Katedra Antropologii
Katedra Antropologii  (strona domowa)
51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 5

Sekretariat: antropologia@upwr.edu.pl


p.o. Kierownika Katedry:

dr Jacek Szczurowski, adiunkt
tel. 71 320-5889, p. 310
jacek.szczurowski@upwr.edu.pl

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.
tel. 71 320-5882, p. 203
krzysztof.boryslawski@upwr.edu.pl

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.
tel. 71 320-5852, p. 304
barbara.kwiatkowska@upwr.edu.pl


dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.
tel. 71 320-5871, p. 306
halina.kolodziej@upwr.edu.pl

 

dr Paweł Konczewski, adiunkt
p. 307
pawel.konczewski@upwr.edu.pl


dr hab. Anna Lipowicz, adiunkt
tel. 71 320-5898, p. 311
anna.lipowicz@upwr.edu.pl

dr hab. Dariusz Nowakowski, adiunkt
tel. 71 320-5887, p. 206
dariusz.nowakowski@upwr.edu.pl     darekn@hot.pl


dr Agnieszka Tomaszewska, adiunkt
tel. 71 320-5853, p. 305
agnieszka.tomaszewska@upwr.edu.pl

mgr Katarzyna Graja, asystent
tel. 71 320-5891, p. 309
katarzyna.graja@upwr.edu.pl


mgr Katarzyna Król, asystent
tel. 71 320-5891, p. 308
katarzyna.krol@upwr.edu.pl


Pracownicy administracyjno-techniczni:

mgr inż. Anna Wojtal, specjalista
tel. 71 320-5889, p. 202
anna.wojtal@upwr.edu.pl

mgr inż. Edyta Stosiak, specjalista
tel. 71 320-5889, p. 201
edyta.stosiak@upwr.edu.pl