BiologiaPlany zajęć 2019/2020  semestr letni

Studia stacjonarne

 

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2  wejście          Botanika systematyczna   ważne   plan   program

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii    wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4

Specjalność: Biologia środowiskowa, Techniki laboratoryjne w biologii   wejście


Plany zajęć 2019/2020  semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście   "Morfologia roślin - ważne informacje" !!!  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście


Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1

Specjalność: Biologia środowiskowa   wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii   wejście


Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3

Specjalność: Biologia środowiskowa   wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii   wejście 

 

Plany zajęć 2018/2019  semestr letni

Studia stacjonarne

 

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2

Specjalność: Biologia środowiskowa  wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii  wejście

 

Biology, stationary studies II degree (masters), Year II, semester 4

Specialization: Laboratory Techniques in Biology   pdf

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4

Specjalność: Biologia człowieka  wejście

Specjalność: Biologia środowiskowa, Techniki laboratoryjne w biologii wejście

 

  

Plany zajęć 2018/2019  semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście   "Morfologia roślin - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1

Specjalność: Biologia środowiskowa   wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii   wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3

Specjalność: Biologia człowieka   wejście

Specjalność: Biologia środowiskowa   wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii   wejście

 

Biology, stationary studies II degree (masters), Year II, semester 3

Specialization: Laboratory Techniques in Biology   pdf

 

 Plany zajęć 2017/2018  semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2

Specjalność: Biologia człowieka  wejście

Specjalność: Biologia środowiskowa  wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii  wejście

 

Biology, stationary studies II degree (masters), Year I, semester 2

Specialization: Laboratory Techniques in Biology   pdf

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4 (wszystkie specjalności)   wejście

 

 

  

Plany zajęć 2017/2018  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście    "Morfologia roślin - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1

Specjalność: Biologia człowieka  wejście

Specjalność: Biologia środowiskowa  wejście

Specjalność: Techniki laboratoryjne w biologii  wejście

 

Biology, stationary studies II degree (masters), Year I, semester 1

Specialization: Laboratory Techniques in Biology   pdf

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3 (wszystkie specjalności)  wejście

 Plany zajęć 2016/2017  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4  wejście

 

 

 


 

 

Plany zajęć 2016/2017  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście   zmiana od 28.11.2016 r.

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3 wejście

 Plany zajęć 2015/2016  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4  wejście

 


Plany zajęć 2015/2016  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście      "Morfologia roślin - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3 wejście

 Plany archiwalne

Plany zajęć 2014/2015 semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 2 wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 4 wejście 

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 6 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 4 wejście
 

UWAGA !!!

- Studenci przyjęci na studia magisterskie mogą zapisywać się na przedmioty humanistyczne do 4 października br.  Absolwenci innych Uczelni muszą sprawdzić na listach z grupami swój numer albumu.
- Uwaga !  I mgr dodatkowe zapisy na fakultety będą uruchomione od 29.09. do 2.10.br. do godz. 15-tej adres : 

http://zapisy.bihz.up.wroc.pl/user/login

 

Plany zajęć 2014/2015 semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście   "Morfologia roślin - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 2, semestr 3 wejście i informacja o zapisach na WF !!!

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (licencjackie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1 wejście 

 

Plany zajęć 2013/2014 semestr letni

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 2 wejście

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 4 wejście

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 6 wejście

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Biologia (studia stacjonarne II stopnia),  semestr 2 wejście

Biologia (studia stacjonarne II stopnia),  semestr 4 wejście

 

 


 

Plany zajęć 2013/2014 semestr zimowy

 

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 1 wejście

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 3 wejście

Biologia (studia stacjonarne I stopnia),  semestr 5 wejście

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Biologia (studia stacjonarne II stopnia),  semestr 1 wejście

Biologia (studia stacjonarne II stopnia),  semestr 3 wejście