Pracownicy
 

Kierownik Muzeum Przyrodniczego

dr Dariusz Łupicki

tel. 71 3205877; fax. 71 3205876

e-mail: dariusz.lupicki@up.wroc.pl

 

Tematyka badawcza: Tematyka badań dotyczy głównie biologii i ekologii nietoperzy. Ponadto zainteresowania naukowe oscylują wokół ektopasożytów kręgowców i bezkręgowców, faunistyki drobnych ssaków oraz oddziaływania inwestycji (np. drogi, farmy wiatrowe, linie energetyczne itp.) na środowisko.

Absolwent Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z ekologii nietoperzy w 2003 roku (Akademia Rolnicza we Wrocławiu). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Nietoperze”. Z ramienia Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wchodzi w skład Rady Koordynacyjnej Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (www.ksib.pl). Od 2003 r. jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Zoologów i Ekologów. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Muzeum Przyrodniczego WBiHZ UP we Wrocławiu.

 Nikodem Mazur

Starszy technik

e-mail: nimazur@gmail.com

 

Interesuję się ekologią. Na co dzień określam rozmieszczenie i liczebność zwierząt, staram się poznać decydujące o nich zależności. Badane przeze mnie taksony, to głównie ptaki, ale również ssaki, gady i płazy. Moją pasją jest fotografia. Zajmuję się dokumentacją przyrodniczą a także metodami popularyzacji i dystrybucji zdjęć w formie elektronicznej.