Katedra Genetyki   ul. Kożuchowska 7
   51-631 Wrocław

 

Kierownik

 

 

Kruszyński Wojciech, dr hab. inż., prof. nadzw.

320-5750

wojciech.kruszynski@upwr.edu.pl

 

 

 

Sekretariat

 

 

Staniewska Magdalena, mgr, specjalista

320-5758

magdalena.staniewska@upwr.edu.pl

 

 

 

Pracownicy

 

 

Frąszczak Magdalena, dr, adiunkt

320-5938

magdalena.fraszczak@upwr.edu.pl

Kochan Joanna, dr, adiunkt

320-5957

joanna.kochan@upwr.edu.pl

Kosowska Barbara, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5753

barbara.kosowska@upwr.edu.pl

Kulisiewicz Zofia, dr inż., st. wykładowca

320-5851

zofia.kulisiewicz@upwr.edu.pl

Lewandowski Jacek, dr inż., adiunkt

320-5754

jacek.lewandowski@upwr.edu.pl

Marszałek-Kruk Bożena, dr, adiunkt

320-5926

bozena.marszalek-kruk@upwr.edu.pl

Mielczarek Magda, dr, adiunkt

320-5751

magda.mielczarek@upwr.edu.pl

Moska Magdalena, dr, adiunkt

320-5921

magdalena.moska@upwr.edu.pl

Mucha Anna, dr inż., adiunkt

320-5956

anna.mucha@upwr.edu.pl

Pawlina Edward, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5755

edward.pawlina@upwr.edu.pl

Stańczyk Jarosław, dr inż., adiunkt

320-5754

jaroslaw.stanczyk@upwr.edu.pl

Strzała Tomasz, dr, adiunkt

320-5753

tomasz.strzala@upwr.edu.pl

Suchocki Tomasz, dr inż., adiunkt

320-5756

tomasz.suchocki@upwr.edu.pl

Szyda Joanna, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5846

joanna.szyda@upwr.edu.pl

Urantówka Adam, dr, adiunkt

320-5880

adam.urantowka@upwr.edu.pl

Wierzbicki Heliodor, dr hab. inż., prof. nadzw.

320-5780

heliodor.wierzbicki@upwr.edu.pl

Wołczyk Dominika, mgr inż., starszy technik

320-5758

dominika.wolczyk@upwr.edu.pl

Wołoszyńska Magdalena, dr, adiunkt

320-5957

magdalena.woloszynska@upwr.edu.pl

Zatoń-Dobrowolska Magdalena, dr inż., adiunkt

320-5920

magdalena.zaton-dobrowolska@upwr.edu.pl

Pracownia Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt i Cytogenetyki

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw. – kierownik pracowni
prof. dr hab. Edward Pawlina
dr Magdalena Moska

Pracownia Biologii Molekularnej Komórki

prof. dr hab. Barbara Kosowska – kierownik pracowni
dr Bożena Marszałek-Kruk
dr Tomasz Strzała
dr Adam Urantówka
dr inż Jarosław Stańczyk

Pracownia Biostatystyki

prof. dr hab. Joanna Szyda – kierownik pracowni
dr Magdalena Frąszczak
dr inż. Tomasz Suchocki

Pracownia Genetyki Populacji i Cech Ilościowych

dr hab. Heliodor Wierzbicki, prof. nadzw. – kierownik pracowni
dr inż. Zofia Kulisiewicz
dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
dr inż. Anna Mucha

 


Historia

Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry datuje się od 1946 roku. Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – wcześniej nazywała się:
Zakład Doświadczalnej Hodowli i Genetyki Zwierząt. Pierwszym kierownikiem Katedry był do roku 1961 prof. dr wet., dr filozofii Tadeusz Maria Celestyn Olbrycht. W latach 1965-1994 Katedrą kierował prof. dr hab. Bolesław Nowicki, w latach 1994-2009 prof. dr hab. Bolesław Żuk, w latach 2009-2013 dr hab. Heliodor Wierzbicki, w latach 2013-2016 prof. dr hab. Barbara Kosowska, a od kwietnia 2016 r. prof. dr hab. Edward Pawlina.
Rozwój KatedryW Katedrze w roku 2009 było zatrudnionych 18 pracowników, w tym 15 nauczycieli akademickich, a w roku 2016 17 pracowników, w tym 16 nauczycieli akademickich.


 

Profesorowie emerytowani 

 
prof. dr hab. Bolesław Nowicki                 71 320 5751
prof. dr hab. Bolesław Żuk                      71 320 5750  boleslaw.zuk@up.wroc.pl
prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz                71 320 5752  jerzy.monkiewicz@up.wroc.pl
 

Doktoranci

tel. 71 320 5951; 71 320 5956


lek. wet. Natalia Sobczak

mgr inż. Błażej Nowak


Zajęcia dydaktyczne

Kierunki działalności naukowo-badawczej

Realizowane projekty badawcze

Publikacje

Prace dyplomowe
 - inżynierskie
 - magisterskie
dostępne w bibliotece Katedry

Godziny konsultacji pracowników


 

 Strona domowa Katedra Genetyki  http://gen.edu.pl/  http://gen.up.wroc.pl/


Kierownik

 

 

Kruszyński Wojciech, dr hab. inż., prof. nadzw.

320-5758

wojciech.kruszynski@upwr.edu.pl

 

 

 

Sekretariat

 

 

Staniewska Magdalena, mgr, specjalista

320-5750

magdalena.staniewska@upwr.edu.pl

 

 

 

Pracownicy

 

 

Frąszczak Magdalena, dr, adiunkt

320-5938

magdalena.fraszczak@upwr.edu.pl

Kochan Joanna, dr, adiunkt

320-5957

joanna.kochan@upwr.edu.pl

Kosowska Barbara, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5753

barbara.kosowska@upwr.edu.pl

Kulisiewicz Zofia, dr inż., st. wykładowca

320-5851

zofia.kulisiewicz@upwr.edu.pl

Lewandowski Jacek, dr inż., adiunkt

320-5754

jacek.lewandowski@upwr.edu.pl

Marszałek-Kruk Bożena, dr, adiunkt

320-5926

bozena.marszalek-kruk@upwr.edu.pl

Mielczarek Magda, dr, adiunkt

320-5751

magda.mielczarek@upwr.edu.pl

Moska Magdalena, dr, adiunkt

320-5921

magdalena.moska@upwr.edu.pl

Mucha Anna, dr inż., adiunkt

320-5956

anna.mucha@upwr.edu.pl

Pawlina Edward, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5755

edward.pawlina@upwr.edu.pl

Stańczyk Jarosław, dr inż., adiunkt

320-5754

jaroslaw.stanczyk@upwr.edu.pl

Strzała Tomasz, dr, adiunkt

320-5753

tomasz.strzala@upwr.edu.pl

Suchocki Tomasz, dr inż., adiunkt

320-5756

tomasz.suchocki@upwr.edu.pl

Szyda Joanna, prof. dr hab. inż., prof. zw.

320-5846

joanna.szyda@upwr.edu.pl

Urantówka Adam, dr, adiunkt

320-5880

adam.urantowka@upwr.edu.pl

Wierzbicki Heliodor, dr hab. inż., prof. nadzw.

320-5780

heliodor.wierzbicki@upwr.edu.pl

Wołczyk Dominika, mgr inż., starszy technik

320-5758

dominika.wolczyk@upwr.edu.pl

Wołoszyńska Magdalena, dr, adiunkt

320-5957

magdalena.woloszynska@upwr.edu.pl

Zatoń-Dobrowolska Magdalena, dr inż., adiunkt

320-5920

magdalena.zaton-dobrowolska@upwr.edu.pl