ZootechnikaPlany zajęć 2019/2020  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście    

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6   wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2   wejście

 Plany zajęć 2019/2020  semestr zimowy

 

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście    "Botanika” - ważne informacje !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście


Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5   wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1   wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3   wejście

  

 

Plany zajęć 2018/2019  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 8   wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2   wejście

 

  

Plany zajęć 2018/2019  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście     "Botanika” - ważne informacje !!!  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

 

Stationary studies II degree (masters) – Year 1, semester 2,

Specialization: Animal Production Management    pdf  

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3   wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7   wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1   wejście

 Plany zajęć 2017/2018  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Stationary studies II degree (masters) – Year 1, semester 1,

Specialization: Animal Production Management     pdf

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 8  wejście

 Plany zajęć 2017/2018  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście     "Botanika” - ważne informacje !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 Plany zajęć 2016/2017  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 8  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2  wejście

 


 

 

 

Plany zajęć 2016/2017  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście      "Botanika” - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

 Plany zajęć 2015/2016  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 8  wejście

 

 


 

Plany zajęć 2015/2016  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście     "Botanika - ważne informacje" !!!  wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3 wejście 

 

Plany archiwalne

Plany zajęć 2014/2015 semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 2, semestr 3  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2 wejście

  

Plany zajęć 2014/2015 semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3  wejście i informacja o zapisach na WF !!!

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 2  wejście

 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5  wejście

Studia II stopnia (magisterskie), Rok 1, semestr 1 wejście

  

 

Plany zajęć 2013/2014 semestr letni


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 2 wejście

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 4 wejście

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 6 wejście

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne II stopnia, semestr 1 wejście

Studia stacjonarne II stopnia, semestr 3 wejście

 

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 2 wejście

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4 wejście

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 8 wejście

  

Plany zajęć 2013/2014 semestr zimowy


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 1 wejście

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 3 wejście

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 5 wejście

Studia stacjonarne I stopnia, semestr 7 wejście

 

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia stacjonarne II stopnia, semestr 2 wejście

 

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 1 wejście

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 3 wejście

Studia niestacjonarne I stopnia, semestr 7 wejście

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3 wejście