Zasady finansowania i rozliczania zadańZasady finansowania i rozliczania zadań

w ramach dotacji projakościowej KNOW na lata 2014-2018

w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

Wydziału Nauk o Żywności


Aby aplikować o środki KNOW należy skorzystać z aplikacji na stronie:

http://know.wroc.pl/starter/

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziałowej Komisji Oceniającej wszystkie aplikacje należy przygotować na obowiązujących formularzach.

  • dla Obszaru 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna wejście
  • dla Obszaru 2: Mobilność pracowników, doktorantów i studentów WBC wejście
  • dla Obszaru 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej   wejście