Pełnomocnicy DziekanaPEŁNOMOCNICY DZIEKANA

 WYDZIAŁU BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KADENCJA 2016 - 2020

 

Pełnomocnik Dziekana ds. rozkładów zajęć

mgr Anna Burek

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk:

 

na kierunku BIOLOGIA

dr inż. Przemysław Pokorny

na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

dr hab. Halina Kołodziej
dr Paweł Konczewski

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

dr hab. Sebastian Opaliński

na kierunku BIOINFORMATYKA

dr inż. Tomasz Suchocki

na kierunku ZOOTECHNIKA

prof. dr hab. Andrzej Zachwieja
dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw.
dr n. wet. Przemysław Cwynar
   

Wydziałowy Kurator SKN

dr inż. Przemysław Pokorny

Opiekun Domu Studenckiego ARKA

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

   

Pełnomocnicy Dziekana ds. punktów ECTS:

 

na kierunku BIOLOGIA

dr Elżbieta Kowalska

na kierunku BIOLOGIA,specj. Laboratory Techniques in Biology dr inż. Monika Kowalska-Góralska

na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

dr Kamil Sierżant

na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

dr inż. Anna Szuba - Trznadel

na kierunku BIOINFORMATYKA

dr Tomasz Strzała

na kierunku ZOOTECHNIKA

dr inż. Maja Słupczyńska

   
   

Pełnomocnicy Dziekana ds. wydziałowej strony internetowej i mediów społecznościowych

dr inż. Jerzy Akińcza

mgr inż. Krzysztof Łukaszewicz

Pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzenia efektów uczenia się (PEU)

prof. dr hab. Marian Kuczaj

Pełnomocnik Dziekana ds. dobrostanu zwierząt

dr hab. Mariusz Korczyński

Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji dr inż. Anna Mucha

Koordynator WBiHZ ds. programu Erasmus+

dr inż. Maja Słupczyńska

Laboratory Techniques in Biology dr inż. Monika Kowalska-Góralska

Przedstawiciel WBiHZ do Rady Bibliotecznej

dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

Wydziałowy Koordynator do spraw KRK

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

Wydziałowy Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dr Przemysław Cwynar
Uczelniany Koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dr inż. Magdalena Zatoń - Dobrowolska

 
Koordynator  Dni Otwartych UPWr dr inż. Anna Wyrostek

 

Koordynator Dni Otwartych UPWr