Bezpieczeństwo żywnościPlany zajęć 2019/2020  semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6   wejście


Plany zajęć 2019/2020  semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście   "Botanika” - ważne informacje !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

  

 

Plany zajęć 2018/2019  semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 Plany zajęć 2018/2019  semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście  "Botanika” - ważne informacje !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 Plany zajęć 2017/2018  semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

  

 

Plany zajęć 2017/2018  semestr zimowy

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście     "Botanika” - ważne informacje !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście 

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

  

Plany zajęć 2016/2017  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 


 

 

Plany zajęć 2016/2017  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście   "Botanika” - ważne informacje" !!! wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 

 


Plany zajęć 2015/2016  semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście

 

 


 

Plany zajęć 2015/2016  semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

 Plany archiwalne

 

Plany zajęć 2014/2015 semestr letni

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6 wejście

  

Plany zajęć 2014/2015 semestr zimowy

 

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 1 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 3 wejście i informacja o zapisach na WF !!!

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 5 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 4, semestr 7 wejście

  

 

Plany zajęć 2013/2014 semestr letni

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 2 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 4 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 6 wejście

 

 


 

Plany zajęć 2013/2014 semestr zimowy

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 1 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 3 wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), semestr 5 wejście

Plany zajęć 2019/2020  semestr letni

Studia stacjonarne

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 1, semestr 2  wejście     

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 2, semestr 4  wejście

Studia I stopnia (inżynierskie), Rok 3, semestr 6  wejście