Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt FuterkowychKierownik Zakładu:

dr inż. Katarzyna Czyż               71 320 5778                   katarzyna.czyz@upwr.edu.pl


Pracownicy:

dr hab. Robert Bodkowski 71 320 5793 robert.bodkowski@upwr.edu.pl
dr inż. Marzena Janczak 71 320 5792 marzena.janczak@upwr.edu.pl
dr inż. Anna Wyrostek 71 320 5781 anna.wyrostek@upwr.edu.pl


Profesorowie emerytowani:

prof. dr hab. Janusz Kuźniewicz 71 320 5782  
prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła 71 320 5779 bozena.patkowska-sokola@up.wroc.pl
dr hab. Krystyn Chudoba   krystyn.chudoba@up.wroc.pl

 

Doktoranci:

mgr inż. Paulina Cholewińska 71 320 5815 paulina.cholewinska@upwr.edu.pl

 

Historia Zakładu

Samodzielna Katedra powstała w 1992 roku w wyniku rozwoju Zakładu Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych. Wcześniej (od roku 1945), Zakład ten związany był z Katedrą Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt, a od roku 1972 wchodził w skład Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. W latach 1982-1984, wspólnie z Zakładem Hodowli Koni, tworzył Katedrę Hodowli Koni i Owiec. W wyniku ostatnich reorganizacji Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, przeprowadzonych w roku 2002, Katedra weszła w skład utworzonego Instytutu Hodowli Zwierząt, ponownie jako Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych.

Jednostką, od początku jej istnienia, kierowali: prof. dr hab. Marian Juny, a następnie doc. dr Jan Stefanowicz, prof. dr hab. Janusz Kuźniewicz, prof. dr hab. Bożena Patkowska Sokoła i prof. dr hab. Piotr Nowakowski.

 

Godziny konsultacji

 

Działalność naukowo-badawcza

 • Użytkowość mleczna owiec.
 • Zmienność składu i parametrów technologicznych mleka.
 • Zastosowanie różnych dodatków paszowych w żywieniu owiec.
 • Optymalizacja pracy hodowlanej u owiec i zwierząt futerkowych.
 • Stymulacja użytkowości wełnistej.
 • Poprawa wybranych wskaźników rozrodu.
 • Ekonomiczne aspekty produkcji owczarskiej i zwierząt futerkowych.
 • Kompleksowa ocena skór i okrywy włosowej.

Realizowane projekty badawcze

 1. Technologia pozyskiwania bioaktywnych tłuszczów i peptydów oraz ich pochodnych jako składników aktywnych komponentów żywności funkcjonalnej i neutraceutyków – projekt badawczy rozwojowy nr N R05-0002-10, 2011-2014
 2. Projekt unijny POIG: PAN Jastrzębiec. Podtemat badawczy: Zwiększenie w mleku krowim zawartości aktywnych biologicznie kwasów tłuszczowych o działaniu prozdrowotnym CLA, EPA i DHA. UP Wrocław. 2010-2013
 3. Projekt badawczy NCN: L-karnityna biologicznie aktywny stereoizomer o właściwościach prozdrowotnych – badania nad wpływem różnych czynników na kształtowanie się zawartości tego związku w mięsie i mleku przeżuwaczy oraz możliwości zwiększania jej udziału w tych produktach. UP Wrocław. 2009-2012 
 4. Projekt badawczy nr N N205 018634: Opracowanie technologii nowej generacji preparatów biobójczych (na bazie nanosrebra i sorbentów mineralnych) oraz ich wykorzystanie do sanityzacji pomieszczeń inwentarskich. 2008-2011


Publikacje

 

Artykuły z IF

 

2010

 1. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z.: (2010)  Opracowanie kompozycji bioaktywnego kompleksu lipidowego obniżającego poziom aterogennych wskaźników lipidowych krwi. Przem. Chem., 89 (4), 304-310.
 2. Dobrzański Z., Zygadlik K., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Janczak M., Sobczak A. Bodkowski R.: (2010) Efektywność nanosrebra i sorbentów mineralnych w redukcji amoniaku z odchodów zwierzęcych. Przem. Chem., 89 (4), 348-351.
 3. Adamski M., Kucharska A., Sokół-Łętowska A., Szumny A., Wińska K., Janczak M., Chromatograficzna analiza lotnych związków aromatycznych11 kultywarów pigwowca pośredniego (Chaenomeles superba). Przem. Chem., 2010, 89 (4), 274-280.
 4. Dolińska B., Suszka-Świstek A., Dragan S., Ryszka F., Kołacz R., Patkowska-Sokoła B. (2010) The influence of prolaction on bone mineral denisty (BMD) and some biochemical markers of ovariectomized rats. Czech J. Anim. Sci., 55, 83-88.
 5. Kowalska-Góralska M., Zygadlik K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Kowalski Z. (2010) Metody otrzymywania wybranych nanozwiązków i ich praktyczne zastosowania. Przem. Chem., 89 (4), 430-433.

 

2011

 1. Bodkowski R., Szlinder-Richert J., Usydus Z., Patkowska-Sokoła B. (2011) Próba optymalizacji warunków prowadzenia procesu niskotemperaturowej krystalizacji olejów rybnych. Przem. Chem., 90 (5), 703-706.
 2. Pekala J., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Jamroz D., Nowakowski P., Lochyński St., Librowski T. (2011) L-Carnitine – Metabolic Functions and Meaning in Humans Life. Current Drug Metabolism, 12, 667-678.
 3. Pecka E., Dobrzański Z., Zachwieja A., Szulc T., Czyż K. (2011) Studies of composition and major protein level in Milk and colostrum of mares. Animal Science Journal, doi: 10.1111/j.1740-0929.2011.00930.
 4. Pękala J., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski  R., Dobrzański Z., Nowakowski P., Steininger M., Lochyński St. (2011) Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości l-karnityny w mleku. Przem. Chem., 90 (5), 978-982.
 5. Nowakowski P., Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R. (2011) Wpływ dodatku nanosrebra na kształtowanie się parametrów fizyko-chemicznych środowiska w obiekcie inwentarskim. Przem. Chem., 90 (5), 961-964.
 6. Janiszewska K., Aniołowska M., Howis M., Nowakowski P. (2011) Kompozycja wolnych aminokwasów jako marker źródła pochodzenia miodów. Przem. Chem., 90 (5), 806-808.
 7. Walisiewicz-Niedbalska W., Patkowska-Sokoła B., Różycki K., Gwardiak H., Bodkowski R. (2011) Synteza biologicznie aktywnych izomerów kwasu linolowego z wykorzystaniem katalizatora tlenkowego. Przem. Chem., 90 (5), 1058-1060.

2012

 1. Nowakowski P., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R, Szulc T., Kinal S., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z. (2012) Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich. Przem. Chem., 91 (5), 906-911.
 2. Czyż K., Patkowska-Sokoła B., Filistowicz A., Janczak M., Bodkowski R. (2012) Analysis of hair coat of dachshund of longhaired, shorthaired and wirehaired variety. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 56, 643-647
 3. Szumny A., Adamski M., Wińska K., Mączka W., Nowakowski P. (2012) Skład chemiczny olejków eterycznych z barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum). Przem. Chem., 5 (91), 1024-1027.
 4. Usydus Z., Bodkowski R., Szlinder-Richert J., Patkowska-Sokoła B., Dobrzański Z. (2012) Zastosowanie aminopropylowej ekstrakcji kolumnowej do wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3. Przem. Chem., 91 (5), 1043-1048.
 5. Chmielewska J., Sowiński J., Nowakowski P. (2012) Przerób sorga cukrowego na bioetanol. Przem. Chem., 91 (5), 703-705.
 6. Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Chojnacka K., Nowakowski P. (2012) Badania fizykochemiczne preparatów nanotechnologiczno-mineralnych. Przem. Chem., 91 (5), 720-724.
 7. Walisiewicz-Niedbalska W., Patkowska-Sokoła B., Gwardiak H., Szulc T., Bodkowski R., Różycki K. (2012) Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych. Przem. Chem., 91 (5), 1058-1063.

 

2013

 1. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B. (2013) Modification of fatty acids composition of lambs’ fat by supplementation isomerised grapeseed oil (part I). Anim. Sci. Pap. Rep., 32 (2), 147-158.
 2. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B. (2013) Reduction of body fatness and meat fat content in lambs by supplementation of isomerised grapeseed oil (part II). Anim. Sci. Pap. Rep., 31 (3), 229-238.
 3. Walisiewicz-Niedbalska W., Gwardiak H.,  Kucharski D., Patkowska-Sokoła B., Tylus J., Bodkowski R., Różycki K. (2013) Synteza wolnych kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych bogatych w kwasy trienowe. Przem. Chem., 92 (8), 1489-1493.
 4. Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Opaliński S. (2013) Porównanie skuteczności wodnej i alkoholowej zawiesiny nanocząstek srebra w zmniejszaniu emisji amoniaku z odchodów drobiowych. Przem. Chem., 92 (7) 1318-1322.
 5. Walkowicz E., Czyż K., Patkowska-Sokoła B. (2013) Zastosowanie analizy rentgenowskiej materiału biologicznego do oceny stanu środowiska naturalnego. Przem. Chem., 92 (9), 1765-1767.
 6. Czyż K., Patkowska-Sokoła B., Dobrzański Z., Opaliński S. (2013) Application of nanosilver based preparation in ammonia reduction in broiler house. Archiv für Tierzucht, 56, 82-87.

 

2014

 1. Patkowska-Sokoła B., Wilenska B., Misicka-Kesik A., Bodkowski R., Czyż K., Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W. (2014) Olej tungowy jako substrat do syntezy nutraceutyków zawierających nowe bioaktywne lipoaminokwasy. Przem. Chem., 93 (8), 1482-1490.
 2. Patkowska-Sokoła B., Czyż K., Sokoła-Wysoczańska E., Wysoczański T., Bodkowski R., Vogt A. (2014) Zastosowanie estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 jako surowca dla przemysłu paszowego. Przem. Chem., 93 (5), 799-802.
 3. Czyrak A., Janczak M., Marędziak M., Basińska K. (2014) Ocena aktywności biologicznej estrów etylowych kwasów tłuszczowych z nasion ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L.). Przem. Chem., 93 (10), 1746-1749.
 4. Kompanowska-Jezierska E., Sokoła-Wysoczańska E., Czyż K., Walisiewicz-Niedbalska W., Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Gwardiak H., Olszewski H. (2014) Właściwości biochemiczne sprzężonych kwasów trienowych. Przem. Chem., 93 (7), 1174-1177.
 5. Patkowska-Sokoła B., Lipkowski A.W., Gwardiak H., Bodkowski R., Czyż K., Wietrzyk J., Walisiewicz-Niedbalska W. (2014) Właściwości antyproliferacyjne lipoaminokwasów. Przem. Chem., 93 (7), 1178-1180.
 6. Dobrzański Z., Filistowicz A., Przysiecki P., Filistowicz A., Nowicki S., Walkowiak K., Czyż K. (2014) Mercury bioaccumulation in hair and skin of Artic (Vulpes Lagopus) and Silver foxes (Vulpes Vulpes) in rural and urbanized region. Czech J. Anim. Sci., 59 (10), 480-487.
 7. Kotecki A., Dobrzański Z., Kozak M., Patkowska-Sokoła B., Czyż K., Malarz W. (2014) Ekstrakcja nasion lnu nadkrytycznym CO2.  Przem. Chem., 93 (7), 1202-1205.
 8. Sokoła-Wysoczańska E., Wysoczański T., Czyż K., Patkowska-Sokoła B., Vogt A., Bodkowski R., Wyrostek A. (2014) Wpływ oleju oraz estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego na morfologię i proliferację ludzkich komórek stromalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej. Przem. Chem., 93 (10), 1742-1745.
 9. Sokoła-Wysoczańska E., Wysoczański T., Czyż K., Vogt A., Patkowska-Sokoła B., Sokoła K., Bodkowski R., Wyrostek A., Roman K. (2014) Charakterystyka estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego jako składnika biologicznie aktywnych preparatów prozdrowotnych. Przem. Chem., 93 (11), 1923-1927.
 10. Bodkowski R., Kuropka P., Patkowska-Sokola B., Czyż K., Sokola-Wysoczańska E., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z., Gwardiak H. (2014) The influence of bioactive lipid preparations on cardiac muscle and coronary vessels state in rats. J. Anim. Vet. Advances, 13 (4), 223-230.
 11. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Filip-Psurska B., Kempinska K., Wietrzyk J., Czyz K., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z. (2014) Evaluation of the anti-proliferative activity of natural lipid preparations against tumor cell lines. J. Anim. Vet. Advances, 13 (4), 257-266.

 

2015

 1. Gorajewska E., Filistowicz A., Nowicki S., Przysiecki P., Filistowicz A., Czyż K. (2015) Hormonal response of Arctic fox females to short- and long-term stress. Veterinarni Medicina, 60 (3), 147-154.

 

2016

 1. Bodkowski R., Czyż K., Kupczyński R., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Wiliczkiewicz A. (2016) Lipid complex effect on fatty acid profile and chemical composition of cow milk and cheese. Journal of Dairy Science, 99 (1), 57-67.
 2. Wysoczański T., Sokoła-Wysoczańska E., Pękala J., Lochyński S., Czyż K., Bodkowski R., Herbinger G., Patkowska-Sokoła B., Librowski T. (2016) Omega-3 fatty acids and their role in Central Nervous System – a review. Current Medicinal Chemistry, 23 (8), 816-831.
 3. Czyż K., Filistowicz A., Kęsek M., Przysiecki P., Vrtková I., Zielak-Steciwko  A.E.  (2016) Genetic distance between three breeds of dogs based on selected microsatellite sequences. Anim. Sci. Pap. Rep., 34 (1), 95-102

 

Artykuły z listy B MNiSW

 

2010

 1. Bodkowski R.,  Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W. (2010) An assessment of fats of plant and animal origin in relation to their atherogenic and thrombogenic indices. Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 107-114.
 2. Bodkowski R.,  Patkowska-Sokoła B., Chudoba K., Janczak M. (2010) Ocena aktywności płciowej tryków rasy merynos polski przy kontrolowanym systemie krycia ”z reki” uwzględniająca ich wiek.  Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 99-106.
 3. Janczak M., Bodkowski R., Knecht D. (2010) The model study of an economic effectiveness of fox skins production – model of one thousand of heads. Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 151-159.
 4. Janczak M., Bodkowski R., Chudoba K. (2010) An assessment of profitability of fox skins production when feeding with traditional wet fodder and complete granulate.  Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 161-169.
 5. Howis M., Nowakowski P. (2010) Wpływ poziomu inwazji Varroa destructor na produkcję miodu i średnią masę pojedynczej pszczoły w rodzinach przygotowanych do zimowli.  Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 125-130.
 6. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Zawadzki W. (2010) Influence of rape seeds thermal processing on the limitation of lypolysis processes and biohydrogenation of unsaturated fatty acids in rumen (part I). Acta Sci. Pol., ser. Med. Vet., 9 (3), 3-10.
 7. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Zawadzki W. (2010) An improvement of lamb meat quality by supplementing with thermally processed rape seeds (part II). Acta Sci. Pol., ser. Med. Vet., 9 (4), 3-10.
 8. Kolkman H., Zielak-Steciwko A., Nowakowski P. (2010) Lactoferrin an antimicrobial protein in bovine milk: a review. Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 177-185.
 9. Tomaszewski A., Zachwieja A., Chudoba K., Hibner A. (2010) Związek pomiędzy zawartością cholesterolu w mleku i krwi krów rodzimej rasy czarno-białej uszlachetnionej bydłem hf. Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXI, 579, 267-274.
 10. Patkowska-Sokoła B., Zygadlik K., Jankowska D. (2010) Koty mogą leczyć. Przegl. Hod., 78 (1), 32-33.

2011

 1. Bubel F., Dobrzański Z., Bykowski P, Patkowska-Sokoła B., Trziszka T. (2011)            Enrichment of hen eggs with omega-3 polyunsaturated fatty acids - physiological and nutritional aspects. Acta Sci. Pol., ser. Med. Vet. 10 (3) 2011, 5-18.
 2. Howis M., Chorbiński P., Janiszewska K., Nowakowski P. (2011) Wpływ miesiąca i wieku pszczół robotnic Apis mellifera carnica  na wypełnienie jelita środkowego ziarnami pyłku.  Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583, 89-94.
 3. Czyż K., Dobrzański Z. Patkowska-Sokoła B., Zawadzka M. (2011) Rozwój i zastosowania nanotechnologii. Przegl. Hod., 10, 32-35.
 4. Bodkowski R., Patkowska-Sokoła B., Nowakowski P., Jamroz D., Janczak M. (2011) Produkty pochodzące od przeżuwaczy - najważniejsze źródło L-karnityny w diecie człowieka. Przegl. Hod., 10, 22-25.
 5. Chudoba K. (2011) Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych. Przegl. Hod., 10, 8-10.
 6. Jastrzębska M., Chudoba K., Nowakowski P. (2011) O dalsze losy owcy pogórza na Dolnym Śląsku. Wiadomości Zootechniczne, XLIX, 3, 45-51.
 7. Nowakowski P., Chudoba K. (2011) Ekonomika chowu owiec w Polsce na początku XXI wieku. Wiadomości Zootechniczne, XLIX, 3, 37-43.         

2014

 1. Czyż K., S. N. Mohammed, Patkowska-Sokoła B., Szulc T., Dobrzański Z., Bodkowski R. (2014) Biologiczne i technologiczne cechy mleka wielbłądziego. Przegl. Hod, 6, 18-20.
 2. Jankowska D., Janczak M., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Czyż K., Kokurewicz T. (2014) The analysis of hair coat of Daubenton's bat (Myotis daubentonii). Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXXV, 604, 9-16.

 2015

 1. Roman K. (2015) Podstawowe zasady higieny i profilaktyki chowu królików. Przegl. Hod., 4, 24-25.
 2. Pawlina E., Kaliciak M., Wyrostek A. (2015) Długość użytkowania i przyczyny brakowania krów mlecznych w Polsce. Przegl. Hod, 1, 5-6.

 

2016

 1. Orlański T., Nowakowski P., Pawlina E. (2016) Zróżnicowanie masy tusz oraz masy trofeów kozłów saren (Capreolus Capreolus L.) z obwodów łowieckich polnych i leśnych powiatu legnickiego (Dolny Śląsk). Zesz. Nauk. UP Wrocław, ser. Biol. Hod. Zwierz., LXXXIII, 662, 27-35.

 

Artykuły popularno-naukowe

2010

 1. Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R. (2010) Fat-Free Livestock. The Polish Science Voice, 33, 19-20.
 2. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P. Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 1., Pasieka 1,2010, 41-44.
 3. Howis M., Nowakowski P. (2010) Rok z dolnym i górnym wylotkiem. Pszczelarstwo, 3, 6-7.
 4. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P. Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 2., Pasieka 2/2010, 43-45.
 5. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P., Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 3., Pasieka 3/2010, 41-43.
 6. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P., Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 4., Pasieka 4/2010, 48-49.
 7. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P., Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 5.,  Pasieka 5/2010, 50-51.
 8. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P., Czy pszczelarstwo w Czechach jest inne?, Pasieka 5/2010, 43-46.
 9. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P., Monitoring Varroa destructor w Czechach, Pszczelarstwo 8/2010, 13-14.
 10. Howis M., Berezowski M., Nowakowski P., Monitorowanie mikroklimatu rodziny pszczelej system WMA, cz. 6., Pasieka 6/2010, 42 -43.
 11. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P. 2010: Včelařství v Polsku. Moderní včelař 7 (4), 134-136.
 12. Nowakowski P., Sowiński J. (2010) Perspektywy współpracy z rosyjskim partnerem. Głos Uczelni 197.
 13. Sowiński J., Nowakowski P. (2010) Profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na seminarium w Jekaterynburgu - W ramach Programu AIDA. Głos Uczelni 198.
 14. Haglauer T., Nowakowski P., Sowiński J. (2010) Seminarium w ramach programu AIDA na „stepach” Kazachstanu – Wrażenie bezkresu i nierealności. Głos Uczelni 199.

 

 2011

 1. Howis M.,  Nowakowski P., Kwitnący rzepak potrzebuje pszczół, Nowoczesna Uprawa, 4/2011: 54-57. 
 2. Howis  M., Nowakowski P., Testowanie inseminowanych matek przez pszczoły w odkładach, Pasieka, 3/2011: 49-51.
 3. Howis M.,  Nowakowski P., Hipoteza przyczyn zwiększonego jesiennego czerwienia matek pszczelich, Pszczelarstwo, 9/2011.

 

 2012

 1. Howis M., Svoboda J., Přidal A., Nowakowski P. (2012) Gospodarka pasieczna w Czechach, Pszczelarstwo, 7, 4-5.
 2. Howis M., Nowakowski P. (2012) Koewolucja między Apis mellifera i Varroa destruktor, Pszczelarstwo, 10, 2-5.

 

2015

 1. Jankowska-Mąkosa A., Knecht D., Czyż K. (2015) O czym należy pamiętać przy wyborze systemu utrzymania. Trzoda Chlewna, 10, 29-32.

 

Konferencje

2010

 1. Konferencja „Oczekiwania konsumentów wobec produktów pochodzących od owiec i kóz – wyzwaniem dla hodowców”, Siedlce 17-18.06.2010 r.
 2. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 9-10.03.2010 r.
 3. 37th International Exibition of Inventions New Techniques and Products, Geneva 1-5.04.2009 r.
 4. „Farmářská  výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VII”  Sbornik referátů ze semináře s mezinárodni účasti. MZLU v Brne, Brno Czech Republik 20.05.2010 r.
 5. LXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Olsztyn 7-9.10.2010 r.
 6. XXXV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”,  Karpacz 28.11-01.12.2010 r.

 

2011

 1. 65. Tagung der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Society of Nutrition Physiology, Germany, Göttingen 15-17.03.2011 r.
 2. Naukowa Konferencja Pszczelarska, Pszczyna 5-7.04.2011 r.
 3. XL Scientific Session Proceedings of Animal Nutrition Commission of the Committeee on Animal Sciences - Polish Academy of Sciences “Animal metabolism control by nutrition”, Piechowice 15-17.06.2011 r.
 4. Konferencja Naukowa "Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego", Białowieża 7-9.09.2011 r.
 5. LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ”Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”, Poznań, 14-16.09.2011 r.
 6. 5th International Conference on the „Quality and safety in food production chain”, Wrocław 19-20.09.2011 r.
 7. Sympozjum naukowe projektu „Biożywność” - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec, 27.09.2011 r.
 8. 18. Sächsischer Schaftag in Polkenberg (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie), Freistaat Sachsen, Germany 24.11.2011 r.
 9. XXXVI Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne, Karpacz, 27-30.11.2011 r.

 

2012

 1. XLIX Naukowa Konferencja Pszczelarska, Puławy 13-14.03.2012 r.
 2. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, Zakopane 19-23.03.2012 r.,
 3. 40th International Exibition of  Inventions of Geneva, Geneva 18-22.04.2012 r.
 4. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zjazd połączony z Jubileuszem prof. Tadeusza Szulca, Wrocław, 10-12.09.2012 r.
 5. XIV Kongres PTNW, Nauka praktyce, Wrocław 13-15.09.2012 r.
 6. Sympozjum Nauk. Projektu „BIOŻYWNOŚĆ” – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec 10.10.2012 r.
 7. XXXVII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 2-5.12.2012 r.

 

 2013

 1. LXXVIII Zjazd PTZ „„Zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej”, Kraków 10-12.09.2013 r.
 2. Konferencja „Biożywność”. Targi POLAGRA FOOD, Poznań 25.09.2013 r.
 3. 11th World Conference on Animal Production, Beijing China 15-20.10.2013 r.
 4. XXXVII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Karpacz 1-3.12.2013 r.

 

 2014

 1. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Systemy w produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17.09.2014 r.
 2. „Biożywność - Innowacyjne linie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o właściwościach prozdrowotnych – oferta dla przemysłu. Targi POLAGRA FOOD 2014, Poznań 29-30.09.2014 r.
 3. XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 23-26.11.2014 r.

 

2015

 1. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 16-19.03.2015 r.
 2. XII. Scientific Conference with International Participation „Food Safety and Control”; Smolenice, Słowacja  26-27.03.2015 r.
 3. 66. Zjazd EAAP „Innowacje w produkcji zwierzęcej: od idei do praktyki”, Warszawa 31.08- 4.09.2015 r.
 4. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23.09.2015 r.
 5. XL Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 29.11-02.12.2015 r.

 

 2016

 1. Man-Food-Health 1st International Conference Człowiek-Żywność-Zdrowie, Wrocław 11-12.03.2016 r.
 2. 18th  International Congress on Animal Reproduction, in Tours, France 26-30.06.2016 r.,
 3. LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku”, Warszawa 21-23.09.2016 r.


Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Pracowników zakładu:

 1. Podstawy produkcji zwierzęcej
 2. Chów i hodowla zwierząt
 3. Technologia informacyjna
 4. Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących
 5. Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i podstawy przetwórstwa
 6. Ocena surowców pochodzenia zwierzęcego
 7. Chów i hodowla małych przeżuwaczy
 8. Surowce pochodzenia zwierzęcego
 9. Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 10. Biologia psowatych
 11. Chów i hodowla zwierząt futerkowych
 12. Technologia produkcji zwierzęcej
 13. Użytkowanie małych przeżuwaczy
 14. Chów i hodowla małych przeżuwaczy

Wyposażenie zakładu w aparaturę i sprzęt badawczy – laboratoria.

Pracownia Oceny Skór i Okrywy Włosowej

 • Badania wytrzymałości różnych materiałów (np. skóry, włosy) na zrywanie w zakresie pomiarów od 0,01 do 1000 N (zrywarka Matest), a jednocześnie wydłużenia w trakcie procesu zrywania wyrażanego w mm lub procentach.
 • Badanie ciepłochronności futer, skór, wełny i innych materiałów, drogą przewodzenia (pomiar czasu zmiany temperatury detektora pobierającego ciepło od głowicy termicznej poprzez badany materiał, przy zadanej temperaturze głowicy termicznej oraz zadanej granicznej wartości temperatury detektora) oraz .drogą promieniowania (pomiar czasu zmiany temperatury detektora pobierającego ciepło od głowicy termicznej poprzez badany materiał przy określonej odległości badanego materiału od głowicy termicznej, zadanej temperaturze głowicy termicznej oraz zadanej granicznej wartości temperatury detektora).
 • Mikroskopowe określanie przekroju poprzecznego skóry, włosów, kości itp.)
 • Pomiary ścieralności okrywy włosowej futer (aparat daje możliwość pomiaru ubytku w gramach lub procentach okrywy włosowej przy zadanym czasie badania oraz określonej ziarnistości materiału ściernego).
 • Badanie średnicy włókien w mikroskali (np. od różnych gatunków ssaków) za pomocą mikroskopu projekcyjnego.

Tematy prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych od 2010 roku  pdf

Informacja o Studenckim Kole Naukowym pdf


Inne ważne dla Zakładu informacje:

Patenty:

 1. Sposób wydzielania z naturalnych kwasów tłuszczowych frakcji bogatej w izomery kwasu linolowego ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi Nr: PL-195040 (2007) Walisiewicz-Niedbalska W., Kwiatkowski J., Lipkowski A.W., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Gwardiak H., Pawlak I.
 2. Preparat o działaniu antynowotworowym Nr: PL-199216 (2008) Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W., Patkowska-Sokoła B., Opolski A., Wietrzyk J., Bodkowski R.
 3. Dodatek paszowy Nr: PL-213611 (2013) Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Tronina St.
 4. Naturalny bioaktywny kompleks lipidowy Nr: PL-220497 (2015) Twórcy: Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Usydus Z., Walisiewicz-Niedbalska W., Dobrzański Z.
 5. Nowe lipoaminokwasy zawierające biogenne aminokwasy oraz ich zastosowanie Nr: PL-223050 (2016) Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W. Bodkowski R., Czyż K.

Zgłoszenia patentowe:

 1. Suplement diety dla przeżuwaczy, zwłaszcza krów mlecznych Nr: P-398771 (2012)  Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Szulc T., Nowakowski P., Kinal St., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z.
 2. Preparat biobójczy i zastosowanie preparatu biobójczego Nr: P-401433 (2012) Czyż K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Sobczak-Kupiec A., Opaliński S.
 3. Bioaktywne kompozycje kosmetyczne Nr: P-407392 (2014) Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Bodkowski R., Czyż K.

 Nagrody i wyróżnienia:

 1. Złoty medal - 51st World Exibition of Innovation, Research and New Technology Eureka 2002 “Milk fat enriched in conjugated linoleic acid (CLA) in cancerogenic prevention”, Brussels 17-20.11.2002 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A., Kwiatkowski J., Gwardiak H., Różycki K., Opolski A., Wietrzyk J.
 2. Srebrny medal - The International Invention, Innovation, Industrial Design & Technology Exhibition I TEX 2003 "Milk fat enriched in conjugated linoleic acid (CLA) in cancerogenic prevention", Kuala Lumpur, Malaysian 16-18.05.2003 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Lipkowski A.W., Opolski A., Gwardiak H., Różycki K., Kwiatkowski J.
 3. Srebrny medal - 32nd Salon International des Inventions Geneve „Matiére grasse du lait enrichi en agent préventif du cancer”, Geneva 02.04.2004 r - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Opolski A., Wietrzyk J.
 4. Srebrny medal - 37th Salon International des Inventions Geneve „Complexe naturel bioactif de lipidem pour la lutte contre des maladies du systéme cardiovasculaire”, Geneva  1-5.04.2009 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Usydus Z., Niedbalska W., Dobrzański Z.
 5. Srebrny medal 37th Salon International des Inventions Geneve „Complément alimentaire riche en isoméres bioactifs pour réduire l’adiposité chez les animaux de ferme”, Geneva 1-5.04.2009 r. -  Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Niedbalska W., Dobrzański Z., Zygadlik K.
 6. Nagroda specjalna - President Korea Invention Promotion Association - 37th International Exibition of Inventions, New Technology and Products of  GENEVA, Geneva, 1-5.04.2009 r.
 7. Złoty medal - III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Inowacji IWIS 2009 “Naturalny Bioaktywny Kompleks Lipidowy (N-BKL), bogaty w kwasy tłuszczowe: omega 3 (EPA i DHA), izomery kwasu linolowego (CLA) w prewencji chorób układu krążenia”, Warszawa 03.06.2009 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Usydus Z., Walisiewicz-Niedbalska W., Sokoła E., Dobrzański Z.
 8. Srebrny medal - III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji IWIS 2009 “Dodatek paszowy bogaty w bioaktywne izomery kwasu linolowego (CLA), jako czynnik zmniejszający otłuszczenie u zwierząt hodowlanych”, Warszawa 03.06.2009 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Walisiewicz-Niedbalska W., Dobrzański Z., Zygadlik K.
 9. Złoty medal - 42nd Salon International des Inventions Geneve „Preparation bioactive plantem/poisson qui augmente les qualites nutritives du lait et des produits laitiers”, Geneva 20.04.2012 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Szulc T., Nowakowski P., Kinal St., Walisiewicz-Niedbalska W.
 10. Nagroda Zespołowa Rektora I stopnia w dziedzinie organizacyjnej za Organizację Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego – 2013
 11. Złoty medal - 42nd Salon International des Inventions Geneve „Traitement naturel anti-cancer a base de plantes”, Geneva 04.04.2014 r. - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Czyż K.,Walisiewicz-Niedbalska W.
 12. Nagroda specjalna - Przewodniczący Irańskiego Instytutu Wynalazczości i Badań (FIRI) za wynalazek „Traitement naturel anti-cancer a base de plantes”, Geneva, 2-6.04.2014 r.
 13. Złoty medal - 17th International Salon of Inventions and Innovation Technologies "Archimedes - 2014" „Anticancer natural preparation of plant origin, CLnA-AA”, Moscow 1-4.04.2014 r. - Patkowska-Sokoła B., Walisiewicz-Niedbalska W., Bodkowski R., Czyż K.
 14. Nagroda specjalna - Przewodniczący Mołdawskiej Agencji Własności Intelektualnej „Archimedes 2014” za wynalazek „Anticancer natural preparation of plant origin, CLnA-AA”, Moscow, 1-4.04.2014 r.
 15. Złoty medal - 17th International Salon of Inventions and Innovation Technologies "Archimedes - 2014" „Bioestry OmegaRegen® - jedyny niezbędny kwas omega-3 (ALA) w najczystszej postaci”, Moscow 1-4.04.2014 r. - Vogt A., Sokoła-Wysoczańska E., Wysoczański T., Czyż K., Patkowska-Sokoła B.
 16. Nagroda Zespołowa Rektora I stopnia w dziedzinie naukowej za cykl publikacji z 2014 roku, dotyczących opracowania nowych preparatów lipidowych i lipoaminokwasowych oraz oceny ich aktywności biologicznej - Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R.