Inżynierskie_Bezpieczeństwo żywnościWzór podania na pisanie pracy inżynierskiej   wejście

Wymagania dotyczące pracy inżynierskiej   wejście

Wzór pracy inżynierskiej  wejście

Procedura składania prac inżynierskich, przeprowadzania egzaminu inżynierskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście