Zakład Limnologii i RybactwaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Hodowli Zwierząt
Zakład Limnologii i Rybactwa
51-630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38C

Kierownik:
Prof. dr hab. Wojciech Dobicki
tel. 71 320-5872; 71 320-5874
wojciech.dobicki@upwr.edu.pl

Monika Kowalska-Góralska, dr, adiunkt
tel. 71 320-5873
monika.kowalska-goralska@upwr.edu.pl

Przemysław Pokorny, dr, adiunkt
tel. 71 320-5869
przemyslaw.pokorny@upwr.edu.pl

Ryszard Polechoński, dr hab., prof. nadzw.
tel. 71 320-5875
ryszard.polechonski@upwr.edu.pl

Magdalena Senze, dr, adiunkt
tel. 71 320-5870
magdalena.senze@upwr.edu.pl

Grażyna Bojanek-Kacaper, inż., specjalista
tel. 71 320-5870
grazyna.bojanek-kacaper@upwr.edu.pl