ZootechnikaDokumenty dotyczące praktyk studentów kierunku: zootechnika

Oświadczenie   doc

Wykaz umiejętności praktycznych na studiach zootechnicznych z zakresu produkcji zwierzęcej   doc

Wykaz umiejętności praktycznych na studiach zootechnicznych z zakresu produkcji roślinnej   doc