Magisterskie_BioinformatykaWzór podania na pisanie pracy magisterskiej  wejście

Wymagania dotyczące pracy magisterskiej  wejście

Wzór pracy magisterskiej  wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście