LXXVII Zjazd PTZ Wrocław 2012LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Wrocław, 10-12.09.2012

                     Galeria zdjęć cz.1   wejście                                                     Galeria zdjęć cz.2   wejście

KOMUNIKAT 2

 

Wrocławskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zaprosić do udziału w LXXVII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się w dniach od 10 do 12 września 2012 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zjazd jest połączony z Jubileuszem Pana Prof. dr hab., dr h.c. multi Tadeusza Szulca.

Tematem przewodnim LXXVII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego jest:

 

„Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

 

Program Zjazdu:

10. września
8.30‑9.30 śniadanie
do 10.00  – rejestracja uczestników
10.00  – otwarcie Zjazdu, referat 90-lecie powstania PTZ (prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk) wręczenie nagród i wyróżnień
11.30‑12.00  – przerwa kawowa
12.00‑13.30  – referaty plenarne:
– prof. dr hab. Tadeusz Szulc: Alternatywne funkcje zootechniki
– prof. dr hab. Stanisław Kamiński: Genomowa ocena wartości hodowlanej zwierząt
– prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, prof. dr hab. Franciszek Brzóska: Pasze genetycznie modyfikowane
13.30‑14.30  – obiad
15.00‑16.00  – obrady okrągłego stołu: Mleko – prawda i mity,
przewodniczą: prof. dr hab. Joanna Barłowska i dr hab. Maciej Adamski, degustacja produktów mleczarskich
16.00‑16.30  – przerwa kawowa
16.30‑17.30  – część poświęcona jubileuszowi prof. dr hab. dr h.c. multi Tadeusza Szulca
20.00  – uroczysta kolacja w restauracji na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego

11. września
8.00‑9.00  – śniadanie
9.00‑12.00  – wybory i obrady w Sekcjach, sesja plakatowa
12.00‑13.00  – sesja młodych naukowców (regulamin sesji konkursowej)
13.00‑14.30  – obiad
14.30‑17.30  – wyjazd do RZD Swojec
17.30  – Wyjazd do Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach – „grillowanie”

12. września
9.00‑17.00   wyjazdy specjalistyczne

– trasa I: Trzebnica – bazylika św. Jadwigi, Stawy Milickie (degustacja karpia), wizyta w gospodarstwie „Rogata Owca” w Lędzinie – hodowla wrzosówki (degustacja: min. wyroby z jagnięciny, prezentacja replik narzędzi do obróbki wełny, produktów wytworzonych od owiec i wiele innych atrakcji)
– trasa II: Trzebnica – bazylika św. Jadwigi, Stawy Milickie (degustacja karpia), stadnina koni Golejewko (poczęstunek)
– trasa III: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim (poczęstunek)

 

Koszty (brutto) uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:

 • dla członków PTZ – 600 zł
 • dla emerytów i rencistów oraz doktorantów – członków PTZ oraz dla absolwentów odbierających nagrody i uczestniczących w Zjeździe – 400 zł
 • dla osób nie będących członkami PTZ – 650 zł
koszty obejmują: materiały zjazdowe, wynajęcie sal, wyżywienie (na miejscu obrad) i uroczystą kolację oraz grill

 

Koszty (brutto) wyjazdów specjalistycznych:

 • trasa I - 160 zł
 • trasa II – 160 zł
 • trasa III – 160 zł

 

Wpłaty za udział w Zjeździe i wyjeździe specjalistycznym prosimy dokonywać w terminie do 20 czerwca 2012 r. i kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. M. Oczapowskiego – Koło we Wrocławiu
PKO BP SA
96 1020 5242 0000 2902 0161 5673
z dopiskiem „Zjazd PTZ” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej

 

Koszty noclegów:

 • Hotel „Olimpia”, ul. I. J. Paderewskiego 35, Wrocław
  pokój 1-osob. – 200 zł za dobę (ze śniadaniem)
  pokój 2-osob. – 270 zł za dobę (ze śniadaniem)
 • Hotel „Rezydent”, ul. Aleja Ludomira Różyckiego 7, Wrocław
  pokój 1-osob. – 200 zł za dobę (ze śniadaniem)
  pokój 2-osob. – 270 zł za dobę (ze śniadaniem)
Oba hotele są w bliskiej odległości od miejsca obrad, zapewniamy transport z hoteli.
 • Dom Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Raj”
  ul. Pautscha 5/7
  pokój 1-osob. – 108 zł za dobę,
  pokój 2-osob. – 118,80 zł za dobę (59,40 zł od osoby).
 • Dom Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Arka”
  ul. K. Olszewskiego 25
  pokój 1-osob. – 54 zł za dobę,
  pokój 2-osob. – 86,40 zł za dobę (43,20 zł od osoby)

UWAGA: należność za noclegi każdy uczestnik pokrywa sam po zameldowaniu się w akademiku.

 

Zgłoszenie udziału:

Wypełnione karty uczestnictwa w Zjeździe prosimy kierować na adres Sekretarza Zjazdu do 20 czerwca 2012 r.

e-mail: ptzzjazd2012@gmail.com z dopiskiem „Zjazd PTZ – imię i nazwisko osoby zgłaszającej się”

lub pocztą na adres:

Dr inż. Katarzyna Czyż
Instytut Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38c
51-630 Wrocław
tel./fax. 71 32 05 812

 

Prace naukowe:

Streszczenia prac naukowych (wydruk wraz z płytą) prosimy nadsyłać w terminie do 20 czerwca 2012 r. na adres Przewodniczących poszczególnych Sekcji (adresy Przewodniczących i wzory formatek w załączeniu).

Streszczenia prac zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych wydanych na płycie CD. Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w Rocznikach Naukowych PTZ (kwartalnik). Zainteresowanych taką formą publikacji prosimy o zapoznanie się z wymogami Redakcji i przesłanie pełnych prac do Przewodniczących Poszczególnych Sekcji do 20 czerwca 2012 r.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła