Zakład Systematyki i Ekologii BezkręgowcówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców --> strona domowa: www.zsieb.edu.pl
51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 5b

Kierownik

Joanna Mąkol, prof. dr hab.
tel. 71 320-5886
joanna.makol@upwr.edu.pl

Elżbieta Kowalska, dr, adiunkt
tel. 71 320-5879
elzbieta.kowalska@upwr.edu.pl

Grzegorz Zaleśny dr, adiunkt
tel. 71 320-5883
grzegorz.zalesny@upwr.edu.pl

Ryszard Haitlinger, prof. emerytowany
tel. 71 320-5929
ryszard.haitlinger@upwr.edu.pl

Magdalena Felska, dr, asystent
tel. 71 320-5964
magdalena.felska@upwr.edu.pl

Marzena Kowalcze-Łupicka, mgr, st. technik
tel. 71 320-5881
marzena.kowalcze@upwr.edu.pl

Paula Zajkowska, mgr
paula.zajkowska@upwr.edu.pl