XVIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2013  Galeria zdjęć (fot. Marian Kuczaj) wejście

PROGRAM KONFERENCJI

16 maja 2013 r.

godz.  900 -  1000

- otwarcie konferencji

- wystąpienie JM Rektora

- wykład pt. „Enokardiologia, czyli zbawienny wpływ wina” – dr hab. Urszula Pasławska, prof. UP

- aula im. Jana Pawła II

godz. 1030 - 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz. 1030 - 1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godz.  1700

 

 godz. 1930 – 2200

-    obrady w sekcjach referatowych:

     Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt:

      -    biologii

      -    hodowli zwierząt

     Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska

      i Geodezji:

      -    architektury i kształtowania krajobrazu

      -    budownictwa,  inżynierii środowiska

      -    geodezji

     Wydz. Medycyny Weterynaryjnej:

      -    klinicznej

      -    nauk podstawowych

      -    popularno-naukowej

     Wydz. Nauk o Żywności:

      -    technologii żywności i żywienia człowieka

      -    towaroznawstwa   

      Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny:

      -    agrotechniki

      -    ekonomii

      -    ekologii i ochrony środowiska

      -    popularno-naukowej

 

 -    prezentacje posterów w sekcjach:  

      Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt:

     -    biologii i hodowli zwierząt   

 

       Wydz. Inzynierii Kształtowania Środowiska i

       Geodezji:

      -   architektury i kształtowania  krajobrazu,

           budownictwa i inżynierii środowiska,

           geodezyjnej

 

       Wydz. Nauk o Żywności:

      -   biotechnologii, technologii żywności i żywienia

          człowieka, towaroznawstwa

 

          Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny:

          agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i

          ochrony środowiska, popularno-naukowej 

 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

  zakończenie Konferencji

 

- impreza plenerowa (grill) – tereny ZOO

  ul. Wróblewskiego

 

 

 

- sala AZ

- sala AB

 

 

- sala 018

- sala 419 M

- sala 215 M

 

- sala V W

- sala VI W

- sala IV W

 

- sala 127

- sala 013

 

- sala 236

- sala IIIC

- sala 351

- sala IV C

 

 

- holl Wydz. BiHZ

  ul. Chełmońskiego 38 D

 

 - holl Wydz. Inżynierii 

   Ksztaltowania

   Środowiska i Geodezji

   pl.Grunwaldzki 24

 

 

- holl Wydz. NoŻ

ul. Chełmońskiego 37/41

 

 

- Centrum Dydaktyczno-

  Naukowe

  pl. Grunwaldzki 24A

 

- aula im. Jana Pawła II

17.05.2013 r.

godz. 830- 1700

 

 

- wycieczka plenerowa do Książa dla gości zagranicznych i krajowych

 

zbiórka- parking przy CDN

pl. Grunwaldzki 24A

godz. 815

Uwaga niżej wymienione sale mieszczą się w podanych budynkach:

 Aula im. Jana Pawła  III C, IV C, 018, 236, 351  - Centrum Dydaktyczno-Naukowe,

                                                                                   pl.  Grunwaldzki 24 A

 215 M, 419 M – bud. Wydz. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

                            pl. Grunwaldzki 24

 IV W,  V W, VI W – Wydz. Medycyny Weterynaryjnej, ul. Norwida 31

 AZ, AB – bud. Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 D

127, 013 – bud. Wydz. Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37/41