Prace dyplomowe
Link do Archiwizacji Prac Dyplomowych  https://apd.up.wroc.pl

  • Procedura dotycząca przygotowania i archiwizowania prac dyplomowych studentów UPWr w USOS  wejście
  • Instrukcje dla studentów, oraz ogólny podręcznik użytkownika APD znajdują się na stronie https://apd.up.wroc.pl w zakładce Instrukcje.


Prace inżynierskie

Bezpieczeństwo żywności

Zootechnika

 

Prace licencjackie

Bioinformatyka

Biologia

Biologia człowieka

 

Prace magisterskie

Bioinformatyka

Biologia

Biologia czlowieka

Zootechnika