Biologia człowieka 
Dokumenty dotyczące praktyk studentów kierunku: Biologia człowieka

  • Regulamin praktyk studenckich  pdf
  • Oświadczenie  pdf
  • Wstępna zgoda na zorganizowanie praktyki   pdf
  • Skierowanie   pdf
  • Założenia do programu praktyk   pdf
  • Protokół zaliczenia praktyki   pdf
  • Porozumienie   pdf
  • Proponowane miejsca odbywania praktyk studenckich   pdf
  • Regulamin praktyk dla studentów II stopnia biologii człowieka   doc