Komisje Wydziałowe i DziekańskieKomisje Wydziałowe i Dziekańskie w kadencji 2016 – 2020

 

Komisja Skrutacyjna

przewodniczący: dr hab. Robert Bodkowski

członkowie:               

dr inż. Ewa Popiela – Pleban

dr inż. Anna Jankowska – Mąkosa

dr Anna Jerysz

mgr Patrycja Frania - Seniuk

 

Wydziałowa Komisja ds. badań naukowych

przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Szyda

członkowie:               

dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

prof. dr hab. Witold Janeczek

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Janusz Orda

prof. dr hab. Joanna Mąkol

dr hab. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszynski, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

mgr inż. Dominika Wołczyk - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich

przewodniczący: dr hab. Adam Roman, prof. nadzw. /Dziekan/

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr inż. Maciej Dobrowolski - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja ds. nagród i odznaczeń

przewodniczący: prof. dr hab. Edward Pawlina

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

dr hab. Mariusz Korczyński

dr inż. Anna Jerysz - sekretarz

 

Wydziałowy Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt

dr hab. Mariusz Korczyński

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

dr Dariusz Łupicki

dr Tomasz Hikawczuk

osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt na WBiHZ

dr hab. Mariusz Korczyński

 

Wydziałowy Zespół do prowadzenia ankietyzacji studentów

przewodnicząca: dr inż. Katarzyna Czyż

członkowie:               

dr inż. Krystyna Pogoda - Sewerniak

dr Magdalena Moska

dr Tomasz Strzała

dr inż. Ewa Walkowicz

dr hab. Anna Lipowicz

dr Anna Zielak-Steciwko

dr inż. Monika Kowalska - Góralska


Komisji ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie zootechnika:

przewodniczący:       dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

czlonkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

prof. dr hab. Marian Kuczaj

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, profz. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Robert Bodkowski, prof. nadzw.

mgr inż. Dominika Wołczyk - sekretarz

 

Komisja ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie biologia

przewodnicząca:      prof. dr hab. Joanna Mąkol

członkowie:

prof. dr hab. Leonid Rekovets

prof. dr hab. Jan Matuła

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.

dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. ndzw.

mgr Patrycja Frania-Seniuk - sekretarz

 

Wydziałowa Komisja Finansowa

przewodniczący:  dr hab. Adam Roman, prof. nadzw.

członkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr Jacek Szczurowski

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr inż. Barbara Król

dr Magdalena Senze


Doktorancka Komisja Stypendialna

przewodniczący: dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw. (p.o. Kierownika studiów doktoranckich)

członkowie:

prof. dr hab. Damian Knecht

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

mgr Teresa Zygadlik - sekretarz

mgr Paweł Migdał (przedstawiciel doktorantów)


Komisja Programowa dla kierunku biologia

Przewodniczący:        dr hab. Jarosław Proćków, prof. nadzw.

członkowie:               

prof. dr hab. Joanna Mąkol

prof. dr hab. Leonid Rekovets

dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr Magdalena Moska

dr inż. Przemysław Pokorny

przedstawiciel WRB - lek. wet. Lesław Sobieraj (Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu)

dr Elżbieta Kowalska – sekretarz, koordynator ECTS

przed. studentów       Marek Pieczka (I stopnień studiów)

                                   lic. Patryk Kuryś (II stopnień studiów)

 

Komisja Programowa dla kierunku bezpieczeństwo żywności

przewodniczący: dr inż. Anna Zielak – Steciwko

członkowie:

dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw.

dr hab. Robert Bodkowski

dr hab. Monika Bronkowska (Katedra Żywienia Człowieka)

mgr Anna Faltyn

dr hab. Ryszard Mordak (Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów)

dr Adam Urantówka

dr Anna Szuba – Trznadel – sekretarz, koordynator punktów ECTS

Mirosław Bosek - członek Wydziałowej Rady Biznesu  (Dyrektor Regionalny Sano)

Tomasz Pikus – przedstawiciel studentów

 

Komisja Programowa dla kierunku zootechnika

przewodniczący: dr inż. Przemysław Cwynar

członkowie:

prof. dr hab. Marian Kuczaj

dr hab. Maciej Adamski, prof. nadzw.

prof. dr. hab. Damian Knecht

dr inż. Magdalena Zatoń - Dobrowolska

dr inż. Maria Chrzanowska

dr inż. Maciej Dobrowolski

dr Magdalena Felska

dr inż. Maja Słupczyńska – sekretarz, koordynator punktów ECTS

dr inż. Karolina Kasprzak - (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu)

Jakub Smoliński - przedstawiciel studentów I stopnia

inż. Alicja Jezierska - przedstawiciel studentów II stopnia

 

Komisja Programowa dla kierunku bioinformatyka

przewodnicząca:         prof. dr hab. Joanna Szyda

członkowie:               

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr Jan Jełowicki

dr Jarosław Stańczyk

dr Magdalena Frąszczak

dr Tomasz Suchocki

dr Jacek Lewandowski – sekretarz

dr Tomasz Strzała – koordynator punktów ECTS

członek WRB                mgr inż. Zdzisław Jośków Prezes Zarządu PRODUS SA

przedst. studentów     Natalia Zajączkowska (I stopnień studiów)

przedst. studentów     Bartosz Czech (II stopnień studiów)

 

Komisja Programowa stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu zootechniki

przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Nowakowski

członkowie:

prof. dr hab. Marian Kuczaj

dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

mgr Teresa Zygadlik – sekretarz

dr Anna Mękarska - członek WRB (Ogród Zoologiczny we Wrocławiu)

mgr inż. Martyna Mońka - przeds. doktorantów

 

Komisja Programowa dla kierunku biologia człowieka

przewodniczący: dr hab. Krzysztof Borysławski prof. nadzw.

członkowie:               

dr hab. Halina Kołodziej, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw.

dr hab. Anna Lipowicz

dr  Jacek Szczurowski

dr Dariusz Nowakowski

dr Agnieszka Tomaszewska

dr Paweł Konczewski

dr Kamil Sierżant – koordynator punktów ECTS

dr Daniel Psonak - przedstawiciel WRB

mgr Katarzyna Graja - sekretarz

Natalia Maciejewska - przedstawicielka studentów

lic. Klementyna Mackiewicz - przedstawicielka studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. dydaktyki i zapewnienia jakości kształcenia

przewodnicząca: dr inż. Magdalena Zatoń - Dobrowolska

członkowie:               

prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz

dr hab. Krzysztof Borysławski, prof. nadzw.

dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw.

dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa

dr Anna Serwotka-Suszczak

dr inż. Anna Szuba-Trznadel – sekretarz

mgr inż. Martyna Wilk – przedstawiciel doktorantów

Jakub Smoliński – przedstawiciel studentów


Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku bioinformatyka:

Przewodnicząca:        dr inż. Monika Kowalska – Góralska

Członkowie:              dr inż. Katarzyna Czyż

                               dr Ewa Popiela – Pleban

                               mgr Paweł Podobiński

                               mgr Konrad Wojnarowski

Sekretarz:                 dr Magdalena Frąszczak                   

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo żywności:

Przewodniczący:        dr n. wet. Przemysław Cwynar

Członkowie:               dr inż. Anna Zielak – Steciwko

                                  dr inż. Maria Soroko

                                  dr inż. Przemysław Pokorny

Sekretarz:                  dr Tomasz Hikawczuk

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku biologia człowieka:

Przewodniczący:          dr Jacek Szczurowski

Członkowie:                 dr hab. Anna Lipowicz

                                    dr Adam Urantówka

Sekretarz:                    mgr Katarzyna Król 

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku biologia

Przewodniczący:        dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw.

Członkowie:               dr inż. Przemysław Pokorny

                                   dr Magdalena Felska

                                   dr Kamil Konowalik

Sekretarz:                   mgr Anna Faltyn          

 

Kierunkowa Komisja Wydziałowa ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku zootechnika

Przewodniczący:        prof. dr hab. Andrzej Zachwieja

Członkowie:               dr Tomasz Strzała

                                   dr inż. Maja Słupczyńska

Sekretarz:                   dr Kamil Sierżant