Biologia


Dokumenty dotyczące praktyk studentów kierunku: Biologia 

  • Informacja ogólna dotycząca praktyki pdf
  • Regulamin praktyk studenckich  pdf
  • Oświadczenie  pdf
  • Wzór Porozumienia   pdf

  • Instytucje w których Studenci (kierunek biologia) odbywali praktyki w 2016 roku pdf

  

Instytucje w których Studenci odbywali praktyki w 2016 roku