KNOW 2014-2018Dnia 14 maja 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach drugiej edycji na nadanie prestiżowego statusu Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW) rozstrzygnęło konkurs, którego laureatem zostało konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii utworzone przez osiem podmiotów, w tym trzy wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Nauk o Żywności). Konsorcjum WCB otrzymało status KNOW w dziedzinie nauk rolniczych.

Międzynarodowe grono ekspertów wyłoniło cztery Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące: dwa w dziedzinie nauk biologicznych, jeden nauk o Ziemi oraz jeden w dziedzinie nauk rolniczych.

Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii specjalizuje się w badaniach w dziedzinie biotechnologii, żywności funkcjonalnej, innowacyjnych technologii oraz badań nad naturalnymi biosubstancjami w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, w zakresie biotechnologii czerwonej – medycznej oraz żółtej – żywienie i pasze.

Status KNOW pozwoli Wrocławskiemu Centrum Biotechnologii m.in. realizować krótkoterminowe pobyty badawcze studentów i doktorantów w jednostkach zagranicznych. Centrum będzie wspierać absolwentów studiów doktoranckich w organizowaniu zagranicznych staży podoktorskich.

 

fot. MNiSW

 

UMOWA KONSORCJUM wejście