Katedra Biologii EksperymentalnejKatedra Biologii Eksperymentalnej

Adres: ul. C. K. Norwida 27b


Kierownik:

dr hab. Krzysztof Marycz prof. nadzw.        71 320 5201    krzysztof.marycz@upwr.edu.pl

 

Sekretariat:

mgr inż. Agnieszka Kopciuch                       71 320 5202    sekretariat.kbe@upwr.edu.pl


Pracownicy

 

dr Agnieszka Śmieszek, adiunkt

71 320 5229, 5248

agnieszka.smieszek@upwr.edu.pl

dr Anna Serwotka- Suszczak, adiunkt

71 320 5248

anna.serwotka-suszczak@upwr.edu.pl

dr Justyna Trynda, adiunkt   

71 320 5888

justyna.trynda@upwr.edu.pl

dr Lynda Bourebaba, adiunkt

71 320 5248

lynda.bourebaba@upwr.edu.pl

dr hab. Radosław Starosta, adiunkt

71 320 5229

radoslaw.starosta@upwr.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Kopciuch, specjalista

71 320 5202

agnieszka.kopciuch@upwr.wroc.pl

mgr Martyna Kępska, straszy technik

71 320 5248

martyna.kępska@upwr.edu.pl

mgr Martyna Walczak, starszy technik

71 320 5888

martyna.walczak@upwr.edu.pl

lic. Marcel Antoniak, starszy technik

71 320 5888

marcel.antoniak@upwr.edu.pl

mgr inż. Klaudia Marcinkowska, starszy technik 71 320 5229 klaudia.marcinkowska@upwr.edu.pl

Doktoranci

mgr Katarzyna Kornicka

71 320-5228

katarzyna.kornicka@upwr.edu.pl

mgr Michalina Alicka

71 320-5228

michalina.alicka@upwr.edu.pl

lek. wet. Jolanta Szłapka

 

 

mgr inż. Monika Czerniejewska

71 320 5229

monika.czerniejewska@upwr.edu.pl

Christine Weiss

 

 

     
Pracownia Mikroskopii Elektronowej    
     
lic. Marcel Antoniak, starszy technik 71 320-5888 pracownia.sem@gmail.com


Rys historyczny

Katedra Biologii Eksperymentalnej (KBE) została powołana na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 64/2017 z dniem 26.04.2017r. Powstała z przekształcenia wcześniej istniejącej Pracowni Mikroskopii Elektronowej (PME), która została powołana na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt przy Katedrze Zoologii w 1969 roku przez Komisję Senacką ds. Inwestycji Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1999 r. decyzją J.M. Rektora prof. dr hab. Tadeusza Szulca został ustanowiony regulamin Pracowni, według którego kierownik Pracowni podlega Dziekanowi Wydziału BiHZ. Po 13 latach samodzielnego funkcjonowania, decyzją Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza, Pracownia Mikroskopii Elektronowej wcielona została w struktury Katedry Higieny i Dobrostanu Zwierząt. 

Działalność naukowo - badawcza

Obecnie katedra prowadzi badania o profilu biologiczno-medycznym z dużym zorientowaniem na inżynierię biomateriałów, transplantacji komórek macierzystych oraz nutrigenomikę. Są to:

  • specjalistyczne badania mikroskopowo-elektronowe z zakresu oceny zarówno właściwości fizykochemicznych jak i biologicznych ocenianego materiału
  • szczegółowe badania oceny biokompatybilności materiałów implantacyjnych wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej
  • badania z zakresu oceny aktywności transkrypcyjnej genów zaangażowanych w utrzymaniu potencjału regeneracyjnego organizmu
  • badania nad stabilnością fenotypu multipotentych komórek stromalnych (dojrzałych komórek macierzystych) oraz nad mechanizmami utrzymującymi ich aktywność cytofizjologiczną

Realizowane projekty badawcze:

Aktualnie w KBE prowadzone są badania w ramach czterech grantów Narodowego Centrum Nauki na łączną kwotę w wysokości 3 994 290 zł:

1. OPUS 10, tytuł projektu: Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki. (Kierownik)

2. SONATA BIS 5, tytuł projektu: Wpływ bioaktywnych alg wzbogaconych na drodze biosorpcji w jony Cr(III), Mn(II) i Mg(II) na status gospodarki węglowodanowej w przebiegu syndromu metabolicznego koni (Equine Metabolic Syndrome - EMS). Ocena in vitro oraz in vivo. (Kierownik)

3. OPUS 10, tytuł projektu: Identyfikacja i aktywność biologiczna składników roślin z taksonu Ilex - badania in vitro i in vivo. (Główny wykonawca)

4. OPUS 11, tytuł projektu: Modulacja metabolizmu i dynamiki mitochondriów oraz metylacji DNA komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej z zastosowaniem resweratrolu oraz 5-azacytydyny, jako strategia terapeutyczna w przebiegu syndromu metabolicznego koni (EMS). (Kierownik projektu)

oraz

5. Realizacja badań w ramach PARP –„Bony na innowacje dla MŚP” projektu pt.: „Wykonanie prac badawczych mających na celu uzyskanie stabilnej, unieśmiertelnionej linii komórek pszczelich” (Kierownik)

6. Realizacja badań w ramach projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  Daimentowy Grant - MNiSW pt.: „Kompleks inkluzyjny kurkuminy i metyl-β-cyklodekstryny jako czynnik modulujący multipotencję oraz wrażliwość na insulinę komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej (ASC) izolowanych od koni cierpiących na syndrom metaboliczny”

Publikacje w 2017 :

1. Cislo-Pakuluk Anna; Marycz Krzysztof. A Promising Tool in Retina Regeneration: Current Perspectives and Challenges When Using Mesenchymal Progenitor Stem Cells in Veterinary and Human Ophthalmological Applications. STEM CELL REVIEWS AND REPORTS  Volume: 13   Issue: 5   Pages: 598-602   Published: OCT 2017

2. Marycz Krzysztof; Sobierajska Paulina; Śmieszek Agnieszka; et al. Li+ activated nanohydroxyapatite doped with Eu3+ ions enhances proliferative activity and viability of human stem progenitor cells of adipose tissue and olfactory ensheathing cells. Further perspective of nHAP:Li+, Eu3+ application in theranostics. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS  Volume: 78   Pages: 151-162   Published: SEP 1 2017

3. Nawrocka Daria; Kornicka Katarzyna; Śmieszek Agnieszka; Marycz Krzysztof;  Spirulina platensis Improves Mitochondrial Function Impaired by Elevated Oxidative Stress in Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Cells (ASCs) and Intestinal Epithelial Cells (IECs), and Enhances Insulin Sensitivity in Equine Metabolic Syndrome (EMS) Horses. MARINE DRUGS  Volume: 15   Issue: 8     Published: 2017 Aug 03

4. Kornicka Katarzyna; Kocherova Ievgeniia; Marycz Krzysztof;  The effects of chosen plant extracts and compounds on mesenchymal stem cells-a bridge between molecular nutrition and regenerative medicine-concise review.  PHYTOTHERAPY RESEARCH  Volume: 31   Issue: 7   Pages: 947-958   Published: JUL 2017

5. Marycz K.; Maredziak M.; Lewandowski D.; et al. The Effect of Co0.2Mn0.8Fe2O4 Ferrite Nanoparticles on the C2 Canine Mastocytoma Cell Line and Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (ASCs) Cultured Under a Static Magnetic Field: Possible Implications in the Treatment of Dog Mastocytoma.  CELLULAR AND MOLECULAR BIOENGINEERING  Volume: 10   Issue: 3   Pages: 209-222   Published: JUN 2017

6. Morawska-Kochman Monika; Marycz Krzysztof; Jermakow Katarzyna; et al. The presence of bacterial microcolonies on the maxillary sinus ciliary epithelium in healthy young individuals. PLOS ONE  Volume: 12   Issue: 5   Published: MAY 2 2017

7. Śmieszek Agnieszka; Strek Zuzanna; Kornicka Katarzyna; Marycz Krzysztof;  Antioxidant and Anti-Senescence Effect of Metformin on Mouse Olfactory Ensheathing Cells (mOECs) May Be Associated with Increased Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels-An Ex Vivo Study. 1. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES  Volume: 18   Issue: 4  Article Number: 872   Published: APR 2017

8. Śmieszek Agnieszka; Giezek Ewa; Chrapiec Martyna; Marycz Krzysztof. The Influence of Spirulina platensis Filtrates on Caco-2 Proliferative Activity and Expression of Apoptosis-Related microRNAs and mRNA.  MARINE DRUGS  Volume: 15   Issue: 3     Article Number: 65   Published: MAR 2017

9. Michalak, Izabela; Dmytryk, Agnieszka; Smieszek, Agnieszka; Marycz Krzysztof. Chemical Characterization of Enteromorpha prolifera Extract Obtained by Enzyme-Assisted Extraction and Its Influence on the Metabolic Activity of Caco-2.  INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES  Volume: 18   Issue: 3     Article Number: 479   Published: MAR 2017

10. Król Żaneta; Marycz Krzysztof; Kulig, Dominika; et al. Cytotoxicity, Bactericidal, and Antioxidant Activity of Sodium Alginate Hydrosols Treated with Direct Electric Current. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES  Volume: 18   Issue: 3     Article Number: 678   Published: MAR 2017

11. Kornicka Katarzyna; Marycz Krzysztof; Maredziak Monika; et al. The effects of the DNA methyltranfserases inhibitor 5-Azacitidine on ageing, oxidative stress and DNA methylation of adipose derived stem cells.  JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE  Volume: 21  Issue: 2 Pages: 387-401   Published: FEB 2017

12. Grzesiak Jakub; Śmieszek Agnieszka; Marycz Krzysztof Ultrastructural changes during osteogenic differentiation in mesenchymal stromal cells cultured in alginate hydrogel.  CELL AND BIOSCIENCE  Volume: 7     Article Number: 2   Published: JAN 3 2017

13. Marycz Krzysztof; Kornicka Katarzyna; Grzesiak Jakub; et al. The Impact of Oxidative Stress Factors on the Viability, Senescence, and Methylation Status of Olfactory Bulb-Derived Glial Cells Isolated from Human Cadaver Donors.   CELLS TISSUES ORGANS  Volume: 204   Issue: 2   Pages: 105-118   Published: 2017

14. Marycz Krzysztof; Tomaszewski Krzysztof A.; Kornicka Katarzyna; et al. Metformin Decreases Reactive Oxygen Species, Enhances Osteogenic Properties of Adipose- Derived Multipotent Mesenchymal Stem Cells In Vitro, and Increases Bone Density In Vivo.   (vol 2016, 9785890, 2016) OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY    Article Number: 5923818   Published: 2017

15. Marycz Krzysztof; Kornicka Katarzyna; Grzesiak Jakub; et al. Macroautophagy and Selective Mitophagy Ameliorate Chondrogenic Differentiation Potential in Adipose Stem Cells of Equine Metabolic Syndrome: New Findings in the Field of Progenitor Cells Differentiation. (vol 2016, 3718468, 2016) OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY  Article Number: 3861790   Published: 2017

16. Nawrocka Daria; Kornicka Katarzyna; Szydlarska Joanna; Marycz Krzysztof. Basic Fibroblast Growth Factor Inhibits Apoptosis and Promotes Proliferation of Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Cells Isolated from Patients with Type 2 Diabetes by Reducing Cellular Oxidative Stress. (vol 2017, 3027109, 2017) OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY    Article Number: 1083618   Published: 2017

17. Kornicka, K.; Nawrocka, D.; Lis-Bartos, A.; Marycz Krzysztof. Polyurethane-polylactide-based material doped with resveratrol decreases senescence and oxidative stress of adipose-derived mesenchymal stromal stem cell (ASCs).  RSC ADVANCES  Volume: 7   Issue: 39   Pages: 24070-24084   Published: 2017

18. Urbanski Wiktor; Marycz Krzysztof; Krzak Justyna; et al. Cytokine induction of sol-gel-derived TiO2 and SiO2 coatings on metallic substrates after implantation to rat femur INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE  Volume: 12   Pages: 1639-1645   Published: 2017

19. Hecold Mateusz; Buczkowska Roma; Mucha Aleksandra; Marycz Krzysztof et al. The Effect of PEI and PVP-Stabilized Gold Nanoparticles on Equine Platelets Activation: Potential Application in Equine Regenerative Medicine (vol 2017, 1, 2017) JOURNAL OF NANOMATERIALS   Article Number: 2365129   Published: 2017

20. Wojtas Edyta; Zachwieja Andrzej; Zwyrzykowska Anna; Marycz Krzysztof. The application of mesenchymal progenitor stem cells for the reduction of oxidative stress in animals TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY  Volume: 41   Issue: 1   Pages: 12-19   Published: 2017

21. Maredziak Monika; Tomaszewski Krzysztof; Polinceusz Paulina; Marycz Krzysztof. Static magnetic field enhances the viability and proliferation rate of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells potentially through activation of the phosphoinositide 3-kinase/Akt (PI3K/Akt) pathway ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE  Volume: 36   Issue: 1   Pages: 45-54   Published: 2017

Nagrody i wyróżnienia:

  1. Dr hab. Krzysztof Marycz prof. nadzw., Nagroda za uzyskanie tytułu dr hab. do 35 roku życia Nagroda Rektora UP -2016
  2. Mgr Katarzyna Kornicka , Nagroda Ministra i Szkolnictwa Wyższego – 2016
  3. Joanna Szydlarska, Nagroda Ministra i Szkolnictwa Wyższego -  Diamentowy Grant  - 2017

W trakcie ciągłego rozwoju Pracowni, a następnie Katedry zostały nawiązane liczne współprace zagraniczne m.in. z University of Loiusville (USA), Frankfurt Initiative fur Regenerative Medicine (FIRM, GERMANY), KER-Kentucky Equine Reseach (USA) oraz Kentucky University (USA).

Kadra Katedry Biologii Eksperymentalnej jest kadrą o wysokim potencjale badawczym. Od kilku już lat, wykazuje bardzo wysoki dorobek naukowy o czym świadczy ilość publikacji w 2017 w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports ale także dużą aktywność naukowo-badawczą i skuteczność w pozyskiwaniu projektów.  

dr Agnieszka Śmieszek, adiunkt

71 320 5228, 5248

agnieszka.smieszek@upwr.edu.pl

dr Anna Serwotka- Suszczak, adiunkt

71 320 5248

anna.serwotka-suszczak@upwr.edu.pl

dr Justyna Trynda, adiunkt   

71 320 5888

justyna.trynda@upwr.edu.pl

dr Lynda Bourebaba, adiunkt

71 320 5248

lynda.bourebaba@upwr.edu.pl

dr Justyna Meissner, adiunkt

71 320 5888

justyna.meissner@upwr.wroc.pl

mgr inż. Agnieszka Kopciuch, specjalista

71 320-5202

agnieszka.kopciuch@upwr.wroc.pl

mgr Martyna Kępska, straszy technik

71 320-5248

martyna.kępska@upwr.edu.pl

mgr Michalina Alicka, straszy technik

71 320-5248

michalina.alicka@upwr.edu.pl

lic. Marcel Antoniak, starszy technik

71 320-5888

marcel.antoniak@upwr.edu.pl