RODO  • INFORMATION CLAUSE FOR THE STUDENTS of the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences   doc
  • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU   doc
  • Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu   doc
  • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU   doc