ProfilStudia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt dają wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii i bioinformatyki. Stałym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi. Studenci Wydziału mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, a także prowadzić własne doświadczenia we współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi. Studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt dają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Studia przygotowują do pracy w:

 • gospodarstwach rolnych
 • nadzorze hodowlanym (stacje hodowli i unasienniania zwierząt, związki hodowców i producentów, stadniny koni)
 • przemyśle paszowym
 • doradztwie rolniczym
 • służbach ekologicznych
 • administracji
 • usługach rolniczych
 • ochronie siedlisk naturalnych
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych
 • laboratoriach
 • szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym
 • firmy farmaceutyczne
 • firmy bioinformatyczne
 • laboratoria badawcze i usługowe
 • jednostki naukowe placówek klinicznych
 • ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin

Absolwenci Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej; dysponują wiedzą i potrafią sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, także w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z wyuczonym zawodem.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: biologia, bioinformatyka, zootechnika, rolnictwo i kierunkach pokrewnych.