Kurs inseminatora krów i loch 


 

    

 

     W dniach 8.02 do 19.02.2016 dla studentów kierunku zootechnika naszego wydziału zorganizowany został kurs inseminatora krów i loch. Był on realizowany  w Zakładzie Brzeście (woj. Świętokrzyskie) należącym do Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o. o. w Łowiczu. 

     Zajęcia odbywały się w  dwóch terminach. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 28 studentów  Wydziału Biologii  i Hodowli Zwierząt. Pierwsza grupa (12 osób) szkolona była w dniach od 8.02.2016 do 12.02.2016 a druga (16 osób) od 15.02.2016 do 19.02.2016. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym uzyskując zaświadczenia  uprawniające do wykonywania zawodu inseminatora krów i loch. 

     Kurs ten był częściowo finansowany ze środków KNOW w ramach obszaru 3 Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej poddziałanie 3: Dofinansowanie materiałów dydaktycznych, skryptów itp. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji studentów uczestniczących w zajęciach z elektywów kierunkowych:  Podstawy rozrodu zwierząt i Biotechniki rozrodu i diagnostyki genetycznej i cel został zrealizowany. 

     Organizatorem i koordynatorem kursu ze strony WBiHZ był dr hab. inż. Wojciech Kruszyński.

  

Fotografie:

zdj.1  zdj.2  zdj.3  zdj.4  zdj.5