Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierzątul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław,  tel./fax 71 320 5866,   e-mail: khz@upwr.edu.pl

 

Kierownik

dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
tel. 71 320 5941, e-mail: robert.kupczynski@upwr.edu.pl

Sekretariat

mgr Anna Bubel
tel. 71 320 5866, e-mail: anna.bubel@upwr.edu.pl

 


Pracownicy

prof. dr hab. Witold Janeczek

71 348 4142

witold.janeczek@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. em.

71 320 5865

zbigniew.dobrzanski@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Roman Kołacz

71 347 9244

roman.kolacz@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.

71 320 5867

adam.roman@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.

71 320 5940

mariusz.korczynski@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.

71 320 5842

sebastian.opalinski@upwr.edu.pl

dr Ewa Popiela-Pleban

71 320 5939

 

dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak

71 320 5863

krystyna.pogoda@upwr.edu.pl

dr inż. Przemysław Cwynar

71 320 5868

przemyslaw.cwynar@upwr.edu.pl

dr Kinga Śpitalniak-Bajerska

 

kinga.spitalniak-bajerska@upwr.edu.pl

dr inż. Alicja Kowalczyk


alicja.kowalczyk@upwr.edu.pl

mgr Anna Burek

71 320 5861

anna.burek@upwr.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wojtas

 

krzysztof.wojtas@upwr.edu.pl

 


 

Laboratorium Biochemiczneul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław     

Kierownikdr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak

71 320 5863

krystyna.pogoda-sewerniak@upwr.edu.pl
mgr Anna Burek

71 320 5861

anna.burek@upwr.edu.pl

 


Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

wraz z firmą

ATMOTERM

realizują przedmiot

"Kształtowanie środowiska pomieszczeń inwentarskich" 


prof. dr hab. Witold Janeczek

71 348 4142

witold.janeczek@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. em.

71 320 5865

zbigniew.dobrzanski@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Roman Kołacz

71 347 9244

roman.kolacz@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.

71 320 5867

adam.roman@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.

71 320 5940

mariusz.korczynski@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.

71 320 5842

sebastian.opalinski@upwr.edu.pl

dr Ewa Popiela-Pleban

71 320 5939

 

dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak

71 320 5863

krystyna.pogoda@upwr.edu.pl

dr inż. Przemysław Cwynar

71 320 5868

przemyslaw.cwynar@upwr.edu.pl

dr Kinga Śpitalniak-Bajerska

 

kinga.spitalniak-bajerska@upwr.edu.pl

mgr Anna Burek

71 320 5861

anna.burek@upwr.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wojtas

 

krzysztof.wojtas@upwr.edu.pl