ZałącznikiZałączniki:

1. Załącznik nr 1a - Wniosek o dofinansowanie zadania w Obszarze 1.

2. Załącznik nr 1b - Wniosek o dofinansowanie zadania w Obszarze 2.

3. Załącznik nr 1c - Wniosek o dofinansowanie zadania w Obszarze 3.

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o finansowaniu zadania.

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o statusie wnioskodawcy.

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji zadania.

8. Załącznik nr 6 - Porozumienie w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW.

 


UWAGA!!! Załącznik nr 6 wypełniany jest przez Wnioskodawcę po otrzymaniu informacji o finansowaniu zadania z uwzględnieniem kwoty przyznanej przez Komisję Oceniającą KNOW - nie zawsze tożsamej z kwotą wnioskowaną.

Dokumenty dotyczące finansowania zadań w ramach dotacji KNOW proszę składać w pokoju 205, przy ul. Chełmońskiego 38c we Wrocławiu.