Zakład Hodowli DrobiuKierownik:

Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz; e-mail: ewa.lukaszewicz@upwr.edu.pl


Pracownicy:

Dr hab. inż. Artur Kowalczyk, prof. nadzw. artur.kowalczyk@upwr.edu.pl
Dr inż. Maria Chrzanowska – st. wykładowca maria.chrzanowska@upwr.edu.pl
Dr inż. Anna Jerysz – specjalista anna.jerysz@upwr.edu.pl
Jerzy Krzycki - technik  

 

Emerytowana Profesor

Prof. dr hab. Bronisława Chełmońska


Doktoranci

Mgr inż. Martyna Lasoń martyna.lason@upwr.edu.pl
Mgr Joanna Rosenberger joanna.rosenberger@upwr.edu.pl

 

Historia Zakładu:

Zakład Hodowli Drobiu został utworzony w 1953 roku w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, w latach 1970 - 1982 wchodził w skład Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, następnie został samodzielną jednostką - Katedrą Hodowli Drobiu i Drobnego Inwentarza. Po wyodrębnieniu w 1993 r. Zakładu Hodowli Pszczół i Owadów Użytkowych, którym kierował prof. dr Jan Nowakowski , jednostka funkcjonowała jak Katedra Hodowli Drobiu. Od 2001 r. Katedrę Hodowli Drobiu przekształcono ponownie w Zakład Hodowli Drobiu, który obok pozostałych zakładów szczegółowych hodowli zwierząt gospodarskich, był jednostką organizacyjną Instytutu Hodowli Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pierwszym organizatorem Zakładu i jego kierownikiem w latach 1953-74 był doc. dr Ludwik Szopa. W latach 1975 - 2004 funkcję kierownika pełniła prof. dr hab. Bronisława Chełmońska, a od września 2004 – prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz.

W latach 1951 - 2010 pracownikami Zakładu byli również: Romualda Arciszewska, Teresa Gwara, Krzysztof Gwara, Renata Karpowicz, Zygmunt Klimowicz, Dorota Kwiecińska, Wojciech Łukaszewicz, Alicja Mazanowska, Adam Mazanowski, Bogumiła Mazur, Jadwiga Ojak, Bogusław Rychter, Feliks Skornicz, Halina Skowron, Zbigniew Stróżyk, Stefan Sobczak, Leonard Weber, Jędrzej Wigura, Adam Wojciechowski, Tadeusz Woźniak oraz Dionizy Zięba.

 

Godziny konsultacji w roku akademickim 2016/2017


Działalność naukowo-badawcza:

 • problemy rozrodu ptaków użytkowych i wolno żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących metod wspomaganego rozrodu (metody krótko- i długo-terminowego przechowywania nasienia, sztuczna inseminacja),
 • badanie zdolności reprodukcyjnej samców różnych gatunków ptaków domowych i wolno żyjących,
 • krzyżowanie gatunków i ras ptaków domowych i wolno żyjących celem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności polskich produktów drobiarskich,
 • doskonalenie biotechnologicznych metod tworzenia rezerwy genetycznej, obejmujących głównie metody mrożenia nasienia różnych gatunków ptaków,
 • czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj,
 • analiza biologiczna lęgu oraz powylęgowa jaj,
 • analiza cech fizyko-chemicznych jaj ptaków domowych oraz wolno żyjących,
 • dodatki paszowe wpływające na poprawę zdolności rozrodczej ptaków oraz jakość produktów drobiarskich.

 

Realizowane projekty badawcze (od 2010):

 1. Ocena zastosowania inseminacji i kriokonserwacji nasienia w rozrodzie i ochronie głuszców (Tetrao urogallus L.) oraz utworzenie bazy profili genetycznych osobników tego gatunku.N N 311 081040; grant własny, kierownik grantu - prof. Ewa Łukaszewicz; okres realizacji: 2011-2013.
 2. Utworzenie banku materiału genetycznego w postaci zamrożonego nasienia krajowych ras kaczek i gęsi. N R 12 0041 06; grant rozwojowy, kierownik grantu – dr inż. Mirosław Lisowski; okres realizacji: 2009-2012.
 3. Wpływ dodatku antyoksydantów podczas kriokonserwacji nasienia kogutów na właściwości plemników in vitro i in vivo oraz ekspresję genów związanych z apoptozą. N N 311 530040; grant własny, kierownik grantu - dr Agnieszka Partyka; okres realizacji: 2011-2014.
 4. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji wybranych rodów gęsi na przykładzie maksymalnie 600 sztuk gęsi biłgorajskich. Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Projekt badawczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nr 10/2-Z/15, kierownik projektu dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.; okres realizacji: 2015 r.

 

Umowy z podmiotem gospodarczym:

 1. Wykonanie czynności związanych z oceną wartości użytkowej i hodowlanej rodu gęsi biłgorajskich (Bi); KRD-IG/DR/01/3/2012, umowa z Krajową Radą Drobiarstwa-IG; kierownik projektu: prof. dr hab. Łukaszewicz E.
 2. Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej Zakładu Hodowli Drobiu Instytutu Hodowli Zwierząt z Zoo Wrocław sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie; prof. dr hab. Łukaszewicz E., dr hab. Kowalczyk A.
 3. Prowadzenie stada gęsi biłgorajskich (Bi) objętego programem ochrony zasobów genetycznych - umowa z Krajową Radą Drobiarstwa-IG; kierownik projektu: dr hab. Kowalczyk A.

 

Publikacje z IF

2016

 1. Kleckowska-Nawrot J., Nowaczyk R., Gozdziewska-Harlajczuk K., Barszcz K., Kowalczyk A. Łukaszewicz E. (2016). Light and electron microscopic study of the eyelids, conjunctiva-associated lymphoid tissue and lacrimal gland in Bilgorajska Goose (Anser anser). Anat. Sci. Int. 91, 74-88.
 2. Klećkowska-Nawrot J., Goździewska-Harłajczuk K.,·Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Nowaczyk R. (2016). Histological, histochemical and ultrastructural studies on Harderian and lacrimal glands of the Capercaillie (Tetrao urogallus major L.) Acta. Biol. Hung. 67 (10), 27-41.
 3. Rosenberger J., Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Deeming D.C., Rzońca Z. (2016). Nesting behaviour of Capercaillie (Tetrao urogallus) females kept in avaries. Ornis Fen., 93.
 4. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Jerysz A. (2016). Effect of dietary selenium and vitamin E on chemical and fatty acid composition of goose meat and liver. Anim. Sci. Pap. Rep., 34 (2), 181-194.
 5. Klećkowska-Nawrot J., Goździewska-Harłajczuk K., Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Nowaczyk R. (2016). Structural Differences of the Harderian Gland between Common Pheasants (Phasianus Colchicus Talischensis) and Hybrids of Italian Amber and Common Pheasants. Braz. J. Poultry Sci., 18 (2), 309-318.
 6. Siviter H., Deeming D.C., Rosenberger J., Burman O.H.P., Moszuti S.A., Wilkinson A. (2016). The impact of egg incubation temperature on the personality of oviparous reptiles. Anim. Cogn. DOI 10.1007/s10071-016-1030-1.

 2015

 1. Kowalczyk A., Łukaszewicz E. (2015). Simple and Effective Methods of Freezing Capercaillie (Tetrao urogallus L.) Semen. PLoS ONE 10(1): e0116797. doi:10.1371/journal.pone.0116797.
 2. Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2015). The Usefulness of Captive Kept Capercaillie (Tetrao urogallus L.) as the Semen Donors for Artificial Insemination and Gene Pool Preservation In vitro. Reprod Dom Anim 50, 452-457. doi: 10.1111/rda.12512
 3. Zawadzka J., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2015). Comparative semen analysis of two Polish duck strains from a conservation programme. Europ. Poult. Sci., 79. 2015, ISSN 1612-9199, © Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. DOI: 10.1399/eps.2015.106
 4. Łukaszewicz ET, Kowalczyk AM, Rzońca Z. (2015). Comparative Examination of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) Behaviour Responses and Semen Quality to Two Methods of Semen Collection. PLoS ONE 10(9): e0138415. doi:10.1371/journal.pone.0138415.
 5. Strzała T., Kowalczyk A., Łukaszewicz E. (2015). Reintroduction of the European Capercaillie from the Capercaillie Breeding Centre in Wisła Forest District: Genetic Assessments of Captive and Reintroduced Populations. PLoS ONE 10(12): e0145433. doi:10.1371/journal.pone.0145433
 6. Kleckowska-Nawrot J., Gozdziewska-Harlajczuk K., Barszcz K., Kowalczyk A. (2015). Morphological studies on the Harderian Gland in the ostrich (Struthio camelus domesticus) on the embryonic and post-natal period. Anat. Histol. Embryol., 44 (2), 146-156.

2014

 1. Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2014). Slaughter yield and breast meat quality of chicken broilers in relation to sex and level of dietary maize distillers dried grains with solubles (DDGS). Revue Méd. Vét. 165, 5-6, 176-182.
 2. Trziszka T., Łukaszewicz E., Bobak Ł., Kowalczyk A., Adamski M., Dobrzański Z. (2014). Effect of enriching feeds with algae marine and linseed on morphological composition and physical and chemical characteristics of Japanese quail eggs. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (97), 138-149.

2013

 1. Jerysz A., Łukaszewicz E. (2013). Effect of dietary selenium and vitamin E on ganders’ response to semen collection and ejaculate characteristics. Biol. Trace. Elem. Res. 153, (1-3), 196-204.
 2. Kowalczyk A., Adamski M., Łukaszewicz E. (2013). Slaughter yield and meat quality of hybrid derived from crosses between Canada Goose (Branta canadensis L.) males and White Kołuda (Anser anser L.) goose females. Arch. Geflügelk. 77 (1), 66–71.
 3. Łukaszewicz E., Jerysz A., Kowalczyk A. (2013). Effect of Dietary Selenium and Vitamin E on Slaughter Yield and Carcass Composition of Commercial White Koluda Geese. Pakistan Vet. J. 33 (4), 462-465.
 4. Partyka A., Niżański W., Bajzert J., Łukaszewicz E., Ochota M. (2013). The effect of cysteine and superoxide dismutase on the quality of post-thawed chicken sperm. Cryobiology 67, 132-136.

2012

 1. Kowalczyk A., Łukaszewicz E. (2012). The possibility of obtaining intergeneric hybrids via White Kołuda (Anser anser L.) goose insemination with fresh and frozen-thawed Canada goose (Branta canadensis L.) gander semen. Theriogenology 77 507–513.
 2. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Rzońca Z. (2012). Successful preservation of capercaillie (Tetrao urogallus L.) semen in liquid and frozen states. Theriogenology 77, 899-907.
 3. Rybnik P., Horbańczuk J., Łukaszewicz E., Malecki I. (2012). The ostrich (Struthio camelus) ejaculate - effects of the method of collection, male age, month of the season and daily frequency. Br. Poult. Sci. 53 (1), 134-140.
 4. Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W. (2012). Effect of cryopreservation on sperm parameters, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in fowl semen. Theriogenology 77, 1497-1504.
 5. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Adamski M., Kuźniacka J. (2012). Carcass composition and meat characteristics of Pekin ducks in relation to age at slaughter and level of maize distiller’s dried grains with solubles diets. Journal of Animal and Feed Science, 2012, 21, 157-167.
 6. Huang J.F., Pingel H., Guy G., Łukaszewicz E., Baéza E., Wang S.D. (2012). A century of progress in waterfowl production, and a history of the WPSA Waterfowl Working Group. World's Poult. Sci. J. 68, 551-563.
 7. Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W. (2012). Lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in avian semen. Anim. Repr. Sci. 134, 184-190.

2011

 1. Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W., Twardoń J. (2011). Detection of lipid peroxidation in frozen-thawed avian spermatozoa using C11-BODIPY581/591. Theriogenology 75 (9), 1623-1629.
 2. Partyka A., Łukaszewicz E., Niżański W. (2011). Flow cytometric assessment of fresh and frozen-thawed Canada goose (Branta canadensis) semen. Theriogenology 76 (5), 843-850.
 3. Adamski M.P., Kowalczyk A.M., Łukaszewicz E.T, Korzeniowska M. (2011). Effect of sex and inclusion of dried distillers grains with solubles on slaughter yield and meat characteristics of Pekin ducks. Br Poult Sci 52 (6), 742-749.
 4. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Adamski M., Kuźniacka J. (2011). Growth parameters and meat quality of Pekin ducks fed on different level of dried distillers grains with solubles. Archiv für Tierzucht 54, 557-566.
 5. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Jerysz A. (2011). The effect of sex and feed supplementation with organic selenium and vitamin E on the growth rate and zoometrical body measurements of oat-fattened White Kołuda® geese. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 35 (6), 435-442.
 6. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2011). Characteristics of fresh semen of captive-bred capercaillie Tetrao urogallus L. Zoo Biol. 30, 672-680.
 7. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2011). Successful semen collection from Capercaillie (Tetrao urogallus L.) kept in an aviary system. Ornis Fenn. 88, 110-115.

2010

 1. Łukaszewicz E. (2010). Artificial insemination in geese. World’s Poultry Science Journal 66 (4), 647-657.
 2. Partyka A., Niżański W., Łukaszewicz E. (2010). Evaluation of fresh and frozen-thawed fowl semen by flow cytometry. Theriogenology 74 (6), 1019-1027.

Artykuły popularno-naukowe i inne:

2016

 1. Lasoń M., Nowak B. (2016). Przyczyny brakowania piskląt po wykluciu oraz czynniki wpływające na ten proces. Polskie Drobiarstwo, 08.
 2. Lasoń M., Kowalczyk A., Nowak B. (2016). Zastosowanie sztucznej inseminacji w rozrodzie przepiórek japońskich (Coturnix japonica) typu mięsnego. Monografia „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”, Wrocław.
 3. Lasoń M. (2016). Wybrane zagadnienia prowadzenia lęgów. Polskie Drobiarstwo, 05.
 4. Nowak B., Kruszyński W., Piksa J., Lasoń M. (2016). Analiza cech użytkowości mlecznej oraz cech reprodukcyjnych i funkcjonalnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej należących do różnych rodzin. Monografia „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”, Wrocław.
 5. Rosenberger J., Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2016). Jaja głuszców (Tetrao urogallus): skorupy bez tajemnic. Polskie Drobiarstwo, 11.

2015

 1. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Lasoń M., Wencek E. (2015). Wyniki oceny wartości użytkowej stada gęsi Biłgorajskich (Bi) objętego programem ochrony zasobów genetycznych, utrzymywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, Kraków 2015.
 2. Lasoń M. (2015). Ekologiczna uprawa oraz właściwości pszenicy orkisz. Ekonatura, 10.
 3. Lasoń M. (2015). Pastwiskowy chów drobiu w Stanach Zjednoczonych. Polskie Drobiarstwo, 03.
 4. Rosenberger J. (2015). Skrzydlaci wirtuozi: jak i dlaczego śpiewają ptaki. Ekonatura 11(132), 22-24.
 5. Rosenbeger J. (2015). Obudź w sobie ptasiego tropiciela. Ekonatura 6 (139), 11-13.
 6. Rosenberger J. (2015). Sztuczna inseminacja ochroną bioróżnorodności. (http://www.wsparcierolnika.pl/index.php/artykuly/22-rolnictwo/91-sztuczna-inseminacja-ochrona-bioroznorodnosci).

2014

 1. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Lasoń M., Wencek E. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stada gęsi Biłgorajskich (Bi) objętego programem ochrony zasobów genetycznych, utrzymywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W „Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, Kraków”.
 2. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2014). Successful semen collection from wild capercaillie. Grouse News 47, 28-29.
 3. Całkosiński I., Zawadowski A., Sobolewska S., Kowalczyk A., Łukaszewicz E. (2014). Wpływ dioksyn na rozwój zarodków w jajach wybranych gatunków ptaków domowych. Szkice Humanistyczne, tom XIV nr 4 (vol. 36): 465-473.
 4. Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2014). Wykorzystanie DDGS w odchowie kurcząt i kaczek rzeźnych. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu: 14-33.
 5. Kowalczyk A., Łukaszewicz E. (2014). Wykorzystanie sztucznej inseminacji w tworzeniu mieszańców międzygatunkowych gęsi o wysokich walorach jakościowych tuszek. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu: 57-63.
 6. Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2014). Wpływ dodatku selenu organicznego i witaminy E na jakość nasienia gęsiorów, wskaźniki reprodukcyjne oraz wartość użytkową gęsi owsianych. Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu: 67-78.
 7. Rosenberger J., Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2014). Behawior i lęgi głuszców w hodowli wolierowej - jak ocalić największego leśnego kuraka Polski. Polskie Drobiarstwo, 12: 42-47.
 8. Rosenberger J. (2014). Identyfikacja i szukanie piór. Ekonatura ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, 2 (123), 12-14.
 9. Rosenberger J. (2014). O gniazdach i gniazdowaniu słów kilka. Dzikie Życie 6 (240), 22-24.
 10. Zawadzka J. (2014). Los małych zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych na przykładzie zbiornika w Wysokiej. Studenckie Prace Herpetologiczne, red. Bartosz Borczyk, Wrocław, s. 43-52, ISBN: 978-83-939167-0-2.

2013

 1. Kowalczyk A., Łukaszewicz E., Adamski M., Wencek E.: (2013) Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej stada gęsi biłgorajskiej (Bi) objętego programem ochrony zasobów genetycznych i utrzymywanego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Rocznik 2012. Rok IX, 113-118. ISSN 2080-0991. Instytut Zootechniki - PIB w Krakowie, Krajowa Rada Drobiarstwa - IG w Warszawie.
 2. Zawadzka J., Łukaszewicz E. (2013). Sperm Morphometry of Six Polish Duck Conservative Flocks Zesz. Nauk. UPWr, Biol. Hod. Zwierz. LXVII, 591:41-48.
 3. Zawadzka J. (2013). Pająki związane z wodą. Ekonatura, ogólnopolski miesięcznik ekologiczny, 6 (115), 13-14.

2012

 1. Rzońca Z., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. (2012). Protection, reproduction and reintroduction of capercaillie in the Forestry Wisła, Poland. Grouse News 43, 17-20.
 2. Zawadzka J. (2012). Wiosną słychać rechotanie żab. Ekonatura, ogólnopolski miesięcznik ekologiczny 5 (102), 12-13.
 3. Zawadzka J. (2012). Ze zwinką za pan brat. Ekonatura, ogólnopolski miesięcznik ekologiczny 6 (103), 14.
 4. Zawadzka J. (2012). Nadwodni łowcy. Ekonatura, ogólnopolski miesięcznik ekologiczny 8 (105), 10-11.
 5. Zawadzka J. (2012). Kawaler z prezentem - Darownik przedziwny. Ekonatura, ogólnopolski miesięcznik ekologiczny         10 (107), 12-13.
 6. Zawadzka J., Łukaszewicz E. (2012). Morfometria plemników kaczorów sześciu polskich stad zachowawczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s. Biologia i Hodowla Zwierząt LXVII, 591, 41-47.

2011

 1. Jerysz A., Łukaszewicz E. (2011). Wpływ dodatku selenu i witaminy E na wskaźniki reprodukcyjne oraz jakość jaj wylęgowych trzy- i czteroletnich gęsi Białych Kołudzkich®. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s. Biologia i Hodowla Zwierząt LXII, 580, 207-221.
 2. Kowalczyk A., Jerysz A., Łukaszewicz E., Partyka A. (2011). Effect of feed supplementation with organic selenium and vitamin E on freezability of Japanese quail (Coturnix japonica) semen. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s. Biologia i Hodowla Zwierząt LXII, 580, 285-296.
 3. Szulc T., Arkuszewska E., Cieślak A., Demkowicz M., Dymnicka M., Fiedorowicz S., Newlacil I., Niemiec J., Jasek S., Kosiera-dzka I., Kowalczyk A., Łozicki A., Łukaszewicz E., Potkański A., Sawosz-Chwalibóg E., Skomiał J., Sobotka W., Sokół J.L., Stępińska M., Szurko J., Tywoń-czuk J., Wajda S., Szumacher-Strabel M., Zachwieja A. (2011). Distiller’s dried grains with solubles in nutrition of cattle, pigs and poultry. Przegląd Hodowlany 5, 11-17.
 4. Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Rzońca Z. (2011). Ochrona głuszców w Nadleśnictwie Wisła Ekonatura. Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny 6 (91), 11-13.

2010

 1. Kowalczyk A. (2010). Sztuczne unasienianie drobiu. 1. Pobieranie nasienia. Wiadomości Drobiarskie, 2 (02 rok I), 14-20.
 2. Kowalczyk A. (2010). Sztuczne unasienianie drobiu. 2. Ocena nasienia. Wiadomości Drobiarskie, 3 (03 rok I), 10-13.
 3. Kowalczyk A. (2010). Sztuczne unasienianie drobiu. 3. Techniki inseminacji. Wiadomości Drobiarskie., 4 (04 rok I), 11-15.
 4. Łukaszewicz E. (2010). IV World Waterfowl Conference 2009. Wiadomości Drobiarskie 1 (01 rok I), 46-47.

Konferencje i sympozja naukowe

2016

 1. Konferencja „Polski Sektor Drobiarski w obliczu globalnych wyzwań”. 25 lat KRD-IG – 25 lat dorobku polskiego drobiarstwa, Poznań 6-7 kwietnia 2016.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach” 7th Poultry Days, Kraków 23-24.06.2016
 3. XIV Seminarium Doktoranckie „Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz 22-25.05.2016.
 4. Konferencja Rolnictwo XXI wieku, Krzyżowa 30-31.03.2016.
 5. The XXV World’s Poultry Congress, Pekin, Chiny 5-9.09.2016.
 6. XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA „Science for poultry practice - poultry practice for science”, Licheń Stary, 14-16 września 2016.

2015

 1. Konferencja naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu,, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zootechniczno-weterynaryjnych w chowie kur mięsnych i indyków”, Wrocław, 25-26 czerwca 2015.
 2. XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 27-28.04.2015.
 3. Combined Meeting of the Incubation and Fertility Research Group (IFRG/WPSA Working Group 6) and 7th Combined Workshop on "Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry (WPSA Working Group 12), Humboldt-Universität zu Berlin, Niemcy, September 1-4, 2015.
 4. 13th International Grouse Symposium, Reykjavik, Islandia, 4-7 September 2015.
 5. International Waterfowl Conference, Oschatz, Niemcy, 22 – 23 September, 2015.
 6. XIII Konferencja Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt – Wrocław, 02.10.2015.

2014

 1. Szkolenie „Praktyczne wykorzystanie i wdrażanie wyników badań naukowych do zastosowania w produkcji zwierzęcej”, Radom, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 23-24.04.2014. Oddział w Radomiu.
 2. XIX Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 15-16.05.2014.
 3. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 8-10.09.2014.

2013

 1. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Bydgoszcz 19-21.09.2013.
 2. XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 16-17.05.2013.
 3. XXV International Poultry Symposium PB WPSA Zegrze n. Warszawa, 02-04.09.2013.

2012

 1. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Science for poultry practice - poultry practice for science”. 12-14.09.2012, Kołobrzeg, Poland.
 2. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Poznań.
 3. IV Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, 21-22.04.2012, Kraków.
 4. Meeting of the Incubation and Fertility Research Group (IFRG), WPSA Working Group 6, 13-15 June 2012, Pisa, Italy.
 5. 12th International Grouse Symposium Meeting 20-24th July, 2012, Japan.
 6. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego "Zootechnika - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". 10-12.09.2012, Wrocław.

2011

 1. XXIII International Poultry Symposium PB WPSA, 13 – 15.09.2011, Tarnowo Podgórne / Poznania.
 2. XI Konferencja Naukowa "Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt" - Wrocław 4. 10. 2011.

2010

 1. VI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne - “Sztuczne unasienianie i techniki towarzyszące rozrodowi – stan miniony, obecny i perspektywy”, Będlewo – 22-23 kwietnia 2010.
 2. XXII International Poultry Symposium PB WPSA „Science for poultry practice - poultry practice for science” Olsztyn, 6-8 September 2010.
 3. International Friendship Cities Cooperation Forum & International Friendship Cities Conference Hunan P.R.China”, Changsha, Chiny 22-26 June 2010.
 4. Hunan Forum for Higher Education Internationalization, Hunan, Chiny 20-22 June 2010.

 

Inne dane

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Pracowników Zakładu. Załącznik 1

Wyposażenie zakładu w aparaturę i sprzęt badawczy – laboratoria, itp. Załącznik 2

Tematy zrealizowanych prac od roku 2010). Załącznik 3

Informacja o Studenckim Kole Naukowym. Załącznik 4

 

Inne ważne informacje.

Od roku 2009, corocznie prof. Ewa Łukaszewicz jest Członkiem Kapituły Sędziowskiej na Ogólnopolskich Festiwalach Pasztetników i Potraw z Gęsi, organizowanych przez OLGD w Ostrzeszowie.

Łukaszewicz E. – współautor rozdziału VI „Drób” w podręczniku akademickim „Chów i hodowla zwierząt” wydanym pod redakcją Tadeusza Szulca przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Łukaszewicz E. - autor rozdziału 6. „Fizjologiczne podstawy rozrodu” w podręczniku akademickim „Hodowla i użytkowanie drobiu” wydane pod redakcją Jana Jankowskiego przez Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.

Łukaszewicz E. – współautor części VII „Drób” w podręczniku akademickim „Hodowla zwierząt” wydanym pod redakcją Tadeusza Szulca przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2016.