Licencjackie_BioinformatykaWzór podania na pisanie pracy licencjackiej   wejście

Wymagania dotyczące pracy licencjackiej   wejście

Wzór pracy licencjackiej  wejście

Procedura składania prac licencjackich, przeprowadzania egzaminu licencjackiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie  wejście