Wzory wnioskówWzory wniosków

1. Wniosek o indywidualną organizację studiów   doc

2. Wniosek o powtarzanie przedmiotu i wpis warunkowy   doc

3. Wniosek o powtarzanie przedmiotów i semestru   doc

4. Wniosek o komisyjne zaliczenie   doc

5. Wniosek o przedłużenie sesji   doc

6. Wniosek o komisyjny egzamin   doc

7. Wniosek o zaliczanie awansem   doc

8. Wniosek o zaliczenie przedmiotu zrealizowanego na innej uczelni   doc

9. Wniosek o reaktywację   doc

10. Wniosek o urlop   doc

11. Wniosek o  realizację przedmiotów w trakcie urlopu   doc

12. Wniosek o realizację przedmiotu nieobjętego programem   doc

13. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej   doc

14. Wniosek o rezygnacji ze studiów   doc

15. Wniosek o zmianę formy studiów   doc

16. Wniosek o rozłożenie opłaty na raty   doc