Regulaminy Komisji Wydziałowych 

Regulamin działania  Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń więcej

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Zapewniania Jakości Kształcenia więcej

Regulamin Wydziałowych Komisji Programowych

Załącznik do Uchwały RW nr 91/2017 z dnia 26.09.2017 r. ze zm. (Uchwała RW nr 113/2017 z dnia 24.10.2017)   wejście
 

Regulamin Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie biologia więcej

Regulamin Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie zootechnika więcej

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Badań więcej

 

  

Konkurs dla Młodych Naukowców z dotacji celowej MNiSW w roku 2015

Regulamin wewnętrznego trybu konkursowego Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt do przyznawania grantów w ramach dotacji celowej służącej rozwojowi młodych naukowców (do 35 roku życia) w roku 2015 wejście

Formularze do pobrania:

Wniosek o finansowanie projektu

Dorobek realizatora projektu

Kosztorys projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu