Konferencja naukowa "Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt" połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. dr. hab. Witolda JaneczkaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt


zaprasza na konferencję naukową:

„Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt”

połączoną z

Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

Prof. dr. hab. Witolda Janeczka

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki

 

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 17 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - Centrum Edukacyjno-Rozwojowym „Pałac” (Wrocław-Pawłowice, ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław)

 

Konferencja jest współfinansowana ze środkówKrajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)

na lata 2014 -2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii

 

Tematyka i cel konferencji

            Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z naukowym i praktycznym wykorzystaniem biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt. Dynamiczny rozwój nauk związanych z szeroko pojętą hodowlą zwierząt gospodarskich, wprowadzenie biotechnologicznych metod m. in. w rozrodzie czy uzyskiwanie linii zwierząt o coraz wyższej wydajności, wprowadzanie genetycznie zmienionych surowców paszowych, stawia nowe wyzwania przed tą dyscypliną nauki.

W ramach konferencji omówione zostaną takie problemy jak:

  • metody oceny funkcjonowania organizmów zwierzęcych, ich statusu zdrowotnego oraz reakcji na szeroko pojęte czynniki środowiskowe
  • biologiczna i biochemiczna ocena reakcji immunologicznych i metabolicznych organizmów zwierząt pod wpływem czynników środowiska
  • zastosowanie biotechnologii w profilaktyce zwierząt, w tym nowe generacje preparatów i związków chemicznych
  • biotechnologiczne metody zmniejszania oddziaływania hodowli zwierząt na środowisko
  • modele zwierzęce w badaniach biotechnologicznych
  • wpływ wybranych substancji wytworzonych metodami biotechnologicznymi na jakość produktów zwierzęcych.

Wymiernym efektem organizowanego wydarzenia będzie wymiana wiedzy, doświadczeń oraz określenie głównych i perspektywicznych kierunków badań nad rolą biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt oraz sprecyzowanie zasad współpracy jednostek naukowych i sektora gospodarki rolnej reprezentowanych na konferencji.

Jednocześnie na konferencji nastąpi uroczyste podsumowanie działalności naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Witolda Janeczka – wieloletniego pracownika Uczelni, byłego dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz  kierownika Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który swoją karierę zawodową poświęcił nauce i dydaktyce w interdyscyplinarnym obszarze zootechniki i weterynarii.

Streszczenia doniesień w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres mailowy konferencja.bioprof@upwr.edu.pl do dnia 30 września 2018 roku.

Szablon streszczenia doniesienia: język polski     język angielski

Streszczenia referatów plenarnych oraz wszystkie streszczenia doniesień zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać na adres: konferencja.bioprof@upwr.edu.pl, do dnia 30 września 2018 roku.

Karta zgłoszenia

Zgłoszenie przez Internet

 

Szczegółowy program konferencji podany zostanie w kolejnym komunikacie.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 200,00 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, lunch oraz poczęstunek w przerwach między obradami.

W trakcie konferencji przewidziana jest uroczysta kolacja (koszt 50,00 zł).

Opłatę za udział w konferencji oraz za udział w uroczystej kolacji należy dokonać do dnia 20. października 2018 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bank PKO BP SA   62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

​W tytule przelewu należy podać: D120/0015/18 - Imię i Nazwisko

 

​    Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław-Pawłowice (ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław). Rezerwacja pokoi możliwa tylko za pośrednictwem Organizatorów Konferencji.

Warunki zakwaterowania (ze śniadaniem):

​Pokój 1-osobowy: 130 zł,

Pokój 2-osobowy: 195 zł,

Pokój 3-osobowy: 260 zł.

Opłata za nocleg płatna na miejscu w hotelu.

​W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość podania nazwiska osoby do wspólnego zakwaterowania.

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

ul. Chełmońskiego 38C, 51 – 630 Wrocław

tel. (71) 320 58 66; (71) 320 58 63

e – mail: konferencja.bioprof@upwr.edu.pl


Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Robert Kupczyński prof. nadzw.

V-ce przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Anna Bubel

 

Członkowie Komitetu:

dr n. wet. Przemysław Cwynar

dr inż. Kinga Śpitalniak-Bajerska

mgr Anna Burek

mgr Yekaterina Zonova

mgr inż. Wanda Górniak

mgr inż. Paweł Migdał

mgr inż. Damian Konkol

mgr inż. Kajetan Kalus

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

prof. dr hab. dr h.c. mult. Roman Kołacz

dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.

dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.

dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.

dr Ewa Popiela-Pleban