Komisje Wydziałowe i DziekańskieKomisje Wydziałowe i Dziekańskie w kadencji 2016 – 2020

Rada Programowa dla kierunków Biologia i Biologia człowieka

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. UPWr

Członkowie:

dr hab. Anna Lipowicz, prof. UPWr

dr hab. Jarosław Proćków, prof. UPWr

dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. UPWr

dr Agnieszka Śmieszek

dr Elżbieta Kowalska

dr Tomasz Kokurewicz

dr Jacek Szczurowski

Sekretarz: mgr Paula Zajkowska

Przedstawiciel studentów:  Marcin Kurkowski (kierunek biologia)

Przedstawiciel studentów:  Natalia Maciejewska (kierunek biologia człowieka)

Przedst. otoczenia społecz.-gosp.: dr Magdalena Zemanek-Zboch (firma A-Biotech)

Przedst. otoczenia społecz.-gosp.:  dr Daniel Psonak (Sanepid)

 

Rada Programowa dla kierunków Bioinformatyka

Przewodnicząca:  dr Magdalena Senze

Członkowie: 

prof. dr hab. Joanna Szyda

dr inż. Magdalena Frąszczak

dr Tomasz Strzała

dr Jan Jełowicki

dr Magda Mielczarek

Przedstawiciel studentów:   Wiktoria Wilman (studia I stopnia)

Przedstawiciel studentów:   lic. Jagoda Pierścińska (studia II stopnia)

Przedst. otoczenia społecz.-gosp.: mgr inż. Bartosz Czech (firma Roche)

 

Rada Programowa dla kierunku Bezpieczeństwo żywności

Przewodnicząca:  dr Magdalena Senze

Członkowie: 

dr hab. Maciej Adamski, prof. UPWr

dr inż. Anna Zielak – Steciwko

dr inż. Anna Szuba – Trznadel

dr Anna Faltyn

dr Danuta Figurska - Ciura

Przedstawiciel studentów:   Tomasz Pikus

Przedst. otoczenia społecz.-gosp.:  dr inż. Mirosław Bosek (Dyrektor Regionalny firmy Sano)

 

Rada Programowa dla kierunku Zootechnika

Przewodnicząca:  dr inż. Barbara Król

Członkowie:

 prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Wojciech Dobicki

dr Magdalena Felska

dr inż. Maja Słupczyńska

dr n. wet. inż. Przemysław Cwynar

Przedstawiciel studentów:   Jakub Smoliński (studia I stopnia)

Przedstawiciel studentów:   inż. Adrian Wróbel (studia II stopnia)

Przedst. otoczenia społecz.-gosp.:  dr inż. Karolina Kasprzak (główny żywieniowiec ZOO Wrocław sp. z o.o.)

Komisja Skrutacyjna

przewodniczący: dr hab. Robert Bodkowski

członkowie:               

dr inż. Ewa Popiela – Pleban

dr inż. Anna Jankowska – Mąkosa

dr Anna Jerysz

mgr Patrycja Frania - Seniuk

 

Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych

przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Szyda

członkowie:               

dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

prof. dr hab. Witold Janeczek

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Janusz Orda

prof. dr hab. Joanna Mąkol

dr hab. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszynski, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

mgr inż. Dominika Wołczyk - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

przewodniczący: dr hab. Adam Roman, prof. nadzw. /Dziekan/

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr inż. Maciej Dobrowolski - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. nagród i odznaczeń

przewodniczący: prof. dr hab. Edward Pawlina

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

dr hab. Mariusz Korczyński

dr inż. Anna Jerysz - sekretarz

 

Wydziałowy Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt

dr hab. Mariusz Korczyński

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

dr Dariusz Łupicki

dr Tomasz Hikawczuk

osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt na WBiHZ

dr hab. Mariusz Korczyński

 

Wydziałowy Zespół do prowadzenia ankietyzacji studentów

przewodnicząca: dr inż. Katarzyna Czyż

członkowie:               

dr inż. Krystyna Pogoda - Sewerniak

dr Magdalena Moska

dr Tomasz Strzała

dr inż. Ewa Walkowicz

dr hab. Anna Lipowicz

dr Anna Zielak-Steciwko

dr inż. Monika Kowalska - Góralska


Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie zootechnika:

przewodniczący:       dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

czlonkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

prof. dr hab. Marian Kuczaj

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, profz. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Robert Bodkowski, prof. nadzw.

mgr inż. Dominika Wołczyk - sekretarz

 

Komisja ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie biologia

przewodnicząca:      prof. dr hab. Joanna Mąkol

członkowie:

prof. dr hab. Leonid Rekovets

prof. dr hab. Jan Matuła

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.

dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. ndzw.

mgr Patrycja Frania-Seniuk - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja Finansowa

przewodniczący:  dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

członkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr Jacek Szczurowski

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr inż. Barbara Król

dr Magdalena Senze


Doktorancka Komisja Stypendialna

przewodniczący: dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw. (p.o. Kierownika studiów doktoranckich)

członkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

mgr Teresa Zygadlik - sekretarz

mgr Paweł Migdał (przedstawiciel doktorantów)


Komisja Programowa stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu zootechniki

przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Nowakowski

członkowie:

prof. dr hab. Marian Kuczaj

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

mgr Teresa Zygadlik – sekretarz

dr Anna Mękarska - członek WRB (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu)

mgr inż. Martyna Mońka - przeds. doktorantów

 

Wydziałowa Komisja ds. dydaktyki i zapewnienia jakości kształcenia

przewodnicząca: dr inż. Magdalena Zatoń - Dobrowolska

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa

dr Anna Serwotka-Suszczak

dr inż. Anna Szuba-Trznadel – sekretarz

mgr inż. Martyna Wilk – przedstawiciel doktorantów

Jakub Smoliński – przedstawiciel studentów


Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku bioinformatyka:

Przewodnicząca:        dr inż. Monika Kowalska – Góralska

Członkowie:              dr inż. Katarzyna Czyż

                               dr Ewa Popiela – Pleban

                               mgr Paweł Podobiński

                               mgr Konrad Wojnarowski

Sekretarz:                 dr Magdalena Frąszczak                   

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo żywności:

Przewodniczący:        dr n. wet. Przemysław Cwynar

Członkowie:               dr inż. Anna Zielak – Steciwko

                                  dr inż. Maria Soroko

                                  dr inż. Przemysław Pokorny

Sekretarz:                  dr Tomasz Hikawczuk

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku biologia człowieka:

Przewodniczący:          dr Jacek Szczurowski

Członkowie:                 dr hab. Anna Lipowicz

                                    dr Adam Urantówka

Sekretarz:                    mgr Katarzyna Król 

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku biologia

Przewodniczący:        dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

Członkowie:               dr inż. Przemysław Pokorny

                                   dr Magdalena Felska

                                   dr Kamil Konowalik

Sekretarz:                   mgr Anna Faltyn          

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku zootechnika

Przewodniczący:        prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

Członkowie:               dr Tomasz Strzała

                                   dr inż. Maja Słupczyńska

Sekretarz:                   dr Kamil Sierżant