AnkietyDrodzy Studenci!

W związku z wprowadzonym na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu elektronicznym systemem oceny pracowników dydaktycznych którzy mają z Państwem zajęcia, uprzejmie proszę o sumienne wypełnienie załączonych na tej stronie ankiet. Będą one stanowić wstępną bazę służącą nam do prowadzenia walidacji poziomu jakości kształcenia na naszym Wydziale. W praktyce umożliwi to Państwu kontakt tylko z najlepszą kadrą uniwersytecką, posiadającą kompetencje i predyspozycje do prowadzenia zajęć ze Studentami. Proszę pamiętać, że „narzędzie”, które oddajemy Państwu do dyspozycji jest unikalnym przywilejem i daje Państwu możliwość realnego udziału w poprawie jakości kształcenia na naszej Uczelni.

 

Weź udział w ankiecie!

Skorzystaj z otrzymanych możliwości!

Teraz poziom jakości Twojego kształcenia będzie zależny od Twojej opinii!

 

                                                                           Łączę wyrazy szacunku,

                                                                           dr inż. Katarzyna Czyż

                                                                           Przewodnicząca

                                                                           Wydziałowego Zespołu ds. Ankietyzacji Studentów

 

LINK DO ANKIETY: TUTAJ

 

Studencka ocena zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich

Rok akademicki:

  • 2012/2013   doc
  • 2013/2014   doc
  • 2014/2015   doc
  • 2015/2016   doc