Studia doktoranckie
KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW DRUGIEGO ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

wejście
Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Link:  https://www.upwr.edu.pl/akty_prawne/49785/zarzadzenie_nr_111_2019_rektora_uniwersytetu_przyrodniczego_we_wroclawiu_z_dnia_6_sierpnia_2019_roku.html

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

  


WAŻNE !!! Informacja dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów pdf

 

 


 

Studia doktoranckie

realizowane w ramach projektu pn.

„BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”

.......... Plan studiów  
pdf
  Program studiów   
doc
  Efekty kształcenia doc

 
RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU   doc

 


 

 

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk biologicznych doc

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk rolniczych doc

Wszczęcie przewodu doktorskiego - wymagane dokumenty  doc


WNIOSEK O FINANSOWANIE ZADANIA BADAWCZEGO Z DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH NOWY !!!  doc

Grupy kosztowe 2018 - działalność statutowa   pdf

Plan studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Program studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Przedmioty, wymiar godzinowy i ECTS od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujace od roku akademickiego 2017/2018   pdfArkusz samooceny punktowej doktoranta docOferty zagranicznych praktyk doktoranckich w ramach programu Erasmus + więcej

Plan studiów doktoranckich wejście

Program studiów doktoranckich wejście             Efekty kształcenia studiów doktoranckich wejście

Przedmioty, wymiar godzinowy i ECTS wejście

Wykaz przedmiotów i  czas ich realizacji wejście

Odniesienie efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych  studiów doktoranckich  w dyscyplinie Zootechnika wejście


Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Badań więcej

Zmiany do Regulaminu wewnętrznego trybu konkursowego więcej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego własnego w ramach pracy doktorskiej więcej

Wniosek o finansowanie projektu badawczego własnego w ramach pracy doktorskiej więcej


Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendium dla najlepszych doktorantów

więcej