Studia doktoranckieStudia doktoranckie w dyscyplinie zootechnika


Plan studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Program studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Przedmioty, wymiar godzinowy i ECTS od roku akademickiego 2017/2018   pdf

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujace od roku akademickiego 2017/2018   pdf


Komisje - wejście


Arkusz samooceny punktowej doktoranta docOferty zagranicznych praktyk doktoranckich w ramach programu Erasmus + więcej

Plan studiów doktoranckich wejście

Program studiów doktoranckich wejście             Efekty kształcenia studiów doktoranckich wejście

Przedmioty, wymiar godzinowy i ECTS wejście

Wykaz przedmiotów i  czas ich realizacji wejście

Odniesienie efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych  studiów doktoranckich  w dyscyplinie Zootechnika wejście


Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Badań więcej

Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego własnego w ramach pracy doktorskiej więcej

Wniosek o finansowanie projektu badawczego własnego w ramach pracy doktorskiej więcej


Szczegółowe kryteria przyznawania  stypendium dla najlepszych doktorantów

więcej