SKN Zoologów i EkologówStudenckie Koło Naukowe Zoologów i Ekologów powstało w 2003 roku. Od tamtego czasu, aż po dzień dzisiejszy, nasza działalność opiera się na niezależnych projektach badawczych. Przez dziesięć lat zorganizowaliśmy ich naprawdę wiele, z czego jesteśmy bardzo dumni. Większość projektów została wymyślona przez studentów. W ich realizacji zawsze mogą liczyć na pomoc oraz współpracę swoich koleżanek i kolegów z koła, a także życzliwych pracowników naszej uczelni. Prowadzenie własnych badań, działalności edukacyjnej i innych projektów związanych z zoologią i ekologią jest nieodłącznym elementem studiów osób „pozytywnie zakręconych”. Dla nich zajęcia programowe to za mało, ciągle poszukują nowych emocji, źródeł wiedzy i sposobów realizacji swoich pasji. Osoba jeszcze niezdecydowana, może w każdej chwili przyłączyć się do dowolnego przedsięwzięcia lub uzyskać pomoc w sprecyzowaniu własnych pomysłów. Tematyka badawcza, którą się zajmujemy jest bardzo szeroka, od stworzeń mikroskopijnych, po duże ssaki. Dzięki temu studenci, którzy dopiero szukają swojego powołania, mogą łatwo wybrać, co ich najbardziej interesuje.  

Obecnie, w ramach swojej działalności badamy rozmieszczenie kozioroga dębosza na terenie Wrocławia, skład endo- i ektofauny pasożytniczej kręgowców, skład pokarmowy kuny domowej oraz możliwości czynnej i biernej ochrony herpetofauny. We współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim uczestniczymy w badaniach preferencji środowiskowej mopka. W projekcie tym SKN, prowadzi badania zasobności żerowisk tego gatunku. Każdego tygodnia prowadzimy badania dotyczące zagęszczenia i rozmieszczenia ptaków i nietoperzy na terenie Śląska, woj. Lubuskiego i Wielkopolski. Wraz z Muzeum Przyrodniczym Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt od 2008 roku prowadzimy regularną zbiórkę wypluwek sowy uszatki na Dolnym Śląsku. Mamy dostęp do jednego z największych zbiorów zrzutek tego gatunku w Polsce.

SKN Zoologów i Ekologów opiekuje się także, dzikimi zwierzętami wymagającymi pomocy. Corocznie trafiają do nas nietoperze, ale opiekowaliśmy się także kunami i wiewiórkami oraz ptakami (np. dudkiem, pustułkami, myszołowem). Prowadzimy również hodowle terrarystyczne (pajęczaki i owady). Członkowie Koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych, pomagają przygotować konferencje, przygotowują także pomoce dydaktyczne. Na dzień dzisiejszy realizujemy projekt tworzenia schronień dla zwierząt „Chatka dla Puchatka”. Uczymy dzieci w szkole podstawowej o roli sztucznych kryjówek oraz pokazujemy jak je wykonywać oraz instalować w terenie.