Licencjackie_Biologia 

Wzór podania na pisanie pracy licencjackiej   wejście

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU BIOLOGIA  wejście

Procedura składania prac licencjackich, przeprowadzania egzaminu licencjackiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście