10-12 września 2017 roku

w Hotelu ARTUS, ul. Wilcza 9

oraz w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Radomierz

 

Komunikat I pdf

Komunikat II pdf

więcej


Wizyta w ramach programu Visiting Professors

prof. John Hickey

The Roslin Institute University of Edinburgh, Scotland

06-06.2017 – 09.06.2017

więcejXXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

25-26. 05. 2017

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)  Transmitting Science specialized courses in biology

      We would like to announce the new edition of Transmitting Science specialized courses for the first quarter of 2017. Please, remember that all Wroclaw University of Environmental and Life Sciences members can benefit from a 20 % discount in any of our courses fees.

 moreWYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 zapraszamy na wykład


Dr. Luc De Bruyn i Ralf Gyselings

Research Institute for Nature and Forest (Brussels) i Evolutionary Ecology Group

University of Antwerp (Belgia)

 

"A novel approach for analysing time series of temperatures in bat hibernacula"

 

9 maja (wtorek), godz. 15:30 – 16:30, sala wykładowa 8W

ul. Kożuchowska 5 (Kampus Biskupin, obiekt E3)PLAKAT                               PROGRAMXLI EDYCJA OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

ELIMINACJE OKRĘGOWE

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 21.04.2017r.

 Fotoreportaż (M.Kuczaj)
Otwarcie rekrutacji na II edycję staży w ramach projektu pt. Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziałów Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

więcej 

Cykl krótkoterminowych programów szkoleniowych

 dla pracowników instytucji partnerskich

w ramach projektu LiveNutrition

 "Rational Livestock Nutrition in Rural Areas"

realizowanego ze środków unijnych programu Erasmus+ KA2

Fotogaleria

więcej   moreZbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu !!!

więcej  Listy gratulacyjne

z okazji

Jubileuszu 65-lecia

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Rektor i Senat

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 65-lecia

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

pod patronatem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosława Gowina


14 listopada 2016 r. godz. 11.00

Aula im. Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A

 

Więcej informacji: http://www.up.wroc.pl/jubileusz65


XIV KONFERENCJA

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT


4 października 2016 roku, godz. 10:00


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, UP we Wrocławiu
aula Auditorium Zootechnicum, ul. Chełmońskiego 38C

więcejHARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO

DLA STUDENTÓW I ROKU

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

więcejKonferencja Naukowa

„Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska.

Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro”


połączona z


Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego


Wrocław – Duszniki Zdrój 26 – 28 wrzesień 2016


                                                                               Program Konferencji

więcejProgramme of the LiveNutrition International Conference

“Rational Livestock Nutrition in Rural Areas”

 

Wrocław, University of Environmental and Life Sciences,

Chełmońskiego Street 38c

 

Auditorium Zootechnicum, 23rd September 2016

more