Wpływ procesów inwestycyjnych na przyrodę - 4.11.2011Zaproszenie na konferencję


 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

WPŁYW PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYRODĘ

AN IMPACT OF DEVELOPMENT ON NATURE
- MITIGATIONS AND THE PRINCIPLES OF GOOD PRACTICE FOR DEVELOPMENT

 

4 listopada 2011 roku
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 


  

08.30‑09.00 Otwarcie konferencji
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Roman Kołacz
oraz Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

Sesja I. „Inwestycje w świetle przepisów prawnych Unii Europejskiej”

09.00‑09.30


„Przepisy prawne Unii Europejskiej regulujące procesy inwestycyjne. Dobre i złe praktyki prowadzenia inwestycji”

Ben Van Der Wijden (Brussels Institute of Environmental Management, Bruksela)
09.30‑10.00 Dobre i złe praktyki prowadzenia inwestycji w Polsce

Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Warszawa)

10.00‑10.15 przerwa na kawę

Sesja II. „Wpływ inwestycji na przyrodę - farmy wiatrowe i drogi”

10.15‑10.45


Dobre praktyki budowy farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii
dr Laurent Duvergé, Fiona Matthews (Kestrel Wildlife Consultants Ltd, Cullompton, Wielka Brytania)
10.45-11.15 Farmy wiatrowe w Polsce z perspektywy 5 lat doświadczeń
mgr Michał Jaśkiewicz, mgr Marcin Rusiński (Ansee Consulting, Wrocław)
11.15-11.45

„Ocena ryzyka i ochrona populacji nietoperzy w procesie planowania inwestycji drogowych w Niemczech”

dr Ulrich Zöphel (Sächsisches Landesamt Für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Drezno, Niemcy)
Dipl.-Biol. Christiane Schmidt (Sächsisches Landesamt Für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Drezno, Niemcy)
11.45‑12.15 Minimalizacje przyrodnicze na autostradach i drogach szybkiego ruchu w Polsce
dr Tomasz Kokurewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
mgr Alicja Kiczyńska (Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa)
12.15‑13.45 przerwa na obiad

Sesja III. „Wpływ inwestycji na przyrodę – inwestycje wielkoobszarowe, regulacja cieków, linie energetyczne oraz modernizacja mostów i linii kolejowych”

13.45‑14.15 Wpływ zalesień, budowy wyciągów i nartostrad oraz eksploatacji surowców mineralnych na gatunki i siedliska przyrodnicze
dr hab. Krzysztof Świerkosz (Uniwersytet Wrocławski)
14.15‑14.45 Wpływ budowy zbiorników i elektrowni wodnych oraz regulacji cieków na gatunki i siedliska przyrodnicze
dr Jan Błachuta (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu)
14.45‑15.15 Wpływ budowy linii energetycznych oraz modernizacji mostów i linii kolejowych na gatunki i siedliska przyrodnicze
dr Aleksander Rachwald (Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa)
15.15‑15.45 przerwa na kawę

Sesja IV. „Wpływ inwestycji na przyrodę – remonty budynków i fortyfikacji”

15.45‑16.15


Remonty budynków przyjazne dla nietoperzy – doświadczenia brytyjskie
John Haddow (Auritus Wildlife Ltd, Dunblane, Wielka Brytania)
16.15‑16.45 Dobre i złe praktyki oraz minimalizacje przyrodnicze w zimowiskach nietoperzy w Europie Zachodniej
Wout Willems (Natuurpunt, Belgia)
16.45‑17.15 Dobre i złe praktyki oraz minimalizacje przyrodnicze w zimowiskach nietoperzy w Polsce
dr Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr Tomasz Kokurewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
17.15‑17.30 przerwa na kawę
17.30‑18.00 Dyskusja panelowa – podsumowanie Konferencji
18.00‑18.15 Oficjalne zamknięcie konferencji

Framework Conference Programme

Planowana tematyka wykładów

Karta zgłoszeniowa (pdf)

Karta zgłoszeniowa (doc)

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Witold Janeczek
e–mail: witold.janeczekup.wroc.pl


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Stefania Kinal
prof. dr hab. inż., dr h.c. Tadeusz Szulc
dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. UP
dr hab. inż. Krystyn Chudoba, prof. UP
dr hab. inż. Agnieszka Szyszkowska, prof. UP
dr hab. inż. Marian Kuczaj, prof. UP
dr hab. inż. Wacław Łuczak
dr hab. inż. Adam Roman
dr inż. Jerzy Akińcza
dr inż. Anna Jerysz
dr Tomasz Kokurewicz
dr inż. Robert Kupczyński
dr inż. Irena Zwolińska – Bartczak
mgr inż. Przemysław Cwynar