Magisterskie_Biologia człowieka  • Wzór podania na pisanie pracy dyplomowej wejście
  • Jak napisać pracę dyplomową wejście
  • Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście