DziekanatDziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ul. Chełmońskiego 38 c, 51 – 630 Wrocław


Szanowni Studenci,

uprzejmie prosimy o przesyłanie wiadomości e-mailowych bezpośrednio do osób zajmujących się obsługą spraw związanych z określonym tokiem studiów.

W znacznym stopniu skróci to czas oczekiwania na odpowiedź.

Jednocześnie informujemy, że dziekanat nie ma możliwości przekierowania połączeń telefonicznych między numerami.
 

Kierownik Dziekanatu

mgr Beata Małyska – Strzała

tel. 71 320 5856, pokój 355, beata.malyska-strzala@upwr.edu.pl

                                             dziekanat.wbihz@upwr.edu.pl

 

Z-ca kierownika

mgr Teresa Zygadlik

 

STUDIA STACJONARNE

  • kierunek biologia

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor

tel. 071 3205 855, pokój 351, karolina.sendor@upwr.edu.pl

 

  • studia drugiego stopnia w języku angielskim Laboratory Techniques in Biology

osoba prowadząca tok studiów: mgr Agnieszka Siedlecka - Baniak

tel. 071 3205 772, pokój 205, agnieszka.siedlecka-baniak@upwr.edu.pl

  • kierunek biologia człowieka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Karolina Sendor

tel. 071 3205 855, pokój 351, karolina.sendor@upwr.edu.pl

 

  • kierunek bioinformatyka

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek

tel. 071 3205 854, pokój 358, monika.sentorek@upwr.edu.pl

  • kierunek bezpieczeństwo żywności

osoba prowadząca tok studiów: mgr Monika Sentorek

tel. 071 3205 854, pokój 358, monika.sentorek@upwr.edu.pl

  • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

  • studia drugiego stopnia z podwójnym dyplomowaniem

Animal production management - Chinese and European circumstances

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

STUDIA NIESTACJONARNE

  • kierunek zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

STUDIA DOKTORANCKIE

  • w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika

osoba prowadząca tok studiów: mgr Teresa Zygadlik

tel. 071 3205 855, pokój 351, teresa.zygadlik@upwr.edu.pl

 

Sprawy socjalne studentów (stypendia, zapomogi)

osoba prowadząca: Alina Szczepaniak

tel. 071 3205 854, pokój 357, alina.szczepaniak@upwr.edu.pl

 

 

 

Informatyk Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

mgr inż. Krzysztof Łukaszewicz

tel. 071 3205 924, pokój 205, krzysztof.lukaszewicz@upwr.edu.pl

 

Godziny otwarcia Dziekanatu – pokój 351

(kierunki: biologia, biologia człowieka, zootechnika)

Studia stacjonarne:

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

Godziny otwarcia Dziekanatu - pokój 358

(kierunki: bioinformatyka, bezpieczeństwo żywności)

Studia stacjonarne:

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

Godziny otwarcia Dziekanatu – pokój 357

(sprawy socjalne)

poniedziałek   11.00 – 15.00

wtorek            9.00 – 13.00

środa               nieczynny

czwartek         11.00 – 15.00

piątek              9.00 - 13.00

 

K O N S U L T A C J E


Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt           

dr hab. Adam Roman, profesor uczelnip

poniedziałek - godz. 12-13

piątek - godz. 13-14

konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej; zainteresowanym przesyłał będę zaproszenia indywidualne na Meet po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania

 

Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt      

kierunek biologia i biologia człowieka

dr Jacek Szczurowski

wtorek - godz. 11-13

środa - godz. 10-12

konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej; zainteresowanym przesyłał będę zaproszenia indywidualne na Meet po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania.

 

Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt 

kierunek bioinformatyka i bezpieczeństwo żywności

dr Magdalena Senze

poniedziałek

wtorek - godz. 10-12

środa - godz. 11-13

czwartek - godz. 10-12

konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej; zainteresowanym przesyłał będę zaproszenia indywidualne na Meet po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania


Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt      

kierunek zootechnika

dr inż. Barbara Król, profesor uczelni

poniedziałek w godz. 12-14  meet.google.com/dwt-bgje-eef
piątek w godzinach 10-12 meet.google.com/gwb-rnnk-ixnBiblioteka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

51 – 630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38 c

tel. 71 320-5816, sala 168

osoby prowadzące: Agnieszka Kuśnierek i Kamila Frątczak

 

* biblioteka czynna od poniedziałku do piątku (od godz. 9.00 do godz. 15.30),

* biblioteka w sierpniu – nieczynna.