WładzeDziekan

dr hab. Adam Roman, profesor uczelni

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

tel. 071 3205867

 

Prodziekan kierunków Biologia i Biologia człowieka

dr Jacek Szczurowski

Katedra Antropologii

te. 071 3205852

 

Prodziekan kierunków Bioinformatyka i Bezpieczeństwo Żywności

dr Magdalena Senze

Instytut Hodowli Zwierząt, Zakład Limnologii i Rybactwa 

te. 071 3205870

 

Prodziekan kierunku Zootechnika

dr inż. Barbara Król, profesor uczelni

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

te. 071 3205830

 

Wydziałowa Rada Biznesu

wejście