Magisterskie_Zootechnika 

Studia stacjonarne

Wzór pracy magisterskiej  wejście

Wzór pracy magisterskiej (aspekt inżynierski) wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście

 

Studia niestacjonarne

Wzór pracy magisterskiej  wejście

Wzór pracy magisterskiej (aspekt inżynierski) wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście

 

ANIMAL SCIENCE stationary studies II degree (masters) - specialization: Animal Production Managment

Wzór pracy magisterskiej (j. ang.) wejście

Wzór pracy magisterskiej (aspekt inżynierski) (j.ang.) wejście

Procedura składania prac magisterskich, przeprowadzania egzaminu magisterskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście