Biologia człowieka Programy studiów 2019/2020


 

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA  

Rok 1   wejście

Rok 2   wejście

Rok 3   wejście

Fakultety   wejście 

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA   wejście

Fakultety   wejścieProgramy studiów 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

 

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA   wejście

Fakultety  wejście 

 

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA   wejście

Fakultety wejście

 

 


Program studiów 2017/2018


 

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 wejście

Fakultety  wejście

 

  

Program studiów 2016/2017


Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 wejście

Fakultety  wejście

 

 


 

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016

wejście

 


 

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA CZŁOWIEKA

obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

wejście