Zakład Ekologii Kręgowców i PaleontologiiUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Biologii
Zakład Ekologii Kręgowców i Paleontologii
51-630 Wrocław, ul. Chełmońskiego 38C 

Kierownik:

dr hab. Cezary Mitrus, prof. UPWr

tel. 71 320-5890

cezary.mitrus@upwr.edu.plLeonid Rekovets, prof. dr hab., prof. zw.
tel. 71 320-5884
leonid.rekovets@upwr.edu.pl

Tomasz Kokurewicz, dr, adiunkt
tel. 71 320-5878
tomasz.kokurewicz@upwr.edu.pl

Grzegorz Kopij, dr hab., prof. nadzw.
tel. 71 320-5901
grzegorz.kopij@upwr.edu.pl

Andrzej J. Woźnica, dr, adiunkt
tel. 71 320-5
885
andrzej.woznica@upwr.edu.pl

Rafał Gocha, inż., st. technik
tel. 71 320-5890
rafal.gocha@upwr.edu.pl