Magisterskie_BiologiaStudia stacjonarne

Wzór podania na pisanie pracy magisterskiej   wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście

 

BIOLOGY stationary studies II degree (masters) - specialization: Laboratory Techniques in Biology

Wzór podania na pisanie pracy magisterskiej (j.ang.)   wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście