BioinformatykaForma i rodzaj studiów

Na kierunku bioinformatyka prowadzone są studia stacjonarne pierwszego stopnia 3 - letnie licencjackie.

 

Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biologii, biochemii, biofizyki, informatyki, matematyki, biologicznych podstaw funkcjonowania organizmów żywych, zastosowań matematyki, zastosowań informatyki, interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu biologii, matematyki i informatyki, kształtowanie podstaw warsztatu analitycznego

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych, ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: bioinformatyka, biologia, zootechnika, rolnictwo i kierunkach pokrewnych.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji poprzez stronę internetową uczelni oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku bioinformatyka bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, zasady elektronicznej rejestracji kandydatów, terminy składania dokumentów znajdziesz na stronie http://www.up.wroc.pl/kandydaci/.