Preparatyka zoologicznaKażdego semestru zimowego, w pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczego odbywają się ćwiczenia z preparatyki zoologicznej dla drugiego roku biologii. Przedmiot jest fakultatywny. Studenci mają okazję zapoznać się z technikami utrwalania zwierząt, tworzenia zbiorów a także wykonywania eksponatów.

 

Zdjęcia z preparacji strusia nandu Rhea americana można obejrzeć, klikając poniższy link:

http://zdjecieztoba.pl/galleries/103