Bezpieczeństwo żywności
Dokumenty dotyczące praktyk studentów kierunku: Bezpieczeństwo żywności

  • Regulamin praktyk  studenckich   pdf
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk   doc
  • Skierowanie na  praktyki   doc
  • Porozumienie   doc
  • Oświadczenie o odbywaniu praktyki   doc
  • Podmioty gospodarcze oferujące możliwość realizacji praktyk  studenckich pdf