Studenci kierunku BioinformatykaStudenci kierunku Bioinformatyka powtarzający Fizykę i Biofizykę realizują według planu  I roku Bioinformatyki w grupie 7 na przedmiocie Fizyka z elementami biofizyki.

Aleksandra Misztal-Wytrykus